Webmøter - Adobe Connect

UNINETT leverer en nasjonal felles webmøtetjeneste basert på Adobe Connect. Tjenesten kan brukes for nettbaserte møter og undervisning. Tjenesten støtter flerpartskonferanser i nettleseren med deling av lyd, bilde, chat, dokumenter, skjerm og applikasjoner, og så videre. Tjenesten er også velegnet for gjennomføring av (større) webinarer.
Hvem kan benytte tjenesten: 
UNINETT Adobe Connect, connect.uninett.no, er tilgjengelig for studenter, forelesere, forskere, ansatte ved institusjoner som er tilknyttet tjenesten Tjenesten kan benyttes via abonnement av alle institusjoner som benytter UNINETT som internettleverandør, det vil si er tilknyttet forskningsnettet
Forutsetninger: 
  • Institusjonen må benytte UNINETT som internettleverandør, det vil si være tilknyttet forskningsnettet
  • Institusjonen må være vertsorganisasjon i Feide; for å være møtevert må man logge seg på med Feide.  Se på Feides utrullingsstatus om din institusjon er med.
  • Institusjonen oppnevner en kontaktperson for webmøtetjenesten.  Kontaktpersonen er primær kommunikasjonskanal mellom UNINETT og institusjonen angående tjenesten og er ansvarlig for organisering av tjenesteforvaltning hos institusjonen
  • Institusjonen er ansvarlig for (organisering av) 1. linje brukerstøtte og opplæring.  UNINETT støtter med kontakt@uninett.no
Beskrivelse av tjenesten: 

UNINETT Adobe Connect kan brukes for å organisere online flerpartsmøter rett fra desktoppen. Alle studenter, forelesere og ansatte kan etablere møter og være møtevert. Tjenesten støtter opp til 500 brukere samtidig per 1.10.2016. Målet er at det alltid skal være nok kapasitet til å gjennomføre møter av ønsket størrelse på ønsket tidspunkt.

Webmøtetjenesten er en del av UH-sektorens verktøykasse for kommunikasjon og samarbeid over nett på tvers av institusjons- og landegrensene, sammen med MS Lync, SIP, tradisjonell video konferanse og gratis verktøy som Skype.

Hvor finner jeg tjenesten?

webmøte tjenesten: connect.uninett.no

support og veiledning: kontakt@uninett.no

Status

Tjenesten er i produksjon.

Statistikk

Webinar

Adobe Connect tjenesten er velegnet for å gjennomføre webinarer med opp til flere hundre deltagere.  Ta imidlertid hensyn til antall tilgjengelige brukerlisenser når større webinarer planlegges.  For større webinarer finnes det en felles nordisk webinar tjeneste tilgjengelig med en standard kapasitet på 500 deltagere.  Ta kontakt med oss for detaljer.

Adobe Advantage Support via nordisk samarbeid

Sverige, Danmark, Norge og Finland har etablert et nordisk Adobe Connect samarbeid gjennom NORDUnet.  Vi deler på Adobe Connect Advantage Support kontrakt med Adobe.  Kontrakten gir oss vår egen kontaktperson som svarer på spørsmål og bidrar til problemløsning.

Denne tjenesten krever Feide.

Denne tjenesten krever at virksomheten er tilknyttet forskningsnettet.

Kostnad: 

Webmøtetjenesten har sin egen betalingsmodell. Kostnad per institusjon = vekting mellom variabel årlig totalkostnad for tjenesten (80%) og kostnad basert på studentantall (20%). 

Institusjonene betaler for å dekke kostnader knyttet til maskinvare, drift og lisenser på Adobe Connect, samt arbeidstimer fra UNINETT og 2.linje support.

Bestillingsinformasjon: 

For bestilling, ta kontakt med oss her så hjelper vi deg videre.

Organisering av tjenesten: 

Webmøtetjenesten connect.uninett.no er en nasjonal felles tjeneste for norsk UH-sektor, etablert som del av eCampus-programmet. Tjenesten er organisert som et samarbeid mellom deltagende institusjoner der UNINETT er både kundekoordinator og leverandør i egenregi. Institusjonene betaler for å dekke kostnadene knyttet til drift og lisenser, samt UNINETTs personalkostnader. 

Webmøtetjenesten bygger på programvaren Adobe Connect som ble valgt i juni 2012 etter en offentlig anskaffelsesproses.  Leverandør for lisenser er Premiere Global International (PGI). Kontrakt ble inngått i juni 2012 for en periode av 3+1+1+1 år. Drift og vedlikehold av denne avtalen gikk over til NORDUnet i 2014, da med automatisk fornyelse hvert år til oppsigelse fra en av partene. UNINETT står for tjenesteleveransen og bruker NORDUnet som driftsleverandør. Hos NORDUnet deltar UNINETT i et felles Adobe Connect drifts- og støttemiljø med Sverige, Danmark og Finland.

Tjenesten ble offisiell satt i produksjon 1. oktober 2012 men var i drift før det som eCampus webmøtepilot. 

Pålitelighet: 
Tjenestens pålitelighet avhenger av generell nettilknytning, samt infrastruktur som vedlikeholdes av vår driftsleverandør - NORDUnet. NORDUnets servere er fysisk plassert i Sverige, og overvåkes 24/7 av deres eget Network Operations Center. NOC rapporterer både planlagte og uforutsette hendelser fortløpende til UNINETT. I tillegg overvåkes frontend 24/7 av UNINETT. Informasjon vedrørende hendelser blir sendt umiddelbart til våre kunder og rapportert inn i månedlige statusrapporter, sammen med annen relevant informasjon.

Tjenestebilaget representerer en Operational Level Agreement (OLA) mellom UNINETT og Virksomheten.

Driftsstatistikk finnes på www.uninett.no/support eller fås ved henvendelse til kontakt@uninett.no.

Support: 
Virksomheten er selv ansvarlig for opplæring og brukerstøtte. Det er avtalt rabatt på online opplæring hos svenske WeZupport, som virksomheten gis tilgang én gang ved opprettelse av kundeforhold. Tilgang til dette, samt teknisk støtte i forbindelse med drift fås ved å kontakte UNINETT på kontakt@uninett.no / +47 73 55 79 00. Åpningstiden er kl. 08:00 - 16:00.
Kontaktinformasjon: