UNINETT-konferansen 2009

Tema for UNINETT-konferansen 2009 var "Applikasjonsstøtte for forskning, undervisning og formidling". Konferansen fant sted 8. - 11. juni ved Høgskolen i Østfold.