Uninett-konferansen 2017

Tid: Mandag 20. til torsdag 23. november 2017

Sted: Clarion Hotel & Congress, Trondheim

Uninett-konferansen 2017 ble arrangert 21.-22. november på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. Vi arrangerte tilstøtende fagsamlinger mandag 20.november og torsdag 23. november

Presentasjoner:
En del presentasjoner som ble holdt under konferansen publiseres i etterkant - se siden Presentasjoner

Tusen takk til våre sponsorer!

What’s in it for me?
Kunnskapsdepartementet vedtok i 2017 omstrukturering i kunnskapssektoren, med mål om å forenkle, fornye og forbedre. Vi skal i større grad satse på digitalisering, standardisering, datadeling og fellesløsninger. Ord som sourcingstrategi, dataflyt, hybridløsninger, sikkerhetskultur, IoT, personvern og sky er på alles lepper. Digitaliseringsstrategi for universitets- og høgskolesektoren 2017-2021 ble publisert høsten 2017.

Brukerperspektiv og -medvirkning
Men hva med brukerperspektiv og -medvirkning? Hva svarer vi når brukerne på ulike nivåer spør «hva med meg, what’s in it for me?» Dette satte vi nærmere søkelys på under Uninett-konferansen 2017. Aktuelle problemstillinger var blant annet:

 • Hvordan ivaretas brukerperspektivet i en stadig mer digitalisert UH-sektor der studenter, administrativt ansatte, forelesere og forskere går fra å få servert løsninger til å velge selv?
 • Hvilken brukeratferd er ønskelig for å utnytte digitale verktøy innenfor kjerneoppgavene forskning, undervisning og formidling?
 • Hvordan vil ny organisering og ny IKT-strategi sikre at forskeren og underviseren skaper verdensledende forskning og fremragende studenter?  
 • Hvordan ivaretar hver enkelt sluttbruker sitt eget personvern og sikkerhetsansvar som følge av selvbetjeningen?
 • Hvilke konsekvenser får kunstig intelligens (AI) og maskinlæring for brukerne?

Programkomiteen for Uninett-konferansen 2017 besto av følgende personer:

 • Leder: Tor Holmen
  Viseadministrerende direktør, Uninett
 • Jan Aasen
  Økonomi-, innkjøps- og driftsdirektør på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer (INN)
 • Brigt Kristian Birkeland
  IT-leder, Høgskoleadministrasjonen, Høgskolen i Innlandet, Elverum (INN)
 • Thorleif Hallén
  Seniorrådgiver og faggruppeleder, Uninett
 • Ola Ervik
  Seksjonssjef IT drift, NTNU
 • Nils Johan Lysnes
  Sjefsingeniør Seksjon for digitale utdanningstjenester, UiT- Norges arktiske universitet
 • Vidar Faltinsen
  Avdelingsdirektør nettavdelingen, Uninett
 • Bjørn Kopperud
  Nestleder avdeling for tjenester og leveranser, Uninett
 • Kristin Selvaag
  Programdirektør UH-sky, Uninett
 • Andreas Solberg
  Teknisk seniorarkitekt, Uninett
 • Mari Prestvik
  Konferanseansvarlig, Uninett

Følg oss gjerne på Facebook, Twitter og LinkedIn: #uninettkonferansen !