Uninett-konferansen 2017

Uninett-konferansen 2017 ble arrangert 21.-22. november på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. Vi arrangerte tilstøtende fagsamlinger mandag 20.november og torsdag 23. november

Se kort videosnutt fra åpningsdagen her! Filmen viser blant annet glimt fra Kunnskapsdepartementets åpningstale

 

What’s in it for me?
Kunnskapsdepartementet vedtok i 2017 omstrukturering i kunnskapssektoren, med mål om å forenkle, fornye og forbedre. Vi skal i større grad satse på digitalisering, standardisering, datadeling og fellesløsninger. Ord som sourcingstrategi, dataflyt, hybridløsninger, sikkerhetskultur, IoT, personvern og sky er på alles lepper. Digitaliseringsstrategi for universitets- og høgskolesektoren 2017-2021 ble publisert høsten 2017.

Brukerperspektiv og -medvirkning
Men hva med brukerperspektiv og -medvirkning? Hva svarer vi når brukerne på ulike nivåer spør «hva med meg, what’s in it for me?» Dette satte vi nærmere søkelys på under Uninett-konferansen 2017. Aktuelle problemstillinger var blant annet:

  • Hvordan ivaretas brukerperspektivet i en stadig mer digitalisert UH-sektor der studenter, administrativt ansatte, forelesere og forskere går fra å få servert løsninger til å velge selv?
  • Hvilken brukeratferd er ønskelig for å utnytte digitale verktøy innenfor kjerneoppgavene forskning, undervisning og formidling?
  • Hvordan vil ny organisering og ny IKT-strategi sikre at forskeren og underviseren skaper verdensledende forskning og fremragende studenter?  
  • Hvordan ivaretar hver enkelt sluttbruker sitt eget personvern og sikkerhetsansvar som følge av selvbetjeningen?
  • Hvilke konsekvenser får kunstig intelligens (AI) og maskinlæring for brukerne?

 

Følg oss gjerne på Facebook, Twitter og LinkedIn: #uninettkonferansen !