Uninett søker ny administrerende direktør

Vår nye direktør vil få ansvar for å lede og videreutvikle et spennende teknologimiljø med høy kompetanse og anseelse nasjonalt og internasjonalt. Uninett leverer avanserte infrastrukturtjenester som en aktiv partner i arbeidet med digitalisering av norske universitets- og høgskoler. Universitetene og høyskolene gjennomgår betydelige strukturendringer, og for vår nye direktør vil endringsledelse stå sentralt. Administrerende direktør er ansvarlig for selskapets totale drift og rapporterer til styret.

Her finner du stillingsannonsen

Ansvar og oppgaver

Din hovedoppgave blir å lede og utvikle Uninett som partner for universitetene og høyskolene, og som leverandør av verdensledende IKT-infrastruktur og digitale løsninger.

 • Utvikle mål og forankre strategier og handlingsplaner
 • Sørge for god kommunikasjon og samhandling med ledelse og fagmiljøer hos kunder og samarbeidspartnere
 • Ivareta gode relasjoner inn mot selskapets myndighetskontakter
 • Videreutvikle samhandlingen internt i selskapet og med datterselskapene
 • Representere Uninett i internasjonale fora
   

Kvalifikasjoner og egenskaper
 

 • Relevant høyere utdanning på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra ledelse av komplekse virksomheter, gjerne kunnskapsorganisasjoner
 • Ledererfaring fra omstillings- og endringsprosesser
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til samhandling og samarbeid.

Vår nye leder må ha god teknologi- og infrastrukturforståelse og erfaring med tjeneste- og porteføljeutvikling. Vi forutsetter at du har god kjennskap til universitets- og høyskolesektoren nasjonalt eller internasjonalt, og innsikt i og forståelse av politiske prosesser. Gode engelskkunnskaper er en forutsetning. Arbeidssted er Trondheim.

Uninett tilbyr
 

 • Faglige utfordringer i et hyggelig og kompetent arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter innenfor flere fagområder
 • Konkurransedyktig lønn og gode forsikrings- og pensjonsordninger

Vi legger sterk vekt på å utvikle arbeidsmiljøet, og legger til rette slik at medarbeiderne skal ha mulighet for å utvikle seg både faglig og menneskelig. Vi jobber for mangfold når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. For ytterligere informasjon og for å søke på stillingen, se www.searchhouse.no. Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Search House AS ved Eilif Solem tlf. 992 20 202 eller Jo Temre tlf. 915 12 859. Styreleder Frank Arntsen, frank.arntsen@ntnu.no, tlf. 918 97 528, eller organisasjonsdirektør Beate Simavik, beate.simavik@uninett.no, tlf. 913 21 054, kan også kontaktes.

Alle henvendelser til Search House behandles konfidensielt, i første fase også overfor oss som oppdragsgiver.

Søknadsfrist: Snarest, og senest 1. mai 2018