Uninett oppretter peering mot Microsoft i Norge

Uninett kobler forskningsnettet direkte til Microsofts datasenter i Norge

Peering mellom Uninett og Microsofts datasenterregion i Oslo er godt nytt for norske universiteter og høyskoler. Det gir forskningsnettet direktelinje til Office 365 og Azure.

Peering er en metode som tillater to nettverk å koble seg sammen og utveksle trafikk direkte, uten at trafikken sendes via en tredjepart.

Frem til nå har nettrafikken mellom Microsoft og norske universiteter og høyskoler gått ut av landet. For eksempel har trafikken fra Trondheim mot Azure gått følgende rute: Trondheim, Oslo, Stockholm, Hamburg, Oslo.

Direktekobling til Microsoft i Norge

Uninett leverer nå redundant peering til Microsofts datasenterregion i Oslo. Det åpner for bedre brukeropplevelser gjennom kortere vei, økt robusthet mot brudd og mulighet for raskere respons på tjenester som Microsoft flytter til Oslo.

– Vi i Uninett er veldig glade for at vi nå kan tilby en direktekobling mellom forskningsnettet og Microsoft i Norge. Office 365 og Azure brukes av svært mange i kunnskapssektoren hver eneste dag, og dette vil kunne forbedre opplevelsen brukerne har med disse tjenestene, sier avdelingsdirektør i Uninett, Olaf Schjelderup.

Essensielt for å kunne tilby raskest mulig Azure og Office 365

Håvard Haukeberg, kundekontakt for UH-sektoren i Microsoft Norge, mener samarbeidet med Uninett bidrar til at Microsoft kan levere universiteter og høyskoler tjenester av høyeste kvalitet.

– Dette er stort for Microsoft Norge og universitets- og høyskolesektoren. Samarbeidet med Uninett er essensielt for at Microsoft kan tilby Azure og Office 365 på raskest mulig måte, forklarer Haukeberg.

Grafen under viser endringen fra i latency etter at peeringen ble opprettet, fra rundt 40 ms til rundt 10 ms.

Endring i latency etter omlegging til peering mot Microsoft i Norge

Flytte eksisterende data til Norge

Ifølge Microsoft er universitets- og høyskolesektorens data i dag hovedsakelig lagret i Amsterdam/Dublin. Microsoft vil i en begrenset periode tilby universitets- og høyskolesektoren å flytte eksisterende data i Office 365 over til Norge.

Institusjonen kan ta kontakt med Håvard Haukeberg i Microsoft Norge hvis de ønsker å benytte seg av dette tilbudet.