Zoom Undervisning
Hva er Zoom Undervisning?

Zoom Undervisning kan brukes til:

 • Små, mellomstore og store forelesninger, samt møter 

 • Breakout-rooms, oppdeling i gruppevideorom 

 • Webinar med opptil 25 verter og 500 deltakere med opptil 10.000 deltakere med tilleggslisens) 

 • Teknisk løsning for klasserom og konferanserom 

 • Undervisning via bærbare pc-er og mobile enheter 

 • Direktekommunikasjon og fildeling mellom personer 

 • Opptak 

 • Skjermdeling 

 • Infoskjermer 

Zoom Undervisning er egnet for:

 • Videostøttet undervisning 

 • Integrasjon med læringsplattformer som Canvas og Blackboard 

 • Synkronundervisning mellom flere klasserom 

 • Utvidelse av det fysiske klasserommet til det virtuelle rom 

 • Kollokvier og gruppesamarbeid 

 • Veiledning 

 • Opplæring 

 • Fjernhjelp 

Zoom Undervisning støtter:

 • LTI-integrasjon til LMS 

 • Klient for Windows, macOS og Linux 

 • Klient for nettleser

 • Mobilklient for Android, iOS

 • Kalenderintegrasjon med Outlook 

 • SIP og H323 

 • Globale telefonnummer for deltakelse via telefon med lokaltakst 

 • En lang rekke applikasjonsintegrasjoner. Les mer på Zooms nettsider 

Hvem er tjenesten for?

Zoom Undervisning er egnet for alle forelesere og studenter i kunnskaps-Norge.

Hvordan er tjenesten organisert?

Uninett eier og forvalter tjenesten, og har dermed det merkantile og juridiske ansvaret. NORDUnet drifter den tekniske plattformen. All kundekontakt går via Uninett.

Prioriteringsrådet for nett og nettnære tjenester skal sikre at tjenesten er i tråd med kundenes behov.

Pris

Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift. Prisen beregnes ut fra antall ansatte, som målt med fulltidsekvivalenter (FTE).

Første fakturering vil ta hensyn til når på året kunden inngår avtale om å benytte tjenesten.

Bestill Zoom Undervisning

Zoom Undervisning er egnet for alle forelesere og studenter i kunnskaps-Norge.

Kontakt oss

Support

Virksomheten er selv ansvarlig for opplæring og brukerstøtte til sluttbrukere av tjenesten.  

Uninett overvåker tjenesten 24/7, håndterer feilmeldinger og gir teknisk brukerstøtte til IT-avdelingene. 

Kontakt oss

Zoom fra Uninett

Zoom er et verktøy bruk av video og streaming i undervisning, og er egnet for alt fra store forelesninger til småskala nettbasert veiledning.