Uninytt – UNINETTs kundemagasin

NB! Uninytt har blitt utgitt tre-fire ganger per år. På grunn av endringer i UNINETTs organisasjon fra og med 1. januar 2018 er kommende utgivelser lagt på is. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon.

Uninytt er UNINETTs trykte kundemagasin, med aktuell informasjon primært rettet mot universitets-og høgskolesektoren. Magasinet er gratis og sendes fraktfritt per post til alle abonnenter. Ønsker du å abonnere gratis på Uninytt? Send en e-post om dette til uninytt@uninett.no, så registrerer vi deg i systemet.

Nr. 1 – 2017

Nr. 2 – 2017

Nr. 3 – 2017

 
Nr. 1 – 2016 Nr. 2 – 2016

Nr. 3 – 2016

 

 
Nr. 1 – 2015 Nr. 2 – 2015 Nr. 3 – 2015  
 

eCampus – 2014

SUHS – 2014    
   
Nr. 1 – 2014 Nr. 2 – 2014 Nr. 3 – 2014 Nr. 4 – 2014
Nr. 1 – 2013 Nr. 2 – 2013 Nr. 3 – 2013 Nr. 4 – 2013
Nr 1 - 2012 Nr 2 -2012  Nr 3 - 2012 Nr 4 - 2012
 
Nr 3 - 2011 Nr 2 - 2011 Nr 1 - 2011 Nr 1 - 2010

Nr 4 - 2009 Nr 3 - 2009 Nr 2 - 2009 Nr 1 - 2009
Nr 3 - 2008 Nr 2 - 2008 Nr 1 - 2008 Nr 2 - 2007
Nr 1 - 2007 Nr 4 - 2006 Nr 3 - 2006 Nr 2 - 2006
Nr 1 - 2006 Nr 4 - 2005 Nr 3 - 2005 Nr 1 - 2004