Velkommen til Uninett Blogg!

Hver dag jobber vi i Uninett med å utvikle og drive det norske forskningsnettet, slik at studenter, forskere og forelesere fra Ny-Ålesund i nord til Kristiansand i sør har tilgang til et nett i verdensklasse. 

Forskningsnettet forbinder mer enn 200 utdannings- og forskningsinstitusjoner, og over 300 000 brukere i Norge. Vi knytter også det norske forskningsnettet til nordiske, europeiske og transsjøiske nettforbindelser.

Vi ønsker å bruke denne bloggen til å vise frem alt det spennende Uninett og UH-sektoren jobber med, og fremover vil du kunne lese nyhetssaker, temaartikler og ekspertkommentarer om infrastruktur, mellomvare, innovasjon og utvikling, lagring og tungregning, forskning, sky, sikkerhet og data på Uninetts blogg. 

Se filmen «Dette er Uninett»