Uninett-konferansen

Uninett-konferansen har siden tidlig på 1990-tallet vært møtestedet for alle som jobber med IKT innen universitets- og høgskolesektoren i Norge. Både programmet og det praktiske arrangementet lages i tett samarbeid mellom Uninett og institusjonene i UH-sektoren.

Neste Uninett-konferanse arrangeres 7.-8. mai 2019. Nærmere informasjon kommer snarlig!