Uninett oppretter Facebook-gruppe om videoundervisning

Uninett oppretter åpen Facebook-gruppe om Zoom

Korona-pandemien og påfølgende stengning av skoler, høyskoler og universiteter, har ført til stor pågang om Uninett sine Zoom-tjenester for videoundervisning og -møter. For å hjelpe flest mulig med praktisk bruk av disse tjenestene, har vi opprettet en åpen Facebook-gruppe. Her kan alle lærere, forelesere, studenter, elever, administratorer og andre interesserte dele tips og triks med hverandre, og diskutere ulike aspekter ved Zoom.
 

 

Gruppa heter Uninett Zoom – Tips, triks & debatt og finnes her

– Lærere, forelesere og andre som underviser har ulik kompetanse og erfaring med digital undervisning. Noen har undervist online i mange år, andre har aldri prøvd det. Det vi vet er at mange ønsker hjelp og gode råd! Vi etablerer derfor et lavterskeltilbud via vår åpne Zoom-gruppe på Facebook Her kan alle fritt utveksle erfaringer, kunnskap og gode råd, både om nettundervisning generelt og om bruk av Zoom spesielt. Det forteller Bjørn Kopperud, avdelingsdirektør i Uninett.


Mange ansatte i Uninett deltar aktivt i gruppen. Vi understreker at dette er et best-effort-tilbud, i en svært spesiell beredskapssituasjon. Vi kan derfor ikke garantere svar i gruppen innenfor en gitt tidsfrist, men vi bidrar så langt vi kan. Vi håper på saklige og informative innspill.