Zoom Undervisning

Zoom Undervisning er et verktøy for videostøttet undervisning, og er egnet for alt fra store forelesninger til småskala nettbasert veiledning. Løsningen er én av tre Zoom-løsninger levert av Uninett AS: Zoom Møter, Zoom Undervisning og Zoom Total, som er en kombinasjon av Zoom Møter og Zoom Undervisning.
Beskrivelse av tjenesten: 

Se også Zoom Møte

Zoom kan brukes til: 

 • Små, mellomstore og store forelesninger og møter med 2 til 100 videodeltakere (opp til 1000 med tilleggslisens) 

 • Breakout-rooms, oppdeling i gruppevideorom 

 • Webinar med opptil 25 verter og 500 deltakere med opptil 10.000 deltakere med tilleggslisens)  

 • Streaming 

 • Teknisk løsning for klasserom og konferanserom 

 • Undervisning via bærbare pc-er og mobile enheter 

 • Direktekommunikasjon og fildeling mellom personer 

 • Opptak 

 • Skjermdeling 

 • Infoskjermer 

Zoom er egnet for: 

 • Videostøttet undervisning 

 • Integrasjon med læringsplattformer som Canvas og Blackboard 

 • Synkronundervisning mellom flere klasserom 

 • Utvidelse av det fysiske klasserommet til det virtuelle rom 

 • Kollokvier og gruppesamarbeid 

 • Veiledning 

 • Opplæring 

 • Fjernhjelp 

Zoom støtter: 

 • LTI-integrasjon til LMS 

 • Klient for Windows, macOS og Linux 

 • Mobilklient for Android, iOS og BlackBerry 

 • Kalenderintegrasjon med Outlook 

 • WebRTC, SfB, SIP og H323 

 • Globale telefonnummer for deltakelse via telefon med lokaltakst 

 • En lang rekke applikasjonsintegrasjoner (https://marketplace.zoom.us

 • Streaming med RTMP, Facebook Live, Workplace og YouTube. 

Kostnad: 

Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift. Prisen beregnes ut fra antall ansatte, som målt med fulltidsekvivalenter (FTE).

Første fakturering vil ta hensyn til når på året kunden inngår avtale om å benytte tjenesten.

Hvem kan benytte tjenesten: 

Zoom Undervisning er egnet for alle forelesere og studenter i kunnskaps-Norge.

Bestillingsinformasjon: 

Bestilling gjøres ved å kontakte Uninett AS.

E-post:
kontakt@uninett.no,

Telefon +47 73 55 79 00.

Organisering av tjenesten: 

Uninett AS eier og forvalter tjenesten, og har dermed det merkantile og juridiske ansvaret. NORDUnet drifter den tekniske plattformen. All kundekontakt går via Uninett AS. Prioriteringsrådet for nett- og nettnære tjenester skal sikre at tjenesten er i tråd med kundenes behov.

Support: 

Virksomheten står for lokal opplæring og brukerstøtte (1. linje support). 

Uninett AS gir teknisk støtte til Virksomhetens IT-avdeling (2. linje support). Teknisk støtte fås ved å kontakte Uninett på kontakt@uninett.no / +47 73 55 79 00. Åpningstiden er kl. 08:00 – 16:00.   

Utenom ordinær åpningstid kan eventuelle feil på tjenesten meldes på telefon +47 911 27087. 

Kontaktinformasjon: