Sanntidskommunikasjon person-til-person - UNINETT Sanntid

UNINETT Sanntid er en plattform for åpen sanntidskommunikasjon i universitets- og høgskolesektoren. Infrastrukturen kan håndtere telefonsamtaler, videosamtaler, chat (meldinger) og andre sanntidstjenester. UNINETT Sanntid legger til rette for kommunikasjon direkte over forskningsnettet og mot internett forøvrig.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Tjenesten er tilgjengelig forstatlige universiteter og høgskoler. Disse benytter UNINETT som internettleverandør, det vil si de er tilknyttet forskningsnettet.
Forutsetninger: 

Ingen. Tjenesten lar seg integrere mot alle telefonsentraler som benyttes i universitets- og høgskolesektoren.

Beskrivelse av tjenesten: 

 UNINETT Sanntid baseres på SIP og består av fire hovedleveranser:

  1. En SIP infrastruktur som skalerer til hele UH-sektoren
  2. En samordning av telefonsamtaler til og fra telenettet gjennom en sentral, redundant SIP-trunk mot UH-sektorens felles telefonileverandør
  3. SIP-baserte fellestjenester, herunder telefonkonferanse
  4. En assistanse- og veiledningstjeneste for SIP og VoIP-løsninger på campus

I den første fasen har UNINETT Sanntid et særlig fokus på telefoni, da dette er den viktigste og mest utbredte tjenesten. Det er imidlertid viktig å presisere at SIP-infrastrukturen er skalerbar og kan håndtere videosamtaler, meldinger (chat), tilstedeværelse, dokumentdeling og andre tjenester. Løsningen benytter åpne standarder, og lar seg interoperere med produkter og løsninger fra ulike leverandører. Konkret har UNINETT Sanntid løsninger for å koble til alle sentraltypene i sektoren, herunder  Aastra, Alcatel, Avaya, Cisco, Asterisk, Kamailio og Microsoft Lync.

Les mer

 

Kostnad: 

For de statlige universitetene og høgskolene dekkes tjenesten i sin helhet av UNINETTs årlige tjenesteavgift.  For øvrige kunder tilkommer en oppstartskostnad samt en årlig avgift for drift og videreutvikling.
 

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten inngår i UNINETT sin @campus aktivitet. Et eget strategi- og prioriteringsråd er nedsatt for å gi strategiske råd rundt de langsiktige planer for UNINETTs campusaktivitet. Rådet ledes at administrerende direktør og besår av fire IT-ledere/dekaner fra UH-sektoren.

 

 

Kontaktinformasjon: