Vedtekter for UNINETT AS

Vedtekter for UNINETT AS ble sist oppdatert på generalforsamling 22. juni 2012. Vedtektene ligger nedenfor som eget dokument

Vedtekter for UNINETT AS