Uninett AS lanserer Zoom

Mandag 2. desember 2019 lanserer Uninett AS sine tre Zoom-tjenester: Zoom Møte, Zoom Undervisning og Zoom Total.

Uninett sine Zoom-leveranser baseres på den felles nordiske rammeavtalen som NORDUnet har forhandlet med Zoom på vegne av de nordiske forksningsnettene.

– Avtalen via NORDUnet gjør det mulig for oss i Uninett å levere Zoom til kunnskaps-Norge på en meget gunstig og effektiv måte, og jeg gleder meg oppriktig til at denne tjenesten nå blir en realitet! Det sier Frode Indseth, tjenesteansvarlig for Zoom i Uninett AS.

– Zoom har allerede fått stor utbredelse i Sverige. Nå håper vi at den virkelig slår an også her i Norge. Etter positive pilot-perioder hos både USN og NTNU har vi all grunn til å tro på godt gjennomslag, sier Indseth.

Uninett tilbyr Zoom i tre varianter:

  • Zoom Møte - enklere videomøter og chat på alle enheter
     
  • Zoom Undervisning - videoløsning for bruk i undervisning, godt egnet for alt fra store forelesninger til småskala nettbasert veiledning
     
  • Zoom Total -  en gunstig kombinasjon av Zoom Møte og Zoom Undervisning


Pilotinstitusjoner anbefaler Zoom
Zoom har nå vært pilotert hos flere universiteter, blant annet Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Flere sentrale personer fra pilotperioden har uttalt seg positivt:

– For oss på USN har Zoom vist seg å være et godt valg, som integrerer godt med våre systemtjenester og vår arbeidsflyt. Så langt fremstår Zoom som en stabil, brukervennlig og velfungerende tjeneste, og vi har ingen problemer med å anbefale Zoom til andre interessenter.
Det sier Kristian Joakim Ludvigsen, rådgiver i Enhet for Digitalisering og utdanningskvalitet hos USN.

Svend Andreas Horgen er nestleder og nå fungerende leder i Enhet for Digitalisering og utdanningskvalitet hos USN, og har ledet den lokale Zoom-piloteringen:
– Vi har samlet mange erfaringer i pilotperioden. Kombinasjonen av Zoom og samskrivingsverktøy i skyen gir underviseren rom for å legge opp til studentaktive læringsformer i nettundervisning. Zoom oppleves også svært stabilt i nettmøter mellom ansatte. Å kunne se alle deltakerne hele tiden, og ikke bare de 6 siste som har snakket, er et stort pluss for dynamikken i samtalene i møter med mange deltakere.