Viktig nettforbindelse mot utlandet oppgradert

Nettforbindelsen fra Narvik til Sverige er nå oppgradert fra 10 Gbit/s til 100 Gbit/s. Skulle det skje store utfall eller forstyrrelser i Oslo-regionen, må potensielt all trafikk i det norske forskningsnettet mot utlandet gå via Narvik. Med kun 10 Gbit/s ville det blitt en betydelig flaskehals.

Uninett har fire nettforbindelser ut av landet. To av disse går fra Oslo mot henholdsvis Stockholm og København. Begge har hatt kapasitet på 100 Gbit/s siden høsten 2015. 

De to andre utenlandsforbindelsene går fra henholdsvis Narvik og Utsjok i Finnmark. Disse har inntil nylig vært på 10 Gbit/s. Onsdag 5. desember oppgraderte Uninett Narvik-forbindelsen mot Sverige til 100 Gbit/s.

Narvik-linken er hovedveien ut av landet for store deler av Nord-Norge. I tillegg fungerer ruten fra Narvik via Sverige som Nord-Norges backup-vei til Oslo. 

– Ved større utfall eller forstyrrelser i Oslo-regionen vil potensielt all trafikk fra Uninetts forskningsnett mot utlandet gå via Narvik. Med kun 10 Gbit/s ville dette blitt en betydelig flaskehals. Derfor har det vært viktig å øke kapasiteten , forklarer senior nettverksingeniør i Uninett Frode Storvik.