Videobro

Uninetts tjeneste Videobro skal forenkle bruken av video i kommunikasjon og møter. Den oversetter mellom ulike formater og gjør det mulig for ulike typer endeutstyr å snakke sammen. Dette gir en sømløs oversettelse mellom SIP- og Skype for Business-klienter. Tjenesten tilbyr også en virtuell møteplass for flerpartskonferanse.

Merk: tjenesten er under utfasing med sluttdato 1. april 2020. Vi anbefaler vår nye tjeneste Zoom Møte.

 • Beskrivelse av tjenesten

  Beskrivelse av Videobro

  Videobro oversetter mellom de ulike videosystemene Skype for Business, SIP, H.323 og WebRTC, samt deltakelse fra telefon, slik at det er mulig for disse å kommunisere sammen.

  Dette gjøres ved tett integrasjon med Uninett Sanntid, som blant annet gir en sømløs oversettelse mellom Skype for Business/Lync og SIP, og et URI-format for adressering som inngår i den domenebaserte strukturen som er innført gjennom Uninett Sanntid.

  Tjenesten tilbyr tre valgfrie hovedfunksjoner:

  • Virtuelle møterom, ubegrenset antall
  • Bro mellom videoendepunkter, eksempelvis slik at Skype for Business-brukere kan nås fra andre videoendepunkter
  • Sluttbrukere som klienter direkte på Videobro

  Den årlige tjenesteavgiften for Videobro baserer seg på abonnement av disse kanalene. Virksomheten vil motta ukentlige rapporter om forbruk.

  Det settes i utgangspunktet ikke en hard grense for begrensning av bruk av kanaler, men virksomheten kan selv velge å låse maksimalt tillatte brukte kanaler.

 • Hvem er tjenesten for?
 • Pålitelighet

  Pålitelighet ved Videobro

  Tjenesten tilbys med redundant serveroppsett med servere på to forskjellige geografiske lokasjoner.

  Tjenesten overvåkes 24/7 av Uninetts driftssenter

 • Organisering

  Organisering av Videobro

  Uninett eier og forvalter tjenesten, og har dermed det juridiske og merkantile ansvaret. Uninett har også ansvaret for videreutvikling av tjenesten. Dette skjer i tett samarbeid med virksomhetene som til enhver tid benytter seg av tjenesten.

 • Support

  Support for Videobro

  Virksomheten står for lokal opplæring og brukerstøtte.

  Uninett gir teknisk støtte til virksomhetens IT-avdeling. Teknisk støtte fås ved å kontakte Uninett på kontakt@uninett.no / +47 73 55 79 00. Åpningstiden er 08.00–16.00.

  Feil på tjenesten kan meldes utenom ordinær åpningstid på telefon +47 91 12 70 87.

 • Forutsetninger

  Forutsetning for Videobro

  Tjenesten forutsetter tilknytning til forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte Uninett som internettleverandør.

 • Pris

  Pris for Videobro

  Abonnement på kanaler tilbys i pakker på fem samtidige videokanaler, med en minstebestilling på fem kanaler.

  Kunden kan velge å låse maksimalt antall tillatt brukte kanaler i sitt abonnement.

  Kunden får ukentlige rapporter om forbruk. Fakturering skjer årlig, etterskuddsvis, etter forbruk av samtidige kanaler.

  Etableringsavgift:

  Det tilkommer en etableringsavgift per valgte hovedfunksjon (se beskrivelse) etter medgått tid. Ta kontakt for estimat.

  Årlig tjenesteavgift:

  Pris per fem samtidige kanaler er 5000 kroner per måned.

 • Bestill

Beskrivelse av Videobro

Videobro oversetter mellom de ulike videosystemene Skype for Business, SIP, H.323 og WebRTC, samt deltakelse fra telefon, slik at det er mulig for disse å kommunisere sammen.

Dette gjøres ved tett integrasjon med Uninett Sanntid, som blant annet gir en sømløs oversettelse mellom Skype for Business/Lync og SIP, og et URI-format for adressering som inngår i den domenebaserte strukturen som er innført gjennom Uninett Sanntid.

Tjenesten tilbyr tre valgfrie hovedfunksjoner:

 • Virtuelle møterom, ubegrenset antall
 • Bro mellom videoendepunkter, eksempelvis slik at Skype for Business-brukere kan nås fra andre videoendepunkter
 • Sluttbrukere som klienter direkte på Videobro

Den årlige tjenesteavgiften for Videobro baserer seg på abonnement av disse kanalene. Virksomheten vil motta ukentlige rapporter om forbruk.

Det settes i utgangspunktet ikke en hard grense for begrensning av bruk av kanaler, men virksomheten kan selv velge å låse maksimalt tillatte brukte kanaler.

Pålitelighet ved Videobro

Tjenesten tilbys med redundant serveroppsett med servere på to forskjellige geografiske lokasjoner.

Tjenesten overvåkes 24/7 av Uninetts driftssenter

Organisering av Videobro

Uninett eier og forvalter tjenesten, og har dermed det juridiske og merkantile ansvaret. Uninett har også ansvaret for videreutvikling av tjenesten. Dette skjer i tett samarbeid med virksomhetene som til enhver tid benytter seg av tjenesten.

Support for Videobro

Virksomheten står for lokal opplæring og brukerstøtte.

Uninett gir teknisk støtte til virksomhetens IT-avdeling. Teknisk støtte fås ved å kontakte Uninett på kontakt@uninett.no / +47 73 55 79 00. Åpningstiden er 08.00–16.00.

Feil på tjenesten kan meldes utenom ordinær åpningstid på telefon +47 91 12 70 87.

Forutsetning for Videobro

Tjenesten forutsetter tilknytning til forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte Uninett som internettleverandør.

Pris for Videobro

Abonnement på kanaler tilbys i pakker på fem samtidige videokanaler, med en minstebestilling på fem kanaler.

Kunden kan velge å låse maksimalt antall tillatt brukte kanaler i sitt abonnement.

Kunden får ukentlige rapporter om forbruk. Fakturering skjer årlig, etterskuddsvis, etter forbruk av samtidige kanaler.

Etableringsavgift:

Det tilkommer en etableringsavgift per valgte hovedfunksjon (se beskrivelse) etter medgått tid. Ta kontakt for estimat.

Årlig tjenesteavgift:

Pris per fem samtidige kanaler er 5000 kroner per måned.