Vedtekter for Uninett AS

Vedtekter for Uninett AS ble sist oppdatert på generalforsamling 22. juni 2012. Vedtektene ligger nedenfor som eget dokument