Uninett workshops

Tid: Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2019

Sted: Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim

Uninett workshops arrangeres 14.-15. januar 2019. Programmet oppdateres nå fortløpende på denne siden (se menyen). Påmeldingen åpner 21. november

Vi har følgende samlinger:

Sikkerhetssamling:

  • IRT-kurs (halvdags): Uninett arrangerer kurs i å drive team for hendelseshåndtering («Incident Response Team», IRT). I et samfunn der truslene øker i antall, omfang og kompleksitet, blir samarbeid stadig viktigere. Å delta på dette kurset vil gi din organisasjon tilgang til et tillitsbasert nettverk for informasjonsdeling. Målgruppen er både de som vurderer å etabere IRT-team og nye deltakere i eksisterende team.
  • Sikkerhetssatsning: Etter lunsj ser vi nærmere på det nye sikkerhetsprogrammet som skal etableres på bakgrunn av bevilgninger i statsbudsjettet for 2019
     

Identity and Access Management (IAM) (halvdags):

Identitets- og tilgangsstyring (Identity and Access Management - heretter kalt IAM) er identifisert som et satsingsområde for økt samarbeid og samhandling på tvers av høyere utdanning og forskning. En felles digital grunnmur er en forutsetning for å lykkes med standardisering, automatisering og effektivisering på tvers av universitetene. Unit-direktoratet har gitt Uninett i oppdrag å gjennomføre et prosjekt for felles IAM, der Universitetet i Bergen (UiB) skal være pilot.

Frem mot møtet i digitaliseringsstyret 28.januar vil Uninett og UiB, i samarbeid med direktoratet, utarbeide et beslutningsgrunnlag og en gjennomføringsplan for felles IAM i høyere utdanning og forskning.

Samlingen denne dagen blir lagt opp som en ekte workshop med gruppearbeid og diskusjoner rundt arbeidet vårt med gjennomføringsplan og konkurransegrunnlag så langt. Er vi på rett spor, hva mangler og hva kan bli bedre? Vi inviterer alle med erfaring fra brukeradministrasjon og tilgangsstyring i UH-sektoren til å bidra i arbeidet.

Les mer om IAM-prosjektet her

Lagring av data (halvdags):

Lagring av data berører alle fagområder innenfor høyere utdanning og forskning. Likevel har vi hatt liten oversikt over hvilke lagringsbehov som finnes, og hvordan de dekkes. Uninett har i løpet av høsten 2018 kartlagt lagringsbehovene i høyere utdanning og forskning, og vil i løpet av våren 2019 legge frem en rapport med anbefalte tiltak som bør iverksettes for å sikre at høyere utdanning og forskning har gode lagringsløsninger tilpasset sine behov. Les mer om prosjektet Lagring her
 

Trådløst nett (eduroam) (halvdags):

Trådløssamlingen er UH-sektorens møteplass for å diskutere utvikling innenfor trådløs teknologi og utveksling av erfaringer.  Her vil du treffe andre fra sektoren som er involvert i trådløst, noen eksterne eksperter, samt representanter fra leverandører og produsenter.Programmet vil by på innlegg både fra Uninett, sektoren og ekstern ekspertise.

 

Sanntidssamling (halvdags):

Nærmere detaljer kommer.