Vinner av DAB-radio klar

Evalueringsundersøkelse er nå gjennomført blant deltakerne på UNINETT-konferansen 2013. Circa halvparten av alle deltakere svarte på våre spørsmål. Respondentene kunne velge å delta i trekningen av en DAB-radio. Vinneren er nå trukket.

Den heldige eieren av en DAB-radio ble Geir Hareide Hansen ved UiN. Vi gratulerer så mye med premien!

Godt fornøyde deltakere

Svarene i evalueringen viser at deltakerne stort sett er godt fornøyde med UNINETT-konferansen 2013. Dette gjelder både format, faglig innhold og selve gjennomføringen. Takk til alle som deltok i undersøkelsen! Deres tilbakemeldinger er viktige bidrag i vårt arbeid med å arrangere konferanser for UH-sektoren.

Ny konferanse våren 2015

Neste UNINETT-konferanse arrangeres våren 2015. Vi ønsker vel møtt til neste gang, og kommer tilbake med nærmere informasjon.