UNINETT-konferansen 2010 i Stavanger 7. - 9. desember

Konferansen satte fokus på hvilke tjenester som skal tilbys over forskningsnettet, og hvem som skal drive dem. Åpenhet, samarbeidsformer og fellesløsninger står sentralt. Vi så også på trender som cloud computing, sosiale medier og supernett.