Workshop – Hvordan arrangere lokal kriseøvelse innenfor IKT?

Kunnskapsdepartementet stiller krav til at det gjennomføres lokale kriseøvelser.

Uninett tilbød på denne workshopen praktisk hjelp til å planlegge og gjennomføre IKT-kriseøvelser lokalt på campus. Deltakerne møtte kolleger fra hele landet, og fikk presentert ulike risikoer og ulike vinklinger på håndtering av slike øvelser. Workshopen bød på en blanding av teori, praktiske øvelser, utveksling av tips og råd osv.

Blogginnlegg fra workshop'en


Program:
 

 • 0830-09.00: Kaffe, te, mingling
   
 • 09.00-09.15: Velkommen! Ved Olaf Schjelderup, Uninett
   
 • 09.15-10.15: Teori: Beredskapsøvelser - del 1, v/Per Arne Enstad, Uninett
   
 • 10.15-10.35: Pause
   
 • 10.35-11.15: Teori: Beredskapsøvelser - del 2, v/Per Arne Enstad, Uninett
   
 • 11.15-11.30: Introduksjon til gruppeoppgaver, inndeling i grupper
   
 • 11.30-13.00: Gruppearbeid - del 1
   
 • 13.00-14.00: Lunsj
   
 • 14.00-15.00: Gruppearbeid - del 2
   
 • 15.00-15.50: Plenum: presentasjoner fra gruppearbeidet
   
 • 15.50-16.00: Avslutning, v/Olaf Schjelderup, Uninett