UNINETTs samlinger og konferanser i 2017

– UNINETT har som del av sin strategi å skape møteplasser for våre målgrupper i UH-sektoren. Samlingene og konferansene er etterspurte, og deltakerantallet har økt betydelig de seneste årene. Vår fornyede konferansestruktur reflekterer de strukturelle endringene i UH-sektoren, og vi tilpasser nå møteplassene og programinnholdet slik at målgrupper samles på tvers av fag- og tjenesteområder. Det sier Olav Isak Sjøflot, direktør for tjenester og leveranser i UNINETT.

To årlige møteplasser
Vår nye konferansemodell består av to hovedkomponenter:

  • årlig fagsamling på våren. Her blir det samlinger og workshops innen en lang rekke fag- og tjenesteområder. Her har vi ingen plenumssesjoner, men arrangerer felles middag o.l. for samtlige deltakere
  • årlig konferanse på høsten. Her samler vi alle målgrupper til en større konferanse, inklusive plenumssesjoner. I praksis er dette en sammenslåing av SUHS-konferansen og UNINETT-konferansen, men i en fornyet form og med bredere program.

UNINETT-konferansen i juni 2017 utgår
Som følge av den nye konferansestrukturen utgår UNINETT-konferansen 2017, som opprinnelig skulle arrangeres ved Høgskulen på Vestlandet (tidligere HiB) i juni 2017. – Kanselleringen skjer i full overenstemmelse med Høgskulen på Vestlandet, som skulle være vertskap for vårens UNINETT-konferanse. Vi takker IT-avdelingen og administrative koordinatorer på campus Kronstad for deres fleksibilitet og samarbeidsvilje i denne sammenheng, sier Olav Isak Sjøflot

UNINETT kommer snarlig med nærmere detaljer om årets arrangementer. Følg oss gjerne på Facebook, der vi annonserer nyheter. Se også www.uninett.no/konferanser