Uninett-konferansen

NB! Uninett-konferansen har nå endret navn til Uninett-dagene (fom. september 2018)

Uninett-konferansen har siden tidlig på 1990-tallet vært møtestedet for alle som jobber med IKT innen universitets- og høgskolesektoren i Norge. Både programmet og det praktiske arrangementet lages i tett samarbeid mellom Uninett og institusjonene i UH-sektoren.

Neste Uninett-konferanse arrangeres 11-12. november 2019, med navnet Uninett-dagene 2019