Zoom Undervisning

Zoom Undervisning

Verktøy for bruk av video og streaming i undervisning, og er egnet for alt fra store forelesninger til småskala nettbasert veiledning. 

 • Beskrivelse av tjenesten

  Beskrivelse av Zoom Undervisning

  Løsningen er én av fire Zoom-løsninger levert av Uninett AS: Zoom Møter, Zoom Undervisning, Zoom Grunnskole og Zoom Total

  Se Zoom samleside tilpasset Korona-epidemien

  Zoom Undervisning kan brukes til:

  • Små, mellomstore og store forelesninger, samt møter 

  • Breakout-rooms, oppdeling i gruppevideorom 

  • Webinar med opptil 25 verter og 500 deltakere med opptil 10.000 deltakere med tilleggslisens) 

  • Streaming 

  • Teknisk løsning for klasserom og konferanserom 

  • Undervisning via bærbare pc-er og mobile enheter 

  • Direktekommunikasjon og fildeling mellom personer 

  • Opptak 

  • Skjermdeling 

  • Infoskjermer 

  Zoom Undervisning er egnet for:

  • Videostøttet undervisning 

  • Integrasjon med læringsplattformer som Canvas og Blackboard 

  • Synkronundervisning mellom flere klasserom 

  • Utvidelse av det fysiske klasserommet til det virtuelle rom 

  • Kollokvier og gruppesamarbeid 

  • Veiledning 

  • Opplæring 

  • Fjernhjelp 

  Zoom Undervisning støtter:

  • LTI-integrasjon til LMS 

  • Klient for Windows, macOS og Linux 

  • Mobilklient for Android, iOS og BlackBerry 

  • Kalenderintegrasjon med Outlook 

  • WebRTC, SfB, SIP og H323 

  • Globale telefonnummer for deltakelse via telefon med lokaltakst 

  • En lang rekke applikasjonsintegrasjoner. Les mer på Zooms nettsider 

  • Streaming med RTMP, Facebook Live, Workplace og YouTube 

   

 • Hvem er tjenesten for?

  Hvem er Zoom Undervisning for?

  Zoom Undervisning er egnet for alle forelesere og studenter i kunnskaps-Norge.

 • Organisering av tjenesten

  Organisering av Zoom Undervisning

  Uninett eier og forvalter tjenesten, og har dermed det merkantile og juridiske ansvaret. NORDUnet drifter den tekniske plattformen. All kundekontakt går via Uninett.

  Prioriteringsrådet for nett og nettnære tjenester skal sikre at tjenesten er i tråd med kundenes behov.

 • Support

  Support for Zoom Undervisning

  Virksomheten er selv ansvarlig for opplæring og brukerstøtte til sluttbrukere av tjenesten.  

  Uninett overvåker tjenesten 24/7, håndterer feilmeldinger og gir teknisk brukerstøtte til IT-avdelingene. 

  Ta kontakt med oss!

 • Pris

  Pris for Zoom Undervisning

  Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift. Prisen beregnes ut fra antall ansatte, som målt med fulltidsekvivalenter (FTE).

  Første fakturering vil ta hensyn til når på året kunden inngår avtale om å benytte tjenesten.

 • Bestill

Beskrivelse av Zoom Undervisning

Løsningen er én av fire Zoom-løsninger levert av Uninett AS: Zoom Møter, Zoom Undervisning, Zoom Grunnskole og Zoom Total

Se Zoom samleside tilpasset Korona-epidemien

Zoom Undervisning kan brukes til:

 • Små, mellomstore og store forelesninger, samt møter 

 • Breakout-rooms, oppdeling i gruppevideorom 

 • Webinar med opptil 25 verter og 500 deltakere med opptil 10.000 deltakere med tilleggslisens) 

 • Streaming 

 • Teknisk løsning for klasserom og konferanserom 

 • Undervisning via bærbare pc-er og mobile enheter 

 • Direktekommunikasjon og fildeling mellom personer 

 • Opptak 

 • Skjermdeling 

 • Infoskjermer 

Zoom Undervisning er egnet for:

 • Videostøttet undervisning 

 • Integrasjon med læringsplattformer som Canvas og Blackboard 

 • Synkronundervisning mellom flere klasserom 

 • Utvidelse av det fysiske klasserommet til det virtuelle rom 

 • Kollokvier og gruppesamarbeid 

 • Veiledning 

 • Opplæring 

 • Fjernhjelp 

Zoom Undervisning støtter:

 • LTI-integrasjon til LMS 

 • Klient for Windows, macOS og Linux 

 • Mobilklient for Android, iOS og BlackBerry 

 • Kalenderintegrasjon med Outlook 

 • WebRTC, SfB, SIP og H323 

 • Globale telefonnummer for deltakelse via telefon med lokaltakst 

 • En lang rekke applikasjonsintegrasjoner. Les mer på Zooms nettsider 

 • Streaming med RTMP, Facebook Live, Workplace og YouTube 

 

Hvem er Zoom Undervisning for?

Zoom Undervisning er egnet for alle forelesere og studenter i kunnskaps-Norge.

Organisering av Zoom Undervisning

Uninett eier og forvalter tjenesten, og har dermed det merkantile og juridiske ansvaret. NORDUnet drifter den tekniske plattformen. All kundekontakt går via Uninett.

Prioriteringsrådet for nett og nettnære tjenester skal sikre at tjenesten er i tråd med kundenes behov.

Support for Zoom Undervisning

Virksomheten er selv ansvarlig for opplæring og brukerstøtte til sluttbrukere av tjenesten.  

Uninett overvåker tjenesten 24/7, håndterer feilmeldinger og gir teknisk brukerstøtte til IT-avdelingene. 

Ta kontakt med oss!

Pris for Zoom Undervisning

Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift. Prisen beregnes ut fra antall ansatte, som målt med fulltidsekvivalenter (FTE).

Første fakturering vil ta hensyn til når på året kunden inngår avtale om å benytte tjenesten.

Zoom fra Uninett

Zoom er et verktøy bruk av video og streaming i undervisning, og er egnet for alt fra store forelesninger til småskala nettbasert veiledning.