Videobro gjør det enklere å holde videokonferanser

Videokonferanser er ikke nytt, og alle universitets- og høgskoleinstitusjoner har i dag møterom med videokonferansesystem. Denne møteformen har likevel ikke vært tatt i bruk blant ansatte i sektoren like hyppig som man skulle ønske, og noe av årsaken til dette er tekniske forskjeller mellom videokonferansesystemer. De ansatte har dermed ikke klart å koble det tekniske utstyret til hverandre.  

– De ulike videosystemene kan i utgangspunktet ikke snakke sammen. En avsender som tar i bruk Skype for Business kan ikke kontakte et SIP- eller H.323-utstyr, og motsatt. SIP og H.323 er protokollen som videosystemene snakker, forklarer Håvar Aambø Fosstveit, teknisk arkitekt i UNINETT. 

Knutepunkt mellom systemene 

Når et teknisk system ikke fungerer optimalt, er det fort gjort at man tyr til andre løsninger og lar videomøtet ligge. Med Videobro har man laget et knutepunkt som binder de ulike systemene sammen og som samtidig oversetter informasjon mellom videosystemene.  

– For de ansatte betyr det at de slipper å vite hvilket videoutstyr eller hvilke protokollstandarder de ringer til eller fra for å komme gjennom på andre siden. Når signalet går via Videobro, skal det nå fram av seg selv. Tanken er at dette etter hvert skal gjelde absolutt alle systemer. Da slipper man tidkrevende styr med både hardware og software for å få til en videokonferanse. Håpet er at flere både kan og vil ta i bruk videokonferanser oftere, sier Fosstveit. 

​Håvar Aambø Fosstveit, teknisk arkitekt i UNINETT. 

Virtuell møteplass 

Videobro kan sies å ha to essensielle funksjoner. Samtidig som Videobro gir sømløs oversettelse mellom ulike videosystem, fungerer også tjenesten som en virtuell møteplass for flerpartskonferanse. Sistnevnte innebærer at ansatte kan møtes i et virtuelt møterom på Videobro. 

 – For eksempel kan en ansatt gå inn på selvadministrasjonsportalen, velge seg et møterom og invitere dem som skal delta på møtet via e-post. Da vil alle deltakerne dukke opp på samme skjerm i samme virtuelle rom.   

Trenger kun en nettleser 

Når alle endesystemer er universelt tilgjengelig, trenger brukerne kun å forholde seg til én adresse. Tidligere måtte brukerne forholde seg til både hvilken protokoll videosamtalen skulle gjennomføres med, eksempelvis SIP eller H.323, og hvilken adresse som skulle brukes. Adressen kunne også være forskjellig avhengig av hvilken protokoll man brukte. 

Gjennom tilknytning til UNINETTs sanntidsinfrastruktur og bruk av Videobro kan alle videoendepunkter ha én adresse som de kan nås på. Sanntidsinfrastrukturen registrerer videoendepunktene og Videobro sørger for sømløs oversettelse.  Brukeren behøver altså ikke tenke på hvilken type utstyr det er i andre enden. 

– Alle disse løsningene fungerer allerede på alle mobile plattformer, og det eneste man trenger for å holde videokonferanse, er en nettleser. Om tjenesten skal tas i bruk som hovedmøteplass eller bare som en sømløs bro, bestemmer institusjonene selv. Det er institusjonene som avgjør hvilke behov de har.

Begynner å ta i bruk Videobro 

Tjenesten ble lansert i november 2016 og er nå i produksjon. Hittil har tjenesten ni kunder, og de fleste er i prosessen med å begynne å ta i bruk Videobro. 

– De fleste kundene har valgt å begynne med et lite antall virtuelle møterom og samtidige kanaler. De har derfor ikke gått fullt ut i egne organisasjoner for å bruke Videobro til alle møter ennå, sier Fosstveit. 

 

Fakta om Videobro

  • ​Tjeneste som gjør det enklere å benytte video i møter og kommunikasjon
  • Tjenesten tilbyr en virtuell møteplass for videokonferanse med flere parter
  • Oversetter mellom ulike formater og gjør at ulike typer endeutstyr kan snakke sammen. Dette gir en sømløs oversettelse mellom SIP- og Skype for Business-brukere

For mer informasjon om Videobro, se tjenestebeskrivelsen.