Uninettdagene2019

Uninettdagene 2019

Uninettdagene ble arrangert 11.–12. november på Britannia Hotell i Trondheim.

 • Om Uninettdagene 2019

  Om Uninettdagene 2019

  Regjeringen har som mål at Norge skal drive verdensledende forskning og utdanning. Dette krever høy grad av digitalisering.

  Infrastruktur, mellomvare, data og sikkerhet er viktige byggeklosser i den digitale grunnmuren for utdanning og forskning. Grunnmuren er en viktig premissgiver for pågående og framtidig digitalisering på universiteter og høyskoler.

  Hvordan kan den digitale infrastrukturen best muliggjøre at forskerne, studentene, foreleserne og lederne blir verdensledende i sitt arbeid? I hvilken retning ønsker eller tror vi at utviklingen går, og i hvor stor grad evner vi å oppfylle nåtidens og framtidens krav til digital infrastruktur? Undervurderer vi framtidens behov og sakker akterut? Eller bygger vi for sterk og robust infrastruktur? Strekker vi oss for langt – above & beyond?

  Dette drøftet vi nærmere under Uninettdagene 2019.

 • Program
  09.00
  -
  10.00
  Registrering

  Velkommen til konferansestart! Du får utdelt ditt deltakerkort hos konferansesekretariatet. Kaffe og te står klart - det samme gjør utstillerne!

  10.00
  -
  12.00
  Åpning av Uninettdagene 2019

  Vi samles til åpning av Uninettdagene 2019 i Britannia Hall.  

  • Velkommen! Litt om program og praktiske detaljer
  • Offisiell åpning av Uninettdagene, ved Paul Chaffey, statssekretær for digitaliseringsminister Nicolay Astrup
  • Tom Røtting, Uninetts administrerende direktør, innleder om årets hovedtema: Digital infrastruktur - above and beyond?
  • Jørgen Dyrhaug fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet: Cybersikkerhet: Usynlig, ubegripelig og uhåndterlig? 

  Sesjonsledere: Hildegunn Vada og Bjørn Kopperud, Uninett AS

  12.00
  -
  13.00
  Lunsj i Palmehaven
  13.00
  -
  13.45
  Parallellsesjon: Alt du lurer på om felles IAM

  En felles IAM-løsning for hele sektoren er under etablering. Vi er i gang med anskaffelsen, og UiB er pilot. I denne sesjonen ønsker vi å gi deg en smakebit av hva en moderne IAM-løsning innebærer, og forteller om arbeidet i UiB-piloten.

  • Hva er en moderne IAM-løsning? Andreas Solberg, CTO, Uninett AS
  • Hvordan kan man forberede seg til innføring av IAM? Elisabeth Sellevoll Løkkebø, prosjektleder for IAM v/UiB 

  Sesjonsleder: Lena Pedersen, Uninett AS

  Parallellsesjon: Hva vil vi med CNaaS?

  Uninett vil fra neste år lansere en ny tjeneste, Campus Network as a Service (CNaaS), der vi tilbyr drift og videreutvikling av det lokale campusnettet til våre kunder. Vi  jobber med å klargjøre krav og definere arkitektur, samt mulige leveransemodeller. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med sektorens fremste eksperter på campusnett. 

  • CNaaS – samordning av IKT-infrastruktur på campus, Vidar Faltinsen, Uninett AS

  • Fremtidens nettarkitektur på campus, Einar Lillebrygfjeld, Uninett AS​

  Sesjonsleder: Vidar Faltinsen, Uninett AS

  Parallellsesjon: Sikkerhetssatsingen fra A til Å

  Vi er nå godt i gang med en fireårig satsing på cybersikkerhet i forskning og høyere utdanning. I denne sesjonen går vi nærmere inn på satsingens tre hovedprosjekter:

  • Om styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern i UH-sektoren, ved Rolf Sture Normann, Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
  • Om analysesenter og reponsmiljø, ved Maria Luces, Uninett AS
  • Forventninger til prosjektet Rådgivning og kompetanse, ved Agnethe Sidselrud, Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

  Sesjonsleder: Rune Sydskjør, Uninett AS

  13.45
  -
  14.00
  Pause
  14.00
  -
  15.00
  Parallellsesjon: Den store IAM-debatten

  Vi går nærmere inn på hva innføring av en IAM-løsning vil innebære for deg og din organisasjon.

  • Erfaringer med innføring og drift av et IAM-system. Rune Hystad, Sykehuspartner
  • Hva er kritiske suksessfaktorer for en vellykket IAM innføring? Deltakere i  den store IAM debatten er:
   • Rune Hystad –  Intern IKT, Sykehuspartner
   • Andreas Solberg – Uninett AS
   • Elisabeth Løkkebø – Universitetet i Bergen
   • Hans Kristian Fjeld –  Universitetet i Oslo, seksjon for integrasjon og elektroniske identiteter
  • Hvordan kan din institusjon forberede seg til innføring av IAM – gruppearbeid? Felles diskusjon.

  Sesjonsleder: Lena Pedersen, Uninett
   

  Parallellsesjon: CNaaS: Zero Touch Networking

  Måten vi driver nett på er i kraftig endring. Tradisjonell drift med innlogging på utstyr med kommandolinjegrensesnitt må vike til fordel for automasjon og orkestrering. Kontrollplanet flytter ut og nye verktøy som Ansible, Salt, Nornir eller tilsvarende entrer scenen. 

  • Zero touch provisjonering av svitsjer med Ansible, Ove Benestvedt, UiA
  • Automasjon og zero touch med Sunet CNaaS, Kristoffer Hallin, Sunet

  Sesjonsleder: Vidar Faltinsen, Uninett

  Parallellsesjon: Analyze This!

  Som ledd i sikkerhetssatsingen bygges det nå opp et analysesenter. Vi ser på de viktigste byggesteinene i dette analysesenteret. Arne vil presentere status for arbeidet så langt, mens Espen gir innblikk i hvilke erfaringer Universitetet i Oslo har gjort seg over flere år på dette området.

  • Analyze this! Arne Øslebø, Uninett
  • Analyze that! Espen Grøndahl, Universitetet i Oslo

  Sesjonsleder: Rune Sydskjør, Uninett

  15.00
  -
  15.30
  Pause
  15.30
  -
  16.30
  Plenum: Digitalisering og innovasjon

  Ståle Mørch, Høyskolen Kristiania: Den kristianske studentreisen i et digitalt perspektiv

  Studentenes perspektiv: Hvordan skaper vi verdensledende forskning og utdanning

  Hver sommer ansetter Uninett en rekke studenter til internships. I 2019 fikk noen av disse studentene i oppgave å besvare følgende: "Hvordan skaper vi verdensledende forskning og utdanning?". I denne sesjonen får vi presentert deres funn og anbefalinger

  Utdeling av Uninetts innovasjonspris 2019

  Digital transformasjon innebærer innovasjon. Uninett ønsker å gi honnør til innovative løsninger, samarbeid, prosjekter initiativ osv. som berører vår felles digitale grunnmur. Derfor deler vi i år ut Uninetts innovasjonspris for første gang. 

  Her er de tre nominerte til Uninett innovasjonspris 2019

  Film om de nominerte til Uninett innovasjonspris:

  16.30
  -
  17.30
  Leverandørenes time

  Møt Uninett driftsenter og alle leverandørene i utstillerarealet! Det serveres Britannia-drikke av ulikt slag. Vi satser på interessant treff og topp stemning! 

  19.30
  -
  20.00
  Spasertur fra Britannia til Frimurerlosjen – og aperitif!

  Vi går i fellesskap fra konferansehotellet til Frimurerlosjen. Her får vi servert aperitif ved ankomst.

  20.00
  -
  23.00
  Festmiddag i Frimurerlosjens storsal

  Festmiddagen på Uninettdagene har lange tradisjoner, og evalueringer viser at dette er et arrangement våre deltakere setter stor pris på! Denne gang holdes middagen i Frimurerlosjen. Det blir tre-retters meny med tilhørende drikke. Vi arrangerer også felles spasértur fra Britannia – en kort tur i frisk luft før vi aperitif ved ankomst! Vi anbefaler derfor at du møter opp ved Britannias hovedinngang 19.30.

  Vår toasmaster denne kvelden er Yngve Skomsvoll. Skomsvoll, kjent fra Latter live på NRK1 og Brille på TVNorge, skriver manus og vitser for noen av de mest populære humorprogrammene på TV. Opplev en av Norges mest erfarne humorforfattere og komikere som vår toastmaster!

  Deltakelse krever påmelding.

  Antrekk: Pent

  08.30
  -
  09.00
  Registrering for nye deltakere
  09.00
  -
  09.40
  Plenum
  • Takk for i går, og velkommen til dag 2 av Uninettdagene 2019!
  • Elise Lindeberg, avdelingsdirektør sikkerhetsavdelingen, NKOM – "Den digitale grunnmuren  – gjøre Norge 5G-klart"
  • Stig Ørsje, avdelingsdirektør, UiT – Norges arktiske universitet: "UiTs IT-avdeling – Digital drivkraft for kunnskap"

  Sesjonsledere: Hildegunn Vada og Bjørn Kopperud, begge avdelingsdirektører i Uninett AS

  09.40
  -
  10.00
  Pause
  10.00
  -
  11.00
  Parallellsesjon: Data og datadeling - Good idea or bad news?

  Vi trenger en mer felles tilnærming til datadeling  innenfor forskning og utdanning, godt koordinert med tilsvarende arbeid i øvrig offentlig sektor. I denne sesjonen får vi høre om relevant arbeid med datadeling i det offentlige.

  • NAV IT deler sine erfaringer med sin dataplattform v/ Tommy Jocumsen (NAV IT)
  • API-katalogen – Bedre og mer datadeling i offentlig sektor v/Steinar Skagemo (Brønnøysundregistrene)

  Sesjonsleder: Andreas Åkre Solberg, Uninett AS

  Parallellsesjon: Sky og sikkerhet - Catch 22?

  Mange hevder at skyløsninger og hensynet til sikkerhet er et evig dilemma, også kalt "catch 22". Er det slik?

  • Lånekassen, v/Tommy Molnes: "En monopolvirksomhets sikkerhetsferd mot skyen"

  • "Tillit, sikkerhet, sky og store helsedata" v/Oddgeir Lingaas Holmen, HUNT cloud, NTNU.

  • "Zero trust i praksis med Kubernetes og Istio" v/Frode Sundby og Johnny Horvi, begge NAV IT

  Sesjonsleder: Morten Knutsen, Uninett

  Parallellsesjon: Framtidens forskningsnett er her!

  Forskningsnettet ligger i forkant. Vi får høre hvorfor og hvordan. Viktige veivalg videre blir også tema

  Matti Laipio, Funet/CSC vil snakke om:

  • How Finland got EuroHPC / Kayani
  • How was the proscess ahead of Funet 2020?
  • Status and experiences so far in the Funet 2020 project


  Olaf Schjelderup (Uninett AS) vil fortelle hvordan Uninett tenker tidlig i prosessen av Uninetts neste genrerasjon forskningsnett 2023.

  Sesjonsleder: Olaf Schjelderup, Uninett AS

  Parallellsesjon: Den grenseløse mobiliteten
  • Uninetts mobilitetstjenester
  • Hva skjer med Wi-Fi?
  • MIST – intelligent administrasjon? v/Rikard Hjelm, Juniper MIST

  Sesjonsleder: Tom Ivar Myren, Uninett AS

  Parallellsesjon: Zoom inn på samhandling!
  • Hva vil Zoom bety for din organisasjon?
   • Læringsmiljø, undervisningsrom, veiledning, opptak/streaming, osv.
   • Møterom/aktiviteter – Zoom som den nye møteplassen
   • Zoom for møterommet og som informasjonskanal
   • Zoom og Microsoft Teams 
  • Litt om lansering av Uninetts  Zoom-tjeneste og videre løp etter lansering

  Sesjonsleder: Frode Indseth, Uninett AS

  11.00
  -
  11.30
  Pause
  11.30
  -
  12.30
  Parallellsesjon: Sharing is caring - says who?

  Hvordan kommer vi videre med å tilgjengeliggjøre våre data innenfor forskning og utdanning? Vi får presentert noen pågående initiativer i sektoren og inviterer til diskusjon.

  Sesjonsleder: Andreas Åkre Solberg, Uninett AS

  Parallellsesjon: IRT - Duty calls
  • Incident Response på BI, ved Thomas Bjørseth, BI
  • "Jakten på Max - Fra hendelseshåndtering til politiaksjon" v/ Christoffer Hallstensen, NTNU

  Sesjonsleder: Rune Sydskjør, Uninett AS

  Parallellsesjon: Cloudification above and beyond?

  Sesjonsleder: Morten Knutsen, Uninett

  • Sky før kjeller: UiTs vei mot skyen fortsetter. Foredrag ved Roy Dragseth, UiT.  UiT gjennomfører i 2019 omorganisering av IT-avdelingen og en gjennomgripende transformasjon av IT-tjenestene som et resultat av et endret systemlandskap sektoren og nye muligheter i bruk av skytjenester.
  • Klientdrift i skyen v/Thomas Kvåle, Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
  • Hva har erfaringene lært oss så langt? Åpen mikrofon i salen
  Parallellsesjon: IoT - above and beyond?
  • Foredrag ved Bjørn Borud, Telenor Digital og Kristoffer Magerøy, Skanska.
  • Kristoffer Magerøy, Skanska: Smart by Powerhouse
  • Bjørn Borud, Telenor Digital: IoT over mobilnettet Hva er NB-IoT og LTE-M og hvordan kommer jeg igang med å prototype IoT-dingser som bruker disse teknologiene.

  Sesjonsleder: Håvar Fosstveit, Uninett

  Feide for framtida

  Feide var en hypermoderne tjeneste da den ble lansert for mange, mange år siden. Etter et langt liv er den fortsatt under pågående fornyelse. Vi har følgende foredrag i denne sesjonen

  • "Feide - gir muligheter for forskning og utdanning" v/Hildegunn Vada, Uninett AS
  • "Veikart og veivalg" ved Snorre Løvås, Uninett AS
  • "Oppdatering av Kundeportalen – Veien mot én kundeportal" ved Glenn Aarøen, Uninett AS

  Sesjonsleder: Lars Kviteng, Uninett AS

  12.30
  -
  13.30
  Lunsj i Palmehaven
  13.30
  -
  15.00
  Plenum: Keynote og avslutning. Above and beyond?

  Det nærmer seg slutten av Uninettdagene 2019. I denne sesjonen reflekterer vi litt over det som har stått på programmet i år.

  Våre fordragsholdere er:

  • Håkon Grimstad, styremedlem i Uninett AS, tidligere adm.dir i Norsk Helsenett: "Ti år i helsesektoren – et uformelt tilbakeblikk" 
  • Roar Olsen, direktør i UNIT, og Sigurd Eriksson, ass.direktør i UNIT
  • Bente Sollid Storehaug – "Trygghet og sikkerhet er under press. Kan vi stole på neste generasjon Internett?"
  08.30
  -
  09.00
  Registrering for nye deltakere
  09.00
  -
  09.05
  Velkommen
  09.05
  -
  09.50
  God praksis – Beskyttelse av identiteter, data og enheter (Microsoft 365 sikkerhetsløsninger)
  09.50
  -
  10.10
  Mobilitet og datafangst i forskning (Karine UiO)
  10.10
  -
  10.40
  Pause
  11.00
  -
  11.15
  Informasjon om neste generasjon av IaaS GEANT-avtalen (OCRE)
  11.15
  -
  12.00
  Amazon AWS Intro
  12.00
  -
  13.00
  Amazon AWS Technical Deep Dive / Latest and greatest
  13.45
  -
  14.30
  Microsoft Azure Intro
  14.30
  -
  15.00
  Pause
  15.00
  -
  15.45
  Microsoft Azure Technical Deep Dive / Latest and greatest
  15.45
  -
  16.00
  Avslutning
 • Uninetts innovasjonspris 2019

  Uninetts innovasjonspris 2019

  Uninetts innovasjonspris ble delt ut for første gang under Uninettdagene 2019, og Høyskolen Kristiania, Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet var nominerte. Vinneren ble IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen for sitt arbeid med felles IAM i universitets- og høyskolesektoren.

  Her er filmene om de tre nominerte:

  UiB: Anskaffelse, pilotering og innføring av felles IAM

  Høyskolen Kristiania: Studentreisen

  UiT: DigU – Ny organisasjons- og styringsmodell

   

 • Utstillere

  Utstillere

  Vi har lang tradisjon for å invitere leverandører til å delta som utstillere på våre arrangementer. Evalueringer viser at våre deltakere også setter pris på dette.

  Følgende utstillere deltok under Uninettdagene 2019:

  • nLogic
  • Move AS
  • Komplett bedrift
  • Dell Technologies
  • Telia
  • Microsoft
  • TheBplan
  • Safespring
  • AWS
 • Fagsamling sky
 • Kontakt

Om Uninettdagene 2019

Regjeringen har som mål at Norge skal drive verdensledende forskning og utdanning. Dette krever høy grad av digitalisering.

Infrastruktur, mellomvare, data og sikkerhet er viktige byggeklosser i den digitale grunnmuren for utdanning og forskning. Grunnmuren er en viktig premissgiver for pågående og framtidig digitalisering på universiteter og høyskoler.

Hvordan kan den digitale infrastrukturen best muliggjøre at forskerne, studentene, foreleserne og lederne blir verdensledende i sitt arbeid? I hvilken retning ønsker eller tror vi at utviklingen går, og i hvor stor grad evner vi å oppfylle nåtidens og framtidens krav til digital infrastruktur? Undervurderer vi framtidens behov og sakker akterut? Eller bygger vi for sterk og robust infrastruktur? Strekker vi oss for langt – above & beyond?

Dette drøftet vi nærmere under Uninettdagene 2019.

09.00
-
10.00
Registrering

Velkommen til konferansestart! Du får utdelt ditt deltakerkort hos konferansesekretariatet. Kaffe og te står klart - det samme gjør utstillerne!

10.00
-
12.00
Åpning av Uninettdagene 2019

Vi samles til åpning av Uninettdagene 2019 i Britannia Hall.  

 • Velkommen! Litt om program og praktiske detaljer
 • Offisiell åpning av Uninettdagene, ved Paul Chaffey, statssekretær for digitaliseringsminister Nicolay Astrup
 • Tom Røtting, Uninetts administrerende direktør, innleder om årets hovedtema: Digital infrastruktur - above and beyond?
 • Jørgen Dyrhaug fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet: Cybersikkerhet: Usynlig, ubegripelig og uhåndterlig? 

Sesjonsledere: Hildegunn Vada og Bjørn Kopperud, Uninett AS

12.00
-
13.00
Lunsj i Palmehaven
13.00
-
13.45
Parallellsesjon: Alt du lurer på om felles IAM

En felles IAM-løsning for hele sektoren er under etablering. Vi er i gang med anskaffelsen, og UiB er pilot. I denne sesjonen ønsker vi å gi deg en smakebit av hva en moderne IAM-løsning innebærer, og forteller om arbeidet i UiB-piloten.

 • Hva er en moderne IAM-løsning? Andreas Solberg, CTO, Uninett AS
 • Hvordan kan man forberede seg til innføring av IAM? Elisabeth Sellevoll Løkkebø, prosjektleder for IAM v/UiB 

Sesjonsleder: Lena Pedersen, Uninett AS

Parallellsesjon: Hva vil vi med CNaaS?

Uninett vil fra neste år lansere en ny tjeneste, Campus Network as a Service (CNaaS), der vi tilbyr drift og videreutvikling av det lokale campusnettet til våre kunder. Vi  jobber med å klargjøre krav og definere arkitektur, samt mulige leveransemodeller. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med sektorens fremste eksperter på campusnett. 

• CNaaS – samordning av IKT-infrastruktur på campus, Vidar Faltinsen, Uninett AS

• Fremtidens nettarkitektur på campus, Einar Lillebrygfjeld, Uninett AS​

Sesjonsleder: Vidar Faltinsen, Uninett AS

Parallellsesjon: Sikkerhetssatsingen fra A til Å

Vi er nå godt i gang med en fireårig satsing på cybersikkerhet i forskning og høyere utdanning. I denne sesjonen går vi nærmere inn på satsingens tre hovedprosjekter:

 • Om styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern i UH-sektoren, ved Rolf Sture Normann, Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Om analysesenter og reponsmiljø, ved Maria Luces, Uninett AS
 • Forventninger til prosjektet Rådgivning og kompetanse, ved Agnethe Sidselrud, Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Sesjonsleder: Rune Sydskjør, Uninett AS

13.45
-
14.00
Pause
14.00
-
15.00
Parallellsesjon: Den store IAM-debatten

Vi går nærmere inn på hva innføring av en IAM-løsning vil innebære for deg og din organisasjon.

 • Erfaringer med innføring og drift av et IAM-system. Rune Hystad, Sykehuspartner
 • Hva er kritiske suksessfaktorer for en vellykket IAM innføring? Deltakere i  den store IAM debatten er:
  • Rune Hystad –  Intern IKT, Sykehuspartner
  • Andreas Solberg – Uninett AS
  • Elisabeth Løkkebø – Universitetet i Bergen
  • Hans Kristian Fjeld –  Universitetet i Oslo, seksjon for integrasjon og elektroniske identiteter
 • Hvordan kan din institusjon forberede seg til innføring av IAM – gruppearbeid? Felles diskusjon.

Sesjonsleder: Lena Pedersen, Uninett
 

Parallellsesjon: CNaaS: Zero Touch Networking

Måten vi driver nett på er i kraftig endring. Tradisjonell drift med innlogging på utstyr med kommandolinjegrensesnitt må vike til fordel for automasjon og orkestrering. Kontrollplanet flytter ut og nye verktøy som Ansible, Salt, Nornir eller tilsvarende entrer scenen. 

 • Zero touch provisjonering av svitsjer med Ansible, Ove Benestvedt, UiA
 • Automasjon og zero touch med Sunet CNaaS, Kristoffer Hallin, Sunet

Sesjonsleder: Vidar Faltinsen, Uninett

Parallellsesjon: Analyze This!

Som ledd i sikkerhetssatsingen bygges det nå opp et analysesenter. Vi ser på de viktigste byggesteinene i dette analysesenteret. Arne vil presentere status for arbeidet så langt, mens Espen gir innblikk i hvilke erfaringer Universitetet i Oslo har gjort seg over flere år på dette området.

 • Analyze this! Arne Øslebø, Uninett
 • Analyze that! Espen Grøndahl, Universitetet i Oslo

Sesjonsleder: Rune Sydskjør, Uninett

15.00
-
15.30
Pause
15.30
-
16.30
Plenum: Digitalisering og innovasjon

Ståle Mørch, Høyskolen Kristiania: Den kristianske studentreisen i et digitalt perspektiv

Studentenes perspektiv: Hvordan skaper vi verdensledende forskning og utdanning

Hver sommer ansetter Uninett en rekke studenter til internships. I 2019 fikk noen av disse studentene i oppgave å besvare følgende: "Hvordan skaper vi verdensledende forskning og utdanning?". I denne sesjonen får vi presentert deres funn og anbefalinger

Utdeling av Uninetts innovasjonspris 2019

Digital transformasjon innebærer innovasjon. Uninett ønsker å gi honnør til innovative løsninger, samarbeid, prosjekter initiativ osv. som berører vår felles digitale grunnmur. Derfor deler vi i år ut Uninetts innovasjonspris for første gang. 

Her er de tre nominerte til Uninett innovasjonspris 2019

Film om de nominerte til Uninett innovasjonspris:

16.30
-
17.30
Leverandørenes time

Møt Uninett driftsenter og alle leverandørene i utstillerarealet! Det serveres Britannia-drikke av ulikt slag. Vi satser på interessant treff og topp stemning! 

19.30
-
20.00
Spasertur fra Britannia til Frimurerlosjen – og aperitif!

Vi går i fellesskap fra konferansehotellet til Frimurerlosjen. Her får vi servert aperitif ved ankomst.

20.00
-
23.00
Festmiddag i Frimurerlosjens storsal

Festmiddagen på Uninettdagene har lange tradisjoner, og evalueringer viser at dette er et arrangement våre deltakere setter stor pris på! Denne gang holdes middagen i Frimurerlosjen. Det blir tre-retters meny med tilhørende drikke. Vi arrangerer også felles spasértur fra Britannia – en kort tur i frisk luft før vi aperitif ved ankomst! Vi anbefaler derfor at du møter opp ved Britannias hovedinngang 19.30.

Vår toasmaster denne kvelden er Yngve Skomsvoll. Skomsvoll, kjent fra Latter live på NRK1 og Brille på TVNorge, skriver manus og vitser for noen av de mest populære humorprogrammene på TV. Opplev en av Norges mest erfarne humorforfattere og komikere som vår toastmaster!

Deltakelse krever påmelding.

Antrekk: Pent

08.30
-
09.00
Registrering for nye deltakere
09.00
-
09.40
Plenum
 • Takk for i går, og velkommen til dag 2 av Uninettdagene 2019!
 • Elise Lindeberg, avdelingsdirektør sikkerhetsavdelingen, NKOM – "Den digitale grunnmuren  – gjøre Norge 5G-klart"
 • Stig Ørsje, avdelingsdirektør, UiT – Norges arktiske universitet: "UiTs IT-avdeling – Digital drivkraft for kunnskap"

Sesjonsledere: Hildegunn Vada og Bjørn Kopperud, begge avdelingsdirektører i Uninett AS

09.40
-
10.00
Pause
10.00
-
11.00
Parallellsesjon: Data og datadeling - Good idea or bad news?

Vi trenger en mer felles tilnærming til datadeling  innenfor forskning og utdanning, godt koordinert med tilsvarende arbeid i øvrig offentlig sektor. I denne sesjonen får vi høre om relevant arbeid med datadeling i det offentlige.

 • NAV IT deler sine erfaringer med sin dataplattform v/ Tommy Jocumsen (NAV IT)
 • API-katalogen – Bedre og mer datadeling i offentlig sektor v/Steinar Skagemo (Brønnøysundregistrene)

Sesjonsleder: Andreas Åkre Solberg, Uninett AS

Parallellsesjon: Sky og sikkerhet - Catch 22?

Mange hevder at skyløsninger og hensynet til sikkerhet er et evig dilemma, også kalt "catch 22". Er det slik?

 • Lånekassen, v/Tommy Molnes: "En monopolvirksomhets sikkerhetsferd mot skyen"

 • "Tillit, sikkerhet, sky og store helsedata" v/Oddgeir Lingaas Holmen, HUNT cloud, NTNU.

 • "Zero trust i praksis med Kubernetes og Istio" v/Frode Sundby og Johnny Horvi, begge NAV IT

Sesjonsleder: Morten Knutsen, Uninett

Parallellsesjon: Framtidens forskningsnett er her!

Forskningsnettet ligger i forkant. Vi får høre hvorfor og hvordan. Viktige veivalg videre blir også tema

Matti Laipio, Funet/CSC vil snakke om:

 • How Finland got EuroHPC / Kayani
 • How was the proscess ahead of Funet 2020?
 • Status and experiences so far in the Funet 2020 project


Olaf Schjelderup (Uninett AS) vil fortelle hvordan Uninett tenker tidlig i prosessen av Uninetts neste genrerasjon forskningsnett 2023.

Sesjonsleder: Olaf Schjelderup, Uninett AS

Parallellsesjon: Den grenseløse mobiliteten
 • Uninetts mobilitetstjenester
 • Hva skjer med Wi-Fi?
 • MIST – intelligent administrasjon? v/Rikard Hjelm, Juniper MIST

Sesjonsleder: Tom Ivar Myren, Uninett AS

Parallellsesjon: Zoom inn på samhandling!
 • Hva vil Zoom bety for din organisasjon?
  • Læringsmiljø, undervisningsrom, veiledning, opptak/streaming, osv.
  • Møterom/aktiviteter – Zoom som den nye møteplassen
  • Zoom for møterommet og som informasjonskanal
  • Zoom og Microsoft Teams 
 • Litt om lansering av Uninetts  Zoom-tjeneste og videre løp etter lansering

Sesjonsleder: Frode Indseth, Uninett AS

11.00
-
11.30
Pause
11.30
-
12.30
Parallellsesjon: Sharing is caring - says who?

Hvordan kommer vi videre med å tilgjengeliggjøre våre data innenfor forskning og utdanning? Vi får presentert noen pågående initiativer i sektoren og inviterer til diskusjon.

Sesjonsleder: Andreas Åkre Solberg, Uninett AS

Parallellsesjon: IRT - Duty calls
 • Incident Response på BI, ved Thomas Bjørseth, BI
 • "Jakten på Max - Fra hendelseshåndtering til politiaksjon" v/ Christoffer Hallstensen, NTNU

Sesjonsleder: Rune Sydskjør, Uninett AS

Parallellsesjon: Cloudification above and beyond?

Sesjonsleder: Morten Knutsen, Uninett

 • Sky før kjeller: UiTs vei mot skyen fortsetter. Foredrag ved Roy Dragseth, UiT.  UiT gjennomfører i 2019 omorganisering av IT-avdelingen og en gjennomgripende transformasjon av IT-tjenestene som et resultat av et endret systemlandskap sektoren og nye muligheter i bruk av skytjenester.
 • Klientdrift i skyen v/Thomas Kvåle, Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Hva har erfaringene lært oss så langt? Åpen mikrofon i salen
Parallellsesjon: IoT - above and beyond?
 • Foredrag ved Bjørn Borud, Telenor Digital og Kristoffer Magerøy, Skanska.
 • Kristoffer Magerøy, Skanska: Smart by Powerhouse
 • Bjørn Borud, Telenor Digital: IoT over mobilnettet Hva er NB-IoT og LTE-M og hvordan kommer jeg igang med å prototype IoT-dingser som bruker disse teknologiene.

Sesjonsleder: Håvar Fosstveit, Uninett

Feide for framtida

Feide var en hypermoderne tjeneste da den ble lansert for mange, mange år siden. Etter et langt liv er den fortsatt under pågående fornyelse. Vi har følgende foredrag i denne sesjonen

 • "Feide - gir muligheter for forskning og utdanning" v/Hildegunn Vada, Uninett AS
 • "Veikart og veivalg" ved Snorre Løvås, Uninett AS
 • "Oppdatering av Kundeportalen – Veien mot én kundeportal" ved Glenn Aarøen, Uninett AS

Sesjonsleder: Lars Kviteng, Uninett AS

12.30
-
13.30
Lunsj i Palmehaven
13.30
-
15.00
Plenum: Keynote og avslutning. Above and beyond?

Det nærmer seg slutten av Uninettdagene 2019. I denne sesjonen reflekterer vi litt over det som har stått på programmet i år.

Våre fordragsholdere er:

 • Håkon Grimstad, styremedlem i Uninett AS, tidligere adm.dir i Norsk Helsenett: "Ti år i helsesektoren – et uformelt tilbakeblikk" 
 • Roar Olsen, direktør i UNIT, og Sigurd Eriksson, ass.direktør i UNIT
 • Bente Sollid Storehaug – "Trygghet og sikkerhet er under press. Kan vi stole på neste generasjon Internett?"
08.30
-
09.00
Registrering for nye deltakere
09.00
-
09.05
Velkommen
09.05
-
09.50
God praksis – Beskyttelse av identiteter, data og enheter (Microsoft 365 sikkerhetsløsninger)
09.50
-
10.10
Mobilitet og datafangst i forskning (Karine UiO)
10.10
-
10.40
Pause
11.00
-
11.15
Informasjon om neste generasjon av IaaS GEANT-avtalen (OCRE)
11.15
-
12.00
Amazon AWS Intro
12.00
-
13.00
Amazon AWS Technical Deep Dive / Latest and greatest
13.45
-
14.30
Microsoft Azure Intro
14.30
-
15.00
Pause
15.00
-
15.45
Microsoft Azure Technical Deep Dive / Latest and greatest
15.45
-
16.00
Avslutning

Uninetts innovasjonspris 2019

Uninetts innovasjonspris ble delt ut for første gang under Uninettdagene 2019, og Høyskolen Kristiania, Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet var nominerte. Vinneren ble IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen for sitt arbeid med felles IAM i universitets- og høyskolesektoren.

Her er filmene om de tre nominerte:

UiB: Anskaffelse, pilotering og innføring av felles IAM

Høyskolen Kristiania: Studentreisen

UiT: DigU – Ny organisasjons- og styringsmodell

 

Utstillere

Vi har lang tradisjon for å invitere leverandører til å delta som utstillere på våre arrangementer. Evalueringer viser at våre deltakere også setter pris på dette.

Følgende utstillere deltok under Uninettdagene 2019:

 • nLogic
 • Move AS
 • Komplett bedrift
 • Dell Technologies
 • Telia
 • Microsoft
 • TheBplan
 • Safespring
 • AWS