Uninett teknisk samling

Uninett arrangerte teknisk samling for sine kunder innenfor UH-sektoren 19. - 21. april 2016 i Trondheim. Programmet besto av parallelle sesjoner alle tre dager, samt én felles middag for alle deltakere.

Opptak
Du finner opptak fra Uninett teknisk samling ved å klikke på knappen Se streaming/opptak