UNINETTs organisasjon, ledelse og styre

Nedenfor finner du en oversikt over UNINETT AS' ledergruppe og styre, samt UNINETT-konsernets organisasjonskart. Du finner også en lenke til ansattoversikt for hele UNINETT-konsernet. NB! Vi gjør oppmerksom på at UNINETT AS sin organisasjon endres fra og med 1. januar 2018 som følge av etableringen av Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan. UNINETT overfører mellom 30 og 40 ansatte til tjenesteorganet. Gjenværende organisasjon i UNINETT AS vil følgelig få ny organisering i løpet av 2018.

Ledergruppen i UNINETT AS:

Roar Olsen, Administrerende direktør.

Tor Holmen, Viseadministrerende direktør

Beate Simavik, Organisasjonsdirektør

Anders Lund, Avdelingsdirektør system og mellomvare

Olav Isak Rokstad Sjøflot, Avdelingsdirektør tjenester og leveranser

Lars Skogan, Økonomisjef

 • Portrettfoto
 • Mobil: 45028748
 • E-post: lars.skogan@uninett.no

Vidar Faltinsen, Avdelingsdirektør nett og infrastruktur

Kristin Selvaag, Programdirektør UH-sky

Styre for UNINETT AS:

 • Frank Arntsen, NTNU, styreleder
 • Pål Dietrichs, HiHe, styremedlem
 • Cecilie Ohm, KHiB, styremedlem
 • Steen Pedersen, DTU, styremedlem
 • Benedicte Rustad, UiO, styremedlem
 • Seunn Smith-Tønnesen, UiA, styremedlem
 • Morten Knutsen, UNINETT, styremedlem valgt av ansatte
 • Kai Mjosund, Forskningsrådet, vara styremedlem
 • Frode Storvik, UNINETT, vara styremedlem valgt av ansatte

UNINETTs organisasjonskart (Gjelder ut 2017. Oppdateres når nytt er klart)

UNINETTs ansatte