Uninett vokser og søker økonomidirektør

Uninett vokser og søker økonomidirektør

NB! Denne stillingsutlysningen er utløpt på dato.

Uninett AS er kunnskaps-Norges IKT-infrastrukturselskap. Selskapet er i vekst og leder flere større digitaliseringssatsinger. Vår nye økonomidirektør vil ha det overordnede ansvaret for Uninetts økonomistyring og innta en sentral rolle på satsingsområdene.

I tillegg vil vår nye økonomidirektør bistå med strategisk forretningsutvikling i nye markedssegmenter. Vi søker derfor en fremoverlent økonomidirektør som kan være med å løfte selskapet inn i en spennende fremtid.

Se annonse og søk her! UTLØPT

Økonomidirektøren skal sørge for solid virksomhetsstyring og god kontroll innenfor økonomi, regnskap og finans. Vedkommende vil rapportere til administrerende direktør og blir en del av ledergruppen. Hun/han skal bidra aktivt til en effektiv økonomistyring, gi beslutningsstøtte i forretningsutviklingen og være tett på den daglige driften av selskapet.

Uninetts ledergruppe

Om Uninett