UNINETT søker ny administrerende direktør

Stillingsannonse - administrerende direktør UNINETT AS

På et internt allmøte i UNINETT 27. mars annonserte Petter Kongshaug at han fratrer sin stilling som administrerende direktør i UNINETT med virkning fra og med 1. september 2017. Han går av med alderspensjon fra og med nyttår. UNINETTs styreleder Frank Arntsen var tilstede på allmøtet for å orientere om Kongshaugs avgang, og om videre prosess for å ansette ny administrerende direktør.

Se intervju med Petter kongshaug i denne filmen om UNINETT

- Det er nå noe tid siden Petter Kongshaug på eget initiativ henvendte seg til meg og resten av styret med beskjed om at han ønsket å trekke seg tilbake. Kongshaug har gjort en formidabel innsats for IKT i utdannings- og høgskolesektoren. Siden arbeidet med forskningsnettet startet som prosjekt for mer enn 30 år siden, og siden etableringen av UNINETT AS i 1993, har han sammen med sine ansatte bygget et meget betydningsfullt og viktig selskap innenfor UH-sektoren, sa Frank Arntsen.

Mer om karriere i UNINETT

Kontaktperson:
Organisasjonsdirektør Beate Simavik, beate.simavik@uninett.no

Følg oss i sosiale medier: