Uninett-dagene 2019

Tid: Mandag 11. til tirsdag 12. november 2019

Sted: Trondheim

Digital infrastruktur - Above and beyond?

Regjeringen har som mål at Norge skal drive verdensledende forskning og utdanning. Dette krever høy grad av digitalisering.

Infrastruktur, mellomvare, data og sikkerhet er viktige byggeklosser i den digitale grunnmuren for utdanning og forskning. Grunnmuren er en viktig premissgiver for pågående og framtidig digitalisering på universiteter og høyskoler.

Hvordan kan den digitale infrastrukturen best muliggjøre at forskerne, studentene, foreleserne og lederne blir verdensledende i sitt arbeid? I hvilken retning ønsker eller tror vi at utviklingen går, og i hvor stor grad evner vi å oppfylle nåtidens og framtidens krav til digital infrastruktur? Bygger vi for sterk og robust infrastruktur? Strekker vi oss for langt – above & beyond? Eller undervurderer vi framtidens behov og sakker akterut?

Dette skal vi undersøke og drøfte nærmere på Uninett-dagene 2019. Konferansen byr på en blanding av plenumssesjoner og parallelle sesjoner, og arrangeres 11.–12. november 2019. Denne gang inntar vi gamle, ærverdige Britannia Hotel i hjertet av Trondheim sentrum. Der har Odd Reitan oppfylt sin guttedrøm ved å kjøpe hotellet, og renovere det til moderne standard innpakket i fordums prakt. Han har rett og slett gått above and beyond….

Uttrykket «above and beyond» defineres i Merriam Websters Dictionary som «far beyond what is required».

Sett av datoene allerede nå! Nærmere informasjon om hovedtema, program og praktisk informasjon kommer etter hvert.