Kunnskaps‑Norges IKT‑infrastrukturselskap

Uninett leverer tjenester innenfor:

Ikon/grafikk. Tre sirkler bundet sammen i en trekant med streker.

Internett og nettverk

Lynrask fiber og trådløst nett verden rundt

 

 

Ikon/grafikk av et videokamera i en sirkel

Video- og telefoni

Trygge og brukervennlige løsninger for digitale møter og undervisning

 

 

Ikon/grafikk av en sky

Uninett skyavtaler

Tilgang til rammeavtaler for bruk av kommersielle skytjenester.

 

 

Ikon/grafikk av et skjold med en person i. En liten sky øverst i høyre hjørne

Identitet, tilgang og datadeling

Sikker innlogging og datadeling

 

 

Ikon/grafikk av et fingeravtrykk med en lås nederst i høyre hjørne

Sikkerhet

Forebygge, oppdage og håndtere sikkerhetsutfordringer

 

 

Nasjonale satsinger

En helhetlig løsning for deling av data er en sentral del av kunnskapssektorens digitaliseringsstrategi og krever at teknologi, kompetanse, kultur og insentiver ses i sammenheng. 

Vi blir stadig mer sårbar for cyberkriminalite, og den digitale sikkerheten i kunnskapssektoren må forbedres i takt med utviklingen. 

Det skal etableres en fellesløsning for identitets- og tilgangsstyring (IAM) i kunnskaps-Norge. Uninett AS leder prosjektet, i nært samarbeid med sektoren.