Uninetts tjenestekatalog

Uninett leverer pt. 14 tjenester tilknyttet Forskningsnettet. I tillegg leverer vårt datterseslkap Uninett Sigma2 tjenester innenfor datalagring og -beregning. Denne tjenestekatalogen inneholder i tillegg flere tjenester som 1. januar 2018 ble overført til Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (se www.unit.no). Dette står tydelig beskrevet på hver tjeneste det gjelder.

Direktoratet jobber med å etablere oppdatert tjenestekatalog.

 

Tittelsorter i synkende rekkefølge Kategori Status
Advanced User Support
Forskning og undervisning Produksjon
Bestillings- og fakturasystem (BFS)
Økonomi og administrasjon Produksjon
Data Analytics
Forskning og undervisning Pilot
Dataporten
Infrastruktur og mellomvare Produksjon
Datauttrekk fra felles studentsystem – FS-konnektor
Forskning og undervisning Produksjon
Digital eksamen
Forskning og undervisning Produksjon
Dokumentasjonsforvaltning
Økonomi og administrasjon Produksjon
easyDMP
Forskning og undervisning Produksjon
Feide
Infrastruktur og mellomvare Produksjon
Filoverføring – FileSender
Samhandling og deling Produksjon
Forelesningsopptak, enkelt system
Forskning og undervisning Produksjon
Forelesningsopptak, komplett system – Kaltura
Forskning og undervisning Produksjon
Forelesningsopptak, komplett system – Mediasite
Forskning og undervisning Produksjon
High Performance Computing
Forskning og undervisning Produksjon
Innkjøp og rammeavtaler
Rådgivning og innkjøp Produksjon
Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)
Økonomi og administrasjon Produksjon
Lagringstjeneste for vitenskapelige data - NorStore
Forskning og undervisning Produksjon
Logganalyse
Måling og analyse Produksjon
Læringsplattformer (LMS)
Forskning og undervisning Produksjon
Lønn- og personalsystem (LPS)
Økonomi og administrasjon Produksjon
Nettadministrasjon
Måling og analyse Produksjon
Nettilknytning via Uninett – forskningsnettet
Infrastruktur og mellomvare Produksjon
Optisk kanal (lambda)
Produksjon
Personlig lagring og deling av filer – Box
Samhandling og deling Produksjon
Plagiatkontroll
Forskning og undervisning Produksjon
Punkt-til-punkt Ethernet-forbindelse – L2VPN
Infrastruktur og mellomvare Produksjon
Rådgiving informasjonssikkerhet
Rådgivning og innkjøp Produksjon
Rekrutteringssystem
Økonomi og administrasjon Produksjon
Remote Visualisation
Forskning og undervisning Pilot
Research Data Archive
Forskning og undervisning Produksjon
Ruterdrift
Infrastruktur og mellomvare Produksjon
Samordnet kommunikasjon – Skype for Business
Samhandling og deling Produksjon
Sanntid tale
Samhandling og deling Produksjon
Services for Sensitive Data
Forskning og undervisning Produksjon
Sikkerhetsanalyse
Måling og analyse Produksjon
Sikkerhetssertifikater
Infrastruktur og mellomvare Produksjon
Sikresiden.no
Rådgivning og innkjøp Produksjon
Storage of scientific project data
Forskning og undervisning Produksjon
Time-/romplanleggingsverktøy
Forskning og undervisning Produksjon
Trådløs nettilgang – eduroam
Infrastruktur og mellomvare Produksjon
Trådløst gjestenett – Gjestenett UH
Infrastruktur og mellomvare Produksjon
Videobro
Samhandling og deling Produksjon
Vitenskapelig beregningstjeneste
Forskning og undervisning Produksjon
Webmøter – Adobe Connect
Samhandling og deling Produksjon
Økonomisystem – UBW (Agresso)
Økonomi og administrasjon Produksjon