Uninetts Zoom-tjeneste er trygg!

– Uninetts Zoom-tjeneste er trygg! 

Videomøter og online undervisning via tjenesten Zoom får nå svært mye oppmerksomhet i media og blant brukere verden rundt. På grunn av enormt medietrykk om personvern og sikkerhet, understreker vi at Uninetts Zoom-tjeneste er helt adskilt fra den amerikanske offentlige tjenesten. Vår Zoom-tjeneste kjøres på en separat nordisk plattform, trygt tilrettelagt for alle våre brukere i kunnskapssektoren.

Nyhetssak på digi.no fredag 3. april: Uninett kjører Zoom på nordiske servere
 

– Uninetts Zoom-tjeneste er trygg! Våre servere ligger i   Norden og tjenesten er regulert gjennom en nordisk avtale. Databehandleravtaler og etterlevelse av GDPR og personvernlovgivning er en selvfølge for oss. Det sier Vidar Faltinsen, avdelingsdirektør i Uninett.    

  
Sikkerhet er høyt prioritert   

Sårbarheter dukker fra tid til annen opp i de fleste digitale kommunikasjonsløsninger. Under den brå økningen i bruken av Zoom ble det nylig funnet noen mindre kritiske sårbarheter. 

Selskapet har vært svært raske til å iverksette sikkerhetsoppdateringer.  Alle kjente sårbarheter skal nå være utbedret i siste versjon av programvaren.  
  
– Uninett er svært opptatt av løpende kvalitetssikring av alle våre tjenester, også Zoom. Det er særdeles viktig for oss at våre brukere trygt kan bruke det vi leverer, og at eventuelle sårbarheter elimineres. Vi har gjennom det nordiske samarbeidet en tett og tillitvekkende dialog med Zoom sentralt i USA, inklusive direktekontakt med selskapets toppsjef Eric S. Yuan. Zoom har respondert svært raskt på våre henvendelser, sier Vidar Faltinsen.  

Uvedkommende kan ikke få tilgang

Begrepet «ende-til-ende kryptering» har fått mye oppmerksomhet. Zoom i USA har brukt begrepet på en annen måte enn slik det vanligvis er definert. 

For å unngå forvirring har de nå justert sin begrepsbruk. Uninett har ikke vært villedet av begrepsbruken ved våre sikkerhetsvurderinger.   
  
Mange brukere er redde for at uvedkommende aktører skal kunne avlytte eller hente informasjon fra deres videomøter. Dette er ikke mulig i Uninetts Zoom-løsning. 

Med separate nordiske servere har vi kontroll på hvem som har tilgang. Det vil si at all kommunikasjon som skjer mellom sluttbrukerne av vår tjeneste er sikker, og ikke tilgjengelig for uvedkommende.