Uninett og UiT innfører tjenestedesign: - Kul måte å involvere oss studenter og sluttbrukere på!

Norges arktiske universitet – UiT og Uninett har våren 2019 startet et samarbeidsprosjekt om bruk av tjenestedesign eller design thinking i utvikling av digitale tjenester i forskning og høyere utdanning. Målet er at man gjennom tett involvering av sluttbrukere; både studenter, forskere og øvrige ansatte, skal utvikle gode og tilgjengelige digitale tjenester.

– Myndighetene har sterkt fokus på digitalisering av forskning og høyere utdanning, og førende dokumenter og veikart stiller nå konkrete krav til bruk av tjenestedesign som metode i digitaliseringsarbeidet. Jeg er derfor godt fornøyd med samarbeidet som UiT og Uninett nå har iverksatt med innføring av tjenestedesign. Ved å involvere sluttbrukerne direkte i utvikling av tjenester og produkter, får vi innsikt i deres reelle behov. Slik kan vi tilby dem de digitale tjenestene de faktisk har behov for der de trenger dem og når de trenger dem. Tjenestedesign hjelper oss på denne måten videre med å levere tjenester helt ut til sluttbrukeren slik at det skaper merverdi for kjernevirksomheten, sier IT-direktør ved UiT Stig Ørsje.


Hva er design thinking?
Design thinking er en praktisk, brukerorientert og prototypedrevet innovasjonsmetode, som setter søkelys på utfordringene med en tjeneste, et produkt, i en organisasjon etc. på nye og kreative måter. Typiske steg i en slik innovasjonsprosess er å forstå brukerens behov, å generere ideer som kan bidra til løsning, å prototype løsningen, og til sist å validere: er løsningen man har laget hensiktsmessig og bra? Hvordan oppleves den av brukeren?

Nettilgang i en mobil hverdag
Samarbeidsprosjektet mellom UiT og Uninett har arbeidstittel «mobilitet» og fokuserer i første omgang på hvilke behov studentene, forskerne og øvrige ansatte har for nett og trådløst nett i sin hverdag. Hverdagen er mobil – man flytter på seg, bruker ulike enheter, men har hele tiden behov fo å være på nett. 

24. og 25. april ble det med bistand fra konsulentselskapet Variant AS arrangert en workshop på UiT på campus Breivika i Tromsø, der studenter og ansatte gjennomførte fokusgruppesamtaler, gruppearbeid og intervjuer.

En lang rekke temaer ble diskutert:

Hvordan bruker de fibernettet? Hvordan bruker de eduroam? Hvordan opplever de kombinasjonen trådløst nett og mobilnett? I hvilken grad tenker de på sikkerhet? Syns de nettet er stabilt? Hvilke tanker har de om passord og brukernavn? Er on-boarding av nye studenter optimal, eller kan det gjøres enklere eller mer effektivt?

Har norske og internasjonale studenter sammenfallende behov for nettjenester? Hvordan bruker de nettet på studentboligene? Trenger de internett andre steder enn på campus eller på hybelen, eller er mobilnettet tilstrekkelig? Bruker de eduroam til streaming?
 

– Kul form for involvering av sluttbrukere!
Brukerne uttalte at de stort sett opplever stabilt internett gjennom sin hverdag. De kom med mange nyttige og konkrete innspill til videre innovasjonsarbeid i Uninett og hos UiT, og uttalte for øvrig at de satte stor pris på å bli involvert i slike worskhops, og å få beskrive sin digitale hverdag på campus og hyblene i Tromsø. En av studentene som deltok var Olga Bakurova, russisk utvekslingsstudent innen lingvistikk ved UiT. - Denne møteformen for å involvere oss IT-brukerne var utrolig kul! Vi fikk komme med mange innspill, men det vil nok være nyttig å invitere mange flere studenter og brukere i videre prosess, sa Olga

For lite bevisste på cybersikkerhet
– For meg ble det en vekker at jeg ikke tenker så mye på IT-sikkerhet ved bruk av nettet, det burde jeg kanskje gjøre. Ellers mener jeg at eduroam ikke fungerer optimalt på studenthybelen akkurat der jeg bor. Blant annet kan det være vanskelig å ha telefonsamtaler over nettet på enkelte tider av døgnet. For oss utenlandske studenter er trådløsnettet utrolig viktig, fordi norske mobilabonnementer er dyre og vi derfor helst ikke vil være online via 4G, sa Olga.

Franske Anya Kemkem studerer rettsvitenskap ved UiT. Hun understreker at nettilgang er uunnværlig for dagens studenter.

– Hvis man ikke finner eduroam eller "trygg" internettilgang blir man fristet til å aksessere åpne, usikrede nett. Dette utgjør en sikkerhetsrisiko som mange overhodet ikke tenker over, sier Anya. Hun støtter forøvrig medstudent Olga i at trådløsnettet på studenthyblene er overbelastet og ikke er bra nok.

– Trådløsnettet er overbelastet, blant annet på grunn av streaming, så dette bør utvides med bedre kapasitet, sa hun.

Samarbeidsprosjektet «mobilitet» og design thinking vil nå fortsette i regi av Uninett og UiT. Veien videre planlegges kontinuerlig og informasjon vil bli oppdatert.