Internship i Uninett

Vår sommerjobb i Uninett

Sommeren 2019 jobbet vi seks uker hos Uninett i Trondheim på et prosjekt som var nytt både for oss og Uninett. Her følger et lite innblikk i oppgaven, hvordan vi løste den og hvordan det var å jobbe i Uninett. 

Oppgaven

Vi er Nora Bodin (kommunikasjonsteknologi, NTNU, 4. år), Iben Iben Ringvej Dahl (statsvitenskap, NTNU, 5. år) og Tuva Paulsen (økonomi og administrasjon, NHH, 5. år).

Ulike fagbakgrunner til tross – alle hadde vi fått sommerjobb i Uninett i 2019. Dessuten skulle vi samarbeide om en oppgave som i Uninetts sommerprosjekt-historie var den første av sitt slag. Glem algoritmer og koding, vi skulle finne ut hvordan Uninett kunne realisere sin visjon.

Internship i Uninett

SOMMERJOBB: Tuva, Nora og Iben

Å muliggjøre verdensledende forskning og utdanning i Norge

Etter måneder der forventningene til årets sommerjobb hadde bygget seg opp, fikk vi endelig møtt hverandre i mai. Vi var nok alle ganske spente på hvem disse andre vi skulle tilbringe seks uker med var. Oppgaven var da heller ikke beskjeden: Sammen skulle vi finne ut hva som skal til for å realisere Uninetts visjon – å muliggjøre verdensledende forskning og utdanning i Norge.

Med en så vid oppgave og få føringer stod vi veldig fritt til hvordan vi ville løse den. Helt alene var vi likevel ikke. Vi hadde en veldig hyggelig og kompetent veileder som vi kunne sparre med når vi lurte på hva neste steg burde være. Dermed ble det også mulig å avklare hva som var Uninetts forventninger til produktet. Dette ga oss trygghet underveis i prosessen, og en idé om hva vi jobbet mot.

Gjennomføring

Denne oppgaven gjorde det altså mulig å ta tak i, og belyse, de områdene vi syntes var viktigst og mest spennende i kunnskapssektoren. Dermed fikk vi også en gylden mulighet til å bruke vårt perspektiv som studenter.

For å få et utfyllende bilde av kunnskapssektoren valgte vi å gå bredt ut, og tok kontakt med både studenter, forelesere og forskere, i tillegg til representanter fra næringslivet og offentlig administrasjon.   

Etter tre uker med intervjuer hadde vi en enorm mengde data. Vi gikk over i analysefasen og jobbet med å strukturere data, og så etter likheter. Vi organiserte funnene tematisk og etter hvem som har midlene eller myndighet til å ta tak i de manglene vi hadde funnet. 

Den siste uken skrev vi rapport og forberedte en presentasjon der vi la fram våre funn og kom med anbefalinger til sektoren. Eksempelvis fant vi at det i dag eksisterer et lite hensiktsmessig skille mellom forskning og utdanning. Både forskere og studenter har et ønske om større involvering av studenter i forskningsprosjekter.

En viktig anbefaling, som vil heve nivået i både utdanning og forskning, var derfor å gjøre dette skillet mindre. Fordelene ved å integrere de to er mange; studentene vil få muligheten til å lære mer, bli mer nysgjerrige og øke sin spisskompetanse og motivasjon.

Forskere vil på sin side få flere ressurser og mer bistand i egne forskningsprosjekter, i tillegg til å kunne bruke egen erfaring i undervisning. Vi rådet derfor om at universiteter og høyskoler i større grad tilrettelegger for å involvere studentene i forskning, for eksempel gjennom valgfag. 

Forhåpentlig blir ikke vår rapport liggende i en skuff. Kanskje kan den faktisk bidra til endring på noen områder der det finnes forbedringspotensiale

Livet i Uninett

Å jobbe hos Uninett har vært veldig hyggelig, og det gode miljøet var en viktig grunn til at vi gledet oss til å gå på jobb hver dag. Her møtte vi et svært inkluderende miljø som fikk oss til å føle oss som en del av laget fra dag én. Enten det var snakk om den ukentlige (frivillige) løpeturen eller sommerfest på jobben var vi alltid hjertelig velkomne.

Selv om vi “bare” var sommerstudenter fikk vi derfor skapt gode relasjoner både med de andre studentene, og med de fast ansatte hos Uninett. Her møter man en fin gjeng med vanvittig mye kunnskap! 

Gjennom den utfordrende oppgaven vi fikk har vi dessuten lært ufattelig mye – og fått satt både pensum og samarbeidsevner ut i praksis. Som motivasjon og erfaring er dette for oss uendelig verdifullt. En sommerjobb i Uninett kan med andre ord både gi deg nye venner og ny fagkunnskap – og en erfaring du ikke får noe annet sted.

Takk for en veldig fin sommer! 

– Tuva, Iben og Nora