Veileder for den nye personvernforordningen er klar

EUs nye personvernsforordning (GDPR) ble vedtatt i april 2016. Fra og med den 25. mai 2018 vil den nye personvernforordningen bli norsk lov. Sekretariat for informasjonssikkerhet har laget en veileder som gir en kort innføring i hvilke krav forordningen stiller til informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger i forskning, utdanning, administrasjon og formidling.

- For oss i universitets- og høgskolesektoren har den nye forordningen betydning for hvordan vi behandler og sikrer personopplysninger i forskning, undervisning, administrasjon og formidling. Derfor er det viktig at universiteter og høgskoler allerede nå begynner å forberede seg på overgangen til det nye regelverket, sier Tommy Tranvik i Sekretariatet for informasjonssikkerhet.

I løpet av høsten vil sekretariat for informasjonssikkerhet ta kontakt med hver enkelt institusjon for å tilby hjelp i arbeidet med den nye personvernforordningen.   

Formålet med det nye lovverket er å ivareta personvernet ved elektronisk behandling av personopplysninger. Likhet i hvordan regler om behandling av personopplysninger skal forstås og praktiseres på tvers av EU- og EØS-land er også et av forordningens mål.

Veilederen vil bli oppdatert ved behov.

Spørsmål om personvernforordningen (GDPR) eller veilederen kan sendes til Rolf Sture Normann eller Tommy Tranvik.