Sanntid tale

UNINETTs tjeneste Sanntid tale gjør det mulig å gjennomføre vanlige telefonsamtaler via forskningsnettet.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Alle UNINETTs kunder kan benytte tjenesten.
Forutsetninger: 

Forutsetninger for UNINETT sanntid tale er tilknytning til forskningsnettet, det vil si å benytte UNINETT som internettleverandør. hvor tjenesten UNINETT sanntid infrastruktur inngår som en del av UNINETTs årlige tjensteavgift. Sanntid tale kan integreres med alle telefonsentraler som benyttes i universitets- og høgskolesektoren.

Beskrivelse av tjenesten: 

Sanntid tale baseres på SIP, og hovedleveransen er en samordning av telefonsamtaler til og fra telenettet gjennom en sentral, redundant SIP-trunk mot UH-sektorens felles telefonileverandør.

Løsningen benytter åpne standarder, og lar seg interoperere med produkter og løsninger fra ulike leverandører. Konkret har UNINETTs tjeneste Sanntid tale løsninger for å koble til alle sentraltypene i sektoren, herunder  Aastra, Alcatel, Avaya, Cisco, Asterisk, Kamailio, Microsoft Lync og Microsoft Skype for Business.

Kostnad: 

Kostnadene med å drive denne tjenesten fordeles på alle kunder, per nummer per måned. Ta kontakt for den gjeldende prisen.

Bestillingsinformasjon: 

Send en e-post til kontakt@uninett.no for bestilling.

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten inngår i UNINETT @campus. Et eget strategi- og prioriteringsråd er nedsatt for å gi strategiske råd rundt de langsiktige planene for UNINETTs campusaktivitet. Rådet ledes av UNINETTs administrerende direktør og består av fire IT-ledere/dekaner fra UH-sektoren.

Support: 
Institusjonen er selv ansvarlig for opplæring og brukerstøtte. UNINETT gir teknisk støtte til institusjonens IT-avdeling. UNINETT tilbyr et eget driftssenter som er bemannet hverdager mellom 08.00 og 16.00 og har i tillegg døgnkontinuerlig beredskapsvakt for overvåkning. Gjeldende tjenestebeskrivelse for driftssenteret finnes på http://www.uninett.no/uninett-driftssenter.
Kontaktinformasjon: