Vellykket fagsamling om skyteknologi og DevOps-metodikk

På 16. og 17. mars samlet 45 deltagere seg i Oslo for å diskutere neste generasjon teknologi for basisinfrastruktur: kontainere og DevOps. Samlingen var organisert av USIT og UNINETT gjennom UH-Skys faggruppe for skyteknologi. Det var god stemning, gode innlegg og mye diskusjon.

Dette var den tredje samlingen organisert ifm. faggruppen. De samlede inntrykkene tas nå med i et oppsummeringsarbeid som blir grunnlag for en faggruppens anbefaling(er) til UH-Sky. Et første utkast skal diskuteres av et utvalg på en lukket faggruppesamling 5. mai. 

Mer informasjon om faggruppen og samlingen:

Kom gjerne med forslag til faggruppeaktivitet. Kontakt for faggruppen for skyteknologi er Jan Meijer