Skyavtaler fra Uninett

Uninett tilbyr nye rammeavtaler med skyleverandører

Uninetts europeiske samarbeidspartner Géant har inngått felleseuropeiske rammeavtaler med en rekke nordiske, europeiske og amerikanske leverandører av skybaserte infrastrukturtjenester. Vi tilbyrdisse skyavtalene til kunnskaps-Norge.

Tryggere og enklere å inngå avtaler

Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for universiteter, høyskoler og andre aktører å ta i bruk skybasert infrastruktur. Alle Uninetts kunder kan ta i bruk avtalene. Hvis du foreløpig ikke er Uninettkunde, men likevel del av kunnskapssektoren, kan du ta kontakt med oss for å sjekke hvilke muligheter som finnes.

- Vi er glade for at rammeavtalene nå er tilgjengelige for norske kunder, og ser fram til å gjøre det enkelt for utdannings- og forskningsinstitusjoner å ta i bruk skybaserte infrastrukturtjenester på en trygg og effektiv måte. Det forteller Bjørn Kopperud, avdelingsdirektør i Uninetts kundeavdeling.
 

11 skyplattformer

Gjennom disse felleseuropeiske avtalene er 11 skyplattformer nå tilgjengelige for norsk kunnskapssektor. Porteføljen for Norge byr på både europeiske plattformer og amerikanske såkalte hyperscalere (storplattformer). Avtalene er inngått i henhold til gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser 

Til nettsiden for Uninett skyavtaler