Workshops Connect tjenesteplattform

Tid: Torsdag 10. september 2015

Sted: Oslo 10. september hos Senter for IKT i utdanningen eller Trondheim 22.september hos UNINETT i Teknobyen, Oslo eller Trondheim

Connect er en ny og spennende tjenesteplattform som vil gi utdanningssektoren bedre, mer moderne og fleksible tjenester. Men for å komme dit er det viktig at utviklere - både i sektoren og hos leverandørene - får et godt grep om plattformens funksjonalitet og muligheter.

UNINETT inviterte derfor til en teknisk workshop spesielt rettet mot utviklere og teknikere som ønsket en mer praktisk og «hands on» innføring i Connect. Det ble arrangert to workshops; én rettet mot tjenesteleverandører (Oslo) og en rettet mot vertsorganisasjoner (Trondheim). Program begge dager

Se opptak fra Connect workshops her