Uninett – norsk dag på Canvas-samling i London 2017 (avsluttet)

Tid: Onsdag 11. oktober 2017

Sted: St. Giles Hotel, Adr: Bedford Av., Tottenham Court Rd Station., London

I forbindelse med internasjonal Canvas-samling i London arrangererte Uninett en separat norsk samling. Her så vi på utrulling av Canvas på norske universiteter og høgskoler

Link til hotellet der arrangementet fant sted.

Pris for norsk dag: 800,- pr. person

Program og praktisk informasjon:

 • 0900 – 0930 Welcome to our Norwegian users of Canvas – v/Instructure Chris Weddick m.fl.
 • 0930-0945 Over-view of the Canvas Roadmap
 • 0945-1015 Status for LMS-tjenesten v/Uninett
 • 1015-1030 Pause med kaffe
 • 1030-1200 Diskusjon om organisering av samarbeid om LMS mellom institusjonene i Norge , v/Uninett

Vi vil gjerne bidra til at institusjonene klarer å ta ut synergier når mange bruker samme LMS.

 • Hva ønsker vi å samarbeide om?
  • Integrasjoner – her er vi allerede i gang, men spørsmål om samarbeid om flere integrasjoner er reist
  • Kjøp av funksjonalitet – flere kjøper allerede tilleggsfunksjonalitet individuelt. Både institusjonene og Instructure ber oss vurdere samarbeid.
  • Opplæring – her er allerede mye gjort individuelt – framtidige opplæringsbehov vil komme
  • Pedagogisk bruk
  • Andre områder
    
 • Hvordan skal vi organisere arbeidet?
   

  • Prioriteringsråd – mulig egen undergruppe for LMS
  • Fokusgrupper støttet av (nettforum og videomøter - teknisk / sys adm er aktive allerede)
  • Fysiske møteplasser (Gjerne i forbindelse med andre konferanser eks CanvasCon / Uninettkonferansen)
  • Prosjektledermøter (aktuelt så lenge det finnes innføringsprosjekter)
  • Andre samarbeidsformer

Fokusgrupper

Canvas Community har to store områder der behovet for samarbeid om deling synes å være stort: Canvas admins og Instructional designers.

Vi har allerede en gruppe som har arbeidet med integrasjon med FS og andre tekniske utfordringer som må løses for å innføre Canvas. Deltakerne i gruppa har også hatt stor nytte av å lære av hverandre. Fokus har vært på å løse tekniske / studieadministrative utfordringer. Gruppa har møttes daglig på uformelle nettmøter i lang tid og har vært aktive brukere av nettforumet Agora. Gruppa må videreføres for å kunne håndtere uløste tekniske utfordringer og ønsker til endringer i integrasjon FS-Canvas.

Istructural Design er et av de største områdene for samarbeid på Canvas Community. Norske institusjoner vil trolig ha stor nytte av å samarbeide om å utnytte de pedagogiske mulighetene som ligger i Canvas. Vi bør vurdere å opprette en slik gruppe, som fortrinnsvis samarbeider nettbasert, på samme måte som Sys Adm – gruppa.

 • 1200-1300 Lunch
 • 1300-1500 Course by Instructure – A deeper dive into Canvas

Kurset bygger på den grunnleggende opplæringen som er gitt i forbindelse med innføring av Canvas. Instructure stiller med instruktør som kjenner Canvas i bredden. Det vil bli lagt vekt på å synliggjøre muligheter for å ta i bruk funksjonalitet.

Instructure vil også berøre mer generelle områder som Support og Canvas Community. Simon Lee, som kjenner Cancas i bredde og dybde, er instruktør

Annen informasjon:

Michele Wildish og Eleftherios Kathijotes, (Lefteris) vil være med hele dagen. Lefteris er Canvas sin tekniske implementeringskonsulent for de norske institusjonene. CanvasCon går dagen før, 10 oktober, på British Museum, like i nærheten: https://events.bizzabo.com/canvasconeurope