Bestilling, vilkår, priser for tjenester via UNINETT

For å kunne benytte UNINETTs ulike  tjenester må man per dags dato bruke UNINETT som internettleverandør - det vil si være tilknyttet forskningsnettet. På disse sidene finner du nærmere informasjon om hvem som kan bruke UNINETT som nettleverandør, hvilke priser som gjelder, og hvordan man blir kunde.

Se nærmere informasjon om de enkelte temaene i menyen.

Kontakt: