Tjenester fra Uninett

Våre tjenester

Uninett tilbyr tjenester innenfor nett, sikkerhet, video og telefoni, samt identitet, tilgang og datadeling.

Nett

Forskningsnettet

Kunnskaps-Norges internett.

Les mer og bestill

Trådløs nettilgang – eduroam

Sikker og enkel tilgang til trådløst nett over hele verden for studenter, forskere og ansatte.

Les mer og bestill

Gir studenter, forskere og øvrige ansatte en sikker, kryptert internettforbindelse til sin utdanningsinstitusjon. 

Les mer og bestill

Uninett drifter lokalnett på campus og studentbyer som en forlengelse av forskningsnettet.

Les mer og bestill

Nettadministrasjon

Overvåk og administrer det lokale campusnettet og tilhørende tjenester.

Les mer og bestill

Uninett tilbyr rådgiving innenfor sikkerhet og nettplanlegging.

Les mer og bestill

Trådløst gjestenett

Trådløst nett for gjester ved hjelp av selvbetjening.

Les mer og bestill

Privat nettforbindelse i lukket nettverk. 

Les mer og bestill

Sikkerhet

Vi hjelper kunnskapssektoren med å møte dagens og fremtidens trusler gjennom tilpassede tjenester og partnerskap.

Les mer og bestill

Med totalpakken kan Cybersikkerhetssenteret (eduCSC) helt eller delvis ivareta sikkerhetsarbeidet for din virksomhet.

Les mer og bestill

Basispakken gir deg gode faglige nettverk og nyttig informasjon både innen forebyggende operativ sikkerhet og virksomhetsledelse, risiko og samsvar (GRC).

Les mer og bestill

Plusspakken gir virksomheten økt beskyttelse mot trusler, og bedre forutsetninger for det interne sikkerhetsarbeid.

Les mer og bestill

Video og telefoni

Zoom Møte

Enklere videomøter og chat på alle enheter. 

Les mer og bestill

Skype for Business

Møt og samarbeid med hvem som helst, hvor som helst. 

Les mer og bestill

Støttesystem for sentralbord og kontaktsenter

Kommunikasjonsplattform som gjør at du kan kommunisere raskt og effektivt, uansett kanal.

Les mer og bestill

Video og streaming i undervisning – egnet for alt fra store forelesninger til nettbasert veiledning.

Les mer og bestill

Sanntid tale

Bredbåndstelefoni for kunnskaps-Norge

Les mer og bestill

Et brukervennlig web-basert verktøy for å tolke tale til tekst.

Les mer og bestill

Et nettforum der du får mulighet til å bygge nettverk og dele kompetanse og erfaring på tvers av institusjoner i kunnskapssektoren.

Les mer og bestill

Identitet, tilgang og datadeling

Sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning.

Les mer og bestill

Studenter, forskere og ansatte skal ha riktig tilgang til rett tid, til digitale systemer, tjenester og ressurser.

Les mer og bestill

Integrasjonsarkitektur (IntArk) er en plattform som muliggjør og forenkler samarbeid rundt integrasjoner og deling av data i kunnskapssektoren.

Les mer og bestill

Andre tjenester

Vi tilbyr våre kunder i kunnskapssektoren tilgang til rammeavtaler for bruk av kommersielle skytjenester.

Les mer