Løst: Varslet oppgradering på grunn av feil i Oslo

Case number:
uninett.no #201362
Start: 12.01.20 kl. 21.00
End: 12.01.20 kl. 22.00

Uninett har oppdaget en feil på programvaren på en av våre rutere i Oslo, og det er behov for å oppgradere den.

Oppgraderingen vil skje søndag 12. januar mellom kl. 21.00–22.00. De som er tilkoblet ruteren vil oppleve et brudd på inntil 10 minutter i denne perioden.

De berørte partene er kontaktet direkte.

Ved spørsmål kan Uninett driftssenter kontaktes på drift@uninett.no