SUHS-konferansen 2016 er i gang

I sin åpningstale fokuserte Lunde på hvordan digitalisering av sektoren er viktig for departementets påbegynte IKT-strategi.

Digitalt bakteppe
Lunde trakk fram digitalisering i forvaltningen, økende brukerorientering og standardisering gjennom skyløsninger som viktige faktorer for kvalitet, effektivisering og godt samarbeid i UH-sektoren. 

— Den påbegynte omstillingen av UH-sektoren stiller krav til en gjennomtenkt organisering, samtidig som samarbeidet mellom organisasjoner skal være godt, effektivt og transparent. - Digitalisering er ikke bare teknologi. Det er hvordan vi organiserer oss, hvordan vi jobber og hva slags resultater vi er ute etter. 

IKT-strategi

Som en del av organiseringsprosjektet til Kunnskapsdepartementet skal det utarbeides en IKT-strategi for UH-sektoren. En av hovedutfordringene og et av målene med en slik strategi ligger i å lage en overordnet forvaltningsstruktur som kombinerer myndighet med legitimitet, forteller Lunde. 

— Fram til nå har det ikke vært noe overordnet ansvar for IKT-forvaltning. Departementet har myndighet, men vi sitter for langt unna sektoren til å ha legitimitet. Aktører ute i sektoren har legitimitet, men ikke myndighet til å beordre andre til å handle. Dermed skal vi gjennom en IKT-strategi blant annet definere roller og ansvar for å effektivisere sektoren. Derunder er mye av endringene drevet av digitalisering. 

UNINETT arrangerer i år SUHS-konferansen (Systemer i UH-Sektoren) for åttende gang. Totalt 300 personer fra hele sektoren deltar på konferansen som foregår 16. - 17. november i Trondheim. 

Les mer om programmet for SUHS-konferansen her.