UNINETTs organisasjon, ledelse og styre

Nedenfor finner du en oversikt over UNINETT AS' ledergruppe og styre, samt UNINETT-konsernets organisasjonskart. Du finner også en lenke til ansattoversikt for hele UNINETT-konsernet

Ledergruppen i UNINETT AS:

Roar Olsen, Administrerende direktør.

Tor Holmen, Viseadministrerende direktør

Beate Simavik, Organisasjonsdirektør

Anders Lund, Avdelingsdirektør system og mellomvare

Olav Isak Rokstad Sjøflot, Avdelingsdirektør tjenester og leveranser

Lars Skogan, Økonomisjef

 • Portrettfoto
 • Mobil: 45028748
 • E-post: lars.skogan@uninett.no

Vidar Faltinsen, Avdelingsdirektør nett og infrastruktur

Kristin Selvaag, Programdirektør UH-sky

Styre for UNINETT AS:

 • Frank Arntsen, NTNU, styreleder
 • Pål Dietrichs, HiHe, styremedlem
 • Cecilie Ohm, KHiB, styremedlem
 • Steen Pedersen, DTU, styremedlem
 • Benedicte Rustad, UiO, styremedlem
 • Seunn Smith-Tønnesen, UiA, styremedlem
 • Morten Knutsen, UNINETT, styremedlem valgt av ansatte
 • Kai Mjosund, Forskningsrådet, vara styremedlem
 • Frode Storvik, UNINETT, vara styremedlem valgt av ansatte

UNINETTs organisasjonskart

UNINETTs ansatte