Uninetts tjenestekatalog

Uninett leverer pt. 14 tjenester tilknyttet forskningsnettet. Disse ligger listet i menyen.  I tillegg leverer vårt datterselskap Uninett Sigma2 tjenester innenfor datalagring og -beregning.