Uninett: Zoom Grunnskole

Zoom Grunnskole

Zoom Grunnskole er et brukervennlig og sikkert verktøy for videobasert undervisning og kommunikasjon for elever, lærere og foresatte i grunnskolen. Zoom leveres av Uninett AS.

Som følge av koronapandemien tilbyr Utdanningsdirektoratet nå Zoom Grunnskole til kommuner og friskoler som til nå ikke har etablert egnede løsninger.

Zoom Grunnskole tilbys i første omgang til skoleeiere med under 5 000 elever i sin kommune/sine skoler, totalt inntil 50 000 elever nasjonalt.

Skoleeiere som allerede har sikre løsninger, eller er i ferd med å etablere slike, er ikke i målgruppen. 

Skoleeiere må ha Feide-innlogging for å ta i bruk Zoom Grunnskole.

Utdanningsdirektoratet forvalter denne Uninett-tjenesten overfor grunnopplæringen.

Hva er Zoom Grunnskole?

Zoom består av flere deltjenester, hvorav den mest brukte er verktøyet for videomøter og chat. Her kan man bl.a. dele skjermbilde, delta via telefon og kommunisere skriftlig. Det er egne klienter for de vanligste operativsystem og smarttelefoner.

Se Zoom samleside tilpasset Korona-epidemien

I tillegg er det mulig å delta i møter via nettleser og fra flere ulike typer videosystemer. Det er mange integrasjoner tilgjengelig mot ulike andre verktøy og både API og SDK for utvikling mot egne verktøy og løsninger.

Løsningen er én av fire Zoom-løsninger levert av Uninett AS: Zoom Møter, Zoom UndervisningZoom Grunnskole og Zoom Total.

Zoom kan brukes til:

 • Direktekommunikasjon og fildeling mellom to eller flere personer
 • Skjermdeling
 • Infoskjermer

Zoom er egnet for:

 • Store og små videobaserte møter med interne og eksterne deltakere

 • Fjernhjelp

Zoom støtter:

 • Klient for Windows, macOS og Linux
 • Mobilklient for Android, iOS og BlackBerry
 • Kalenderintegrasjon med Outlook
 • WebRTC, Skype for Business, SIP og H323
 • Globale telefonnummer for deltakelse via telefon med lokaltakst
 • En lang rekke applikasjonsintegrasjoner. Les mer på Zooms nettsider her
 • Streaming med RTMP, Facebook Live, Workplace, YouTube

Uninett tilbyr utgangspunkt for institusjonsspesifikk ROS-analyse og databehandleravtale. 

Hvordan er tjenesten organisert?

Uninett AS leverer Zoom. Utdanningsdirektoratet forvalter tjenesten overfor grunnskoleutdanningen. 

Udir        Uninett ASFelles rammeavtale, individuelle databehandleravtaler

Leveransen skjer på bakgrunn av en felles nordisk rammeavtale som Uninett AS har med Nordunet. Databehandleravtaler signeres av hver enkelt kommune og friskole. Tjenesten er i tråd med GDPR og norsk personvernlovgivning.

Uninett AS er sentral, teknisk Zoom-administrator på vegne av alle kommuner og friskoler som benytter tjenesten via avtalen med Utdanningsdirektoratet.

Kompetansepakke fra Udir

Utdanningsdirektoratet tilbyr en kompetansepakke for digital samhandling og fjernundervisning.

Kompetansepakken gir støtte til skoleeiere, skoleledere og lærere i digital samhandling og fjernundervisning. Innholdet har fokus på trygg og sikker bruk av digitale løsninger, fokus på læreplanen, didaktikk rundt fjernundervisning og variert bruk av digitale verktøy og ressurser. Kompetansepakken er laget for bruk i profesjonsfellesskapet med egen støtte for skoleeiere og skoleledere. Innholdet er praksisnært, og kan benyttes fleksibelt som en helhet eller som enkeltdeler. 

Jobb sammen i kollegiet med å utvikle god praksis i digital kommunikasjon og fjernundervisning – ta kompetansepakke sammen! 

Kompetansepakke fra Udir

Hva er prisen for Zoom Grunnskole?

Uninett AS og Utdanningsdirektoratet har inngått en avtale om samlet leveranse av Zoom Grunnskole ut skoleåret 2020. Udir dekker kostnadene for kommunene og friskolene som inngår avtale om å ta i bruk tjenesten.

GDPR og personvern

Bruken av videomøter og -undervisning via Zoom har skutt fart de siste ukene. Mange er opptatt av GDPR og personvern ved bruk av videotjenesten, og Uninett får mange henvendelser.

Vi understreker derfor at avtaleverket for Zoom levert av Uninett  AS er i samsvar med GDPR og norsk personvernlovgivning.  Uninetts Zoom-tjeneste er helt adskilt fra den amerikanske offentlige tjenesten og kjører på en separat nordisk plattform, trygt tilrettelagt for alle våre brukere i kunnskapssektoren. 

Uninett  Zoom: Fakta om GDPR og personvern 

Bestilling

Kommuner og friskoler kan søke

Bestillinger mottas av Utdanningsdirektoratet. E-post: zoomfeide@udir.no
 

Har du spørsmål om Zoom Grunnskole?

Kontakt Utdanningsdirektoratet

Ofte stilte spørsmål

Uninett AS leverer ikke Zoom bare til grunnopplæringen, men også til forskning og høyere utdanning. Mange brukere har spørsmål om hvordan de bruker tjenesten. Vi har derfor laget en faktaside om Zoom. Her har vi også samlet de hyppigst stilte spørsmålene vi får bra brukere.

Zoom - Ofte stilte spørsmål

Databehandleravtale

Skoleeiere må signere databehandleravtale for å bruke Zoom Grunnskole. Signering av disse skjer i dialog med Uninett AS straks bestilling er behandlet (Uninett har avtalemalene som skal benyttes)

Zoom fra Uninett

Zoom er et verktøy bruk av video og streaming i undervisning, og er egnet for alt fra store forelesninger til småskala nettbasert veiledning.