Sanntid tale

UNINETTs tjeneste Sanntid tale gjør det mulig å gjennomføre vanlige telefonsamtaler via forskningsnettet.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Alle UNINETTs kunder kan benytte tjenesten.
Forutsetninger: 

Forutsetninger for UNINETT sanntid tale er tilknytning til forskningsnettet, det vil si å benytte UNINETT som internettleverandør. hvor tjenesten UNINETT sanntid infrastruktur inngår som en del av UNINETTs årlige tjensteavgift. Sanntid tale kan integreres med alle telefonsentraler som benyttes i universitets- og høgskolesektoren.

Beskrivelse av tjenesten: 

Sanntid tale baseres på SIP, og hovedleveransen er en samordning av telefonsamtaler til og fra telenettet gjennom en sentral, redundant SIP-trunk mot UH-sektorens felles telefonileverandør.

Løsningen benytter åpne standarder, og lar seg interoperere med produkter og løsninger fra ulike leverandører. Konkret har UNINETTs tjeneste Sanntid tale løsninger for å koble til alle sentraltypene i sektoren, herunder  Aastra, Alcatel, Avaya, Cisco, Asterisk, Kamailio, Microsoft Lync og Microsoft Skype for Business.

Kostnad: 

Kostnadene med å drive denne tjenesten fordeles på alle kunder, per nummer per måned. Ta kontakt for den gjeldende prisen.

Bestillingsinformasjon: 

Send en e-post til kontakt@uninett.no for bestilling.

Organisering av tjenesten: 

Prioriteringsrådet for nett- og nettnære tjenester skal sikre at tjenesten er i tråd med kundenes behov.

Pålitelighet: 
UNINETT etterstreber at Sanntid tale skal ha minimalt (uvarslet) nedetid, og at det i størst mulig grad skal være redundans. Dette fører til at det skal svært mye til før man opplever totalt bortfall av leveransen via Sanntid tale. Oppetid og redundans hos Telenor, herunder inkludert den tekniske forbindelsen mellom UNINETT og Telenor, er regulert gjennom rammeavtalen med Telenor. Tjenesten overvåkes 24/7 av UNINETTs driftssenter, www.uninett.no/uninett-driftssenter.
Support: 
Virksomheten står for lokal opplæring og brukerstøtte. UNINETT gir teknisk støtte til virksomhetens IT-avdeling. Teknisk støtte fås ved å kontakte UNINETT på kontakt@uninett.no / +47 73 55 79 00, åpningstiden er kl. 08:00 – 16:00. Feil på tjenesten kan meldes utenom ordinær åpningstid på telefon +47 911 27087.
Kontaktinformasjon: