Zoom beredskap i Uninett

Zoom: Temaside

På denne temasiden har vi samlet Uninetts egne brukerveiledninger, spørsmål om Zoom og sikkerhet, samt ulike tips og triks fra universiteter og høyskoler om hvordan man kommer i gang med bruk av Zoom i videomøter og undervisning.

Zoom fra Uninett består av flere deltjenester: Zoom MøteZoom UndervisningZoom Total og Zoom Grunnskole

 • Ofte stilte spørsmål

  Zoom FAQ – Ofte stilte spørsmål

  Kom i gang med Zoom

  Jeg skal bruke Zoom, men er usikker. Kan noen hjelpe meg?

  Innføring av nye verktøy i undervisningen stiller krav til opplæring og at du blir komfortabel med bruken av det nye verktøyet.

  • Sørg for å få opplæring, delta på brukerkurs, les sider med tips&triks, lytt til erfarne kollegaer, diskuter ideer og erfaringer med kollegaer.
  • Det viktigeste er å øve og teste ut den funksjonaliteten i Zoom du planlegger å bruke i møte. En del funksjonalitet krever tilganger til resurser på din PC som må tilordnes før de virker.
  • Som møteleder har du full kontroll over møte, og kan utnevne andre møtedeltakere til møteleder-2 (co-host) som kan hjelpe til med administrasjon av møte.
   Det er også mulig å overføre møteleder rollen til en annen møtedeltaker, men du er fremdeles eier av møterommet og kan ikke forlate møte å starte opp et annet møterom.
  • Det er mulig for en Zoom-administrator å komme inn i møterommet ditt som møteleder-2 (co-host) å hjelpe deg med møte avviklingen.
  • Hvis du er usikker på hvordan du setter opp et Zoom møte som dekker dine behov, snakk med lokal support eller en erfaren kollega. En Zoom-administrator har mulighet for å sette opp møterommet for deg (setter opp et møte med deg som eier).
   Du kan også tildele rettigheter til andre brukere som kan opprette møter for deg.

  Booke og delta på møter/undervisning i Zoom

  Jeg prøver å koble meg opp på et møte, men får melding om at «hosten» er opptatt i et annet møte. Hva gjør jeg feil?

  En møteleder (host) kan bare være aktiv i ett og ett møte. Hvis møtelederen har vært snill og opprettet flere møterom for andre brukere, kan ikke de andre møterommene brukes hvis møtelederen (host) er aktiv i et av møterommene.

  Vår anbefaling: Man må kun opprette de Zoom-møter man selv skal delta i. For eksempel kan ikke emneansvarlig opprette alle møterom for emnet.

  Kan jeg opprette et møte hvor noen andre skal være møteleder?

  Ja, det er flere muligheter for å opprette møter hvor andre skal være møteleder.

  • Du kan opprette er møte med alternativ møteleder «alternative host». I klienten ligger dette under «advanced options», i web grensesnittet ligger dette nederst på siden for å opprette møter «Schedule Meeting». Være obs på at du fremdeles eier møterommet og ingen kan bruke møterommet hvis du leder et annet møte på samme tidspunkt.
  • En zoom-administrator kan opprette møter for andre brukere og hvor brukeren er eier av møterommet. Dette gjøres ved at zoom-administratoren går inn på den aktuelle brukerens profil og oppretter et møte i brukerens profil.
  • En bruker kan delegere rettighetene til å opprette møter i sin profil til en eller flere andre brukere. Dersom du har rettigheter til å opprette møter for andre brukere vises dette nederst i din profil og du har et ekstra i web grensesnittet «Schedule For».

  Hva er «Host Key»?

  «Host Key» er en 6-sifferet nøkkel som følger deg som bruker. Tenk på den som et felles administratorpassord for alle dine møter. Du finner din «Host Key» nederst i profilen til brukeren din og i innstillingene for den installerte zoom-klienten.

  • Med en «Host Key» kan en ta over og bli møteleder («host») i et møte som er satt opp av den som eier den aktuelle «Host Key».
  • Når møte er satt opp med «join before host», vil alle møtedeltakere som kommer inn i møte før møteleder ha en knapp nederst i deltakerlisten som sier «claim host». Denne knappen forsvinner når møteleder kommer inn i møterommet, og kommer tilbake hvis møteleder forlater møterommet uten å lukke rommet for alle møtedeltakerne.
  • Hvis du har gitt din «Host Key» til andre brukere, bør du endre den etterpå. Dette gjøres ved å skrive inn en ny «Host Key» i profilen din.

  Jeg har møtedeltakere som ikke muter mikrofonen. Hvordan kan jeg mute alle deltakerne i et møte?

  Det er ikke en uvanlig situasjon at møtedeltakere glemmer eller ikke klarer og «Mute» mikrofonen når de ikke snakker i møte. Møteleder «host» kan slå av mikrofonen for alle møtedeltakere, enten permanent eller midlertidig i møtet.

  Nederst til venstre i deltakervinduet (participants) er det en knapp som heter «Mute all». Du får opp en dialogboks for Mute All, med et avkrysningsfelt for «allow participants to unmute themselves». Hvis denne ikke er markert, er mutingen permanent. Markert boks gir kun en midlertidig mute og brukeren kan da “unmute” seg selv

  Ved permanent muting må møtedeltakerne spørre møtelederen om å få snakke i møte.

  Kan jeg låse fokus til videoen av foreleser?

  Å kunne låse hvilken video deltakerne ser, er en meget nyttig funksjon. Spesielt ved opptak. Det forhindrer at video fra møtedeltakere/studenter blir med på opptaket.

  Som standard presenterer Zoom video med «speaker view», dvs. møtedeltakeren ser videoen fra den som til enhver tid snakker. Hvis det er mer enn 3 møtedeltakere har Zoom to funksjoner for å låse fokus til videoen av møteleder/foreleser/møtedeltaker.

  1. En møtedeltaker kan velge å få vist videoen fra en annen valgt møtedeltaker ved å trykke på videobilde fra denne deltakeren å velge «Pin Video». Dette stopper «speaker view» og møtedeltakeren ser bare videoen fra den valgte møtedeltakeren.
  2. En møteleder(host) kan velge videoen fra en møtedeltaker og velge «Spotlight Video» for å at den videoen skal settes i fokus til alle andre møtedeltakere. Gå til deltakerlisten, klikk «More» og velg «Spotlight Video». Dette stopper samtidig «Speaker view».

  Hva skjer når jeg trykker «end meeting»?

  Når møteleder trykker «end meeting» eller lukker Zoom vinduet, kommer det opp en dialogboks med tre valg.

  1. Det som er standard er å lukke møte og kaste alle møtedeltakere ut av møterommet.
  2. Det andre alternativet er «leave meeting», hvor bare møteleder forlater møterommet. En «co-host» blir oppgradert til møteleder. Hvis det ikke finnes «co-host» i møte, blir en tilfeldig møtedeltaker oppgradert til møteleder.
  3. Siste valget er å avbryte lukkingen av møterommet.

  Funksjonalitet i Zoom

  Kan jeg bruke opptak i Zoom?

  Det finnes to muligheter for opptak i Zoom. 

  1. Lokalt opptak hvor videofilen blir liggende på din PC etter at møtet er avsluttet.
  2. “Cloud recording” gjør opp tak til skyen. Disse opptakene lagres pt. i USA, noe som ikke er lovlig i henhold til GDPR. Alle institusjoner skal ha skrudd av tilgangen til "Cloud Recording"

  Vår anbefaling: Ikke bruk opptak i Zoom hvis du ikke har kontroll på GDPR-krav til opptak, eller klare retningslinjer på din institusjon for hvordan du gjør opptak av møter og/ eller forelesninger.

  Viktig melding til administratorer av Zoom levert av Uninett

  Vi har økt kapasiteten for våre brukere den siste uken. Dette gjør at vi i en interimfase har en blanding av on premise-løsninger og Licenced-løsninger. Alle administratorer må deaktivere og låse sine respektive brukeres tilgang til "Cloud Recordings". Disse skal være deaktivert, av hensyn til GDPR, personvern, datalagring.

  Hva er «Breakout Rooms»?

  Med «Breakout Rooms» kan møteleder dele møtedeltakerne inn i inntil 50 arbeidsgrupper. Hver arbeidsgruppe blir et selvstendig møte med eget møterom. Det totale deltakerantallet er begrenset av møtelederens deltakerlisens.

  «Breakout Rooms» fungerer best når møtedeltakerne er med via «Zoom desktop client». Møteleder må bruke «Zoom desktop klient» for å administrere møte. 

  Anbefaling: Erfaring med funksjonen, gode forberedelser og kjøreplan bidrar til en vellykket bruk av «Breakout Rooms».

  Hvordan bruker jeg «Breakout Rooms»?

  For å kunne starte med «Breakout Rooms» må du bruke Zoom desktop-klienten, og være møteleder («host») i det møte du ønsker å dele opp. Slik gjør du:

  1. Til høyre på verktøylinjen finnes en knapp med «Breakout Rooms»

  2. Velg det antall rom du vil opprette. Deretter må du velge hvordan du ønsker å fordele deltakerne i rommene. Du har to alternativ:

  • «Automatically»: La Zoom dele deltakerne jevnt ut i rommene.
  • «Manually»: Du må sette opp fordelingen av deltakerne selv.

  3. Klikk på «Create Rooms». Rommene dine blir opprettet, men starter ikke automatisk. Du kan administrere rommene før du starter dem

  4. Etter å ha opprettet «Breakout Rooms», klikker på «Options» for å vise flere alternativer for «Breakout Rooms»:

  • Move all participants into breakout rooms automaticallyHvis du krysser av for dette alternativet, flyttes alle deltakere automatisk inn i rommene. Hvis dette alternativet ikke er merket av, må deltakerne klikke på “Join to be added to the breakout rooms”.
  • Allow participants to return to the main session at any timeHvis dette alternativet er merket av, kan deltakerne gå tilbake til hovedmøte fra “Meeting Controls”. Hvis dette er deaktivert, må de vente på at host skal avslutte “Breakout Rooms”.
  • Breakout rooms close automatically after x minutes:
   Hvis dette alternativet er merket av, avsluttes “Breakout Rooms” automatisk etter den konfigurerte tiden.
  • Notify me when the time is up:
   Hvis dette alternativet er krysset av, vil host bli varslet når tidsrommet for oppdeling er over.
  • Countdown after closing breakout rooms:
   Hvis dette alternativet er merket av, vil deltakerne få en nedtelling av hvor mye tid de har igjen før de blir returnert til hovedrommet.

  5. Nå kan du tilordne deltakere manuelt til rom, eller klikk på “Open All Rooms” for å starte “Breakout Rooms”.

  Når “Breakout Rooms” er startet, vil deltakerne bli bedt om å delta i Breakout Session. Host vil være i hovedmøtet til han manuelt velger å bli med i en økt. Hvis en deltaker ikke har meldt seg på økten ennå, vil den bli notert av (not joined) ved siden av navnet sitt.

  Deltakere som kommer inn i møte etter at Breakout Sessionen er startet havner automatisk i hovedmøte. Deltakere som er med i møte via webklienten forblir i hovedmøte og kan ikke delta i Breakout Sessionen.

  • Join: Bli med et Breakout Room.
  • LeaveForlate rommet og gå tilbake til hovedmøtet (viser bare når du er i et Breakout Room).
  • Close All Rooms: Stopper alle rom etter en nedtelling på 60 sekunder, vist for host og deltakerne, og returnerer alle deltakerne tilbake til hovedmøtet.

  I administrasjonsgrensesnittet (nettsiden) til Zoom er det mulig å opprette møter som skal bruke “Breakout Rooms” og fordele møtedeltakerne på arbeidsgrupper samtidig som møte opprettes. Dette kan spare møteleder for en del arbeid i møte, men det forutsetter at deltakernes Zoom-ID er kjent.

  Du kan også leser mer om og se video om hvordan du bruker "Breakout rooms" her (ekstern)

  Hva må jeg klargjøre før jeg bruker «Breakout Rooms»?

  Planlegging og testing er nøkkelen til vellykket bruk av «Breakout Rooms» i Zoom.

  Her er noen tips:

  • Gjør deg kjent med hvordan funksjonen fungerer. Øv sammen med kollegaer.
  • Lag kjøreplan for møte.
  • Sett av tid til oppretting og avslutting av «Breakout Rooms»
  • Skal du bruke fast eller dynamisk oppretting av arbeidsgrupper?
  • Oppnevn gruppeledere for hver arbeidsgruppe (co-host)
  • Presentasjon og delte dokumenter blir ikke med over i «Breakout Rooms», arbeidsoppgaver må deles ut på nytt av feks. gruppeleder. Svar må også noteres av feks. Gruppelederen.
   Eller gruppeoppgaven kan legges i online plattform for eksempel Office 365 eller Google Docs og lenken deles med deltakerne i arbeidsgruppen.
   Dermed kan deltakerne skrive sine notater online, og notatene forsvinner ikke når arbeidsgruppen går tilbake til hovedmøte.
  • Chat fungerer ikke mellom «Breakout Rooms», og tekst i chaten blir borte når brukeren flyttes mellom hovedmøte og arbeidsmøte.
  • Opptak i et «Breakout Room» må startes av en deltaker i rommet og denne deltakeren får opptaksfilen lokalt på egen PC. Brukeren må også har rett til å gjøre opptak, for eksempel være co-host.
  • I starten kan det være smart å ha med en møteleder-2 som hjelper til med administrasjonen av møte, f.eks kan møteleder-2 fordele møtedeltakerne i grupper mens møteleder ønsker velkommen og gjennomgår kjøreplanen og innleder til gruppeoppgavene.

  Det finnes mange muligheter i Zoom, og oppskrifter på «kreative» løsninger for bruk av «Breakout Rooms» i Zoom. Den klare anbefalingen er å starte enkelt og utvide etter hvert.

  Hva kan jeg bruke «Breakout Rooms» til?

  «Breakout Room» kan brukes til å splitte et stort møte opp i flere grupper. For eksempel:

  • Et fellesmøte kan splittes i flere «fag-møter» for å så avsluttes felles (kan også avsluttes etter fag-møtene)
  • En forelesning starter felles, for deretter å deles i arbeidsgrupper som jobber hver for seg. Forelesningen avsluttes i en felles oppsummering.

  Zoom i undervisning

  Jeg skal undervise med Zoom hjemmefra. Hva trenger jeg?

  Det er mange fine funksjoner som gjør Zoom egnet til å gi undervisning hjemmefra. Det er noen ting en bør tenke på for en best mulig opplevelse.

  • Hvis mulig, bruk kablet nettverk. Trådløse nettverk er ofte gode, men er sårbare for signalstøy og trenger god signalstyrke.
  • Du sender og mottar like mye data når du er i et Zoom møte.
   Test kapasiteten på hjemmenettet ditt, Zoom bør ha tilgjengelig minst 1.5Mbit begge veier. Nettsider som https://nettfart.no og https://www.speedtest.net/ kan gi deg en god indikasjon. Mange nettleverandører har også tilsvarende. Zoom kan fungere fint på 3G/4G/5G, men vær oppmerksom på at det kan medføre høye kostnader og at dette er et delt, trådløst medium hvor kapasitet er avhengig av avstand til radiosender og hvor mange andre som bruker den samme senderen.
  • Hvis du har liten kapasitet til hjemmenettet kan det være en fordel å slå av strømming fra f.eks. YouTube, Netflix, o.l. Noen online spill bruker mye nettkapasitet.
  • Ha en arbeidsplass med ryddig bakgrunn. Fokus skal være på deg og det du sier, ikke på alt det interessante bak deg. Bakgrunnen bør helst være med en lys, dus farge. Det bør ikke være helt hvitt/skarpt. Laken, gardin, rullegardin fra taket, lerret på stativ. Det er bare å være kreativ. Alternativt, i Zoom er det mulig med både bilder og levende kunstige bakgrunner som maskerer området rundt deg. Et lyst, ensfarget bakgrunnsbilde kan brukes, men unngå fristelsen å bruke bilder og video som kan virke forstyrrende. Unngå å bruke mørke farger på bakgrunnen også her, men en logo e.l. i et hjørne kan med fordel brukes for å markere hvem du representerer.
  • Sørg for å ha god nok belysning på deg forfra slik at du kommer skarpt frem på bildet. Det bør helst være indirekte belysning og ikke lage dype skygger eller blende deg. Bruk f.eks. en bordlampe eller to og eksperimenter.
  • Pass på at du unngår skarpt lys bak deg, som f.eks. et vindu med dagslys. Det gjør at ansiktet ditt kommer i skygge og det skarpe lyset ødelegger for kontrasten og fargegjenngivelsen for den som skal se på.
  • Tenk på klær og fargevalg, ikke bruk klær med samme farge som bakgrunnen.
   Husk, du kommer i nærbilde til møtedeltakerne.
  • Bruk hodetelefoner med god mikrofon, helst med mikrofonen på bom.
   Trådløse mikrofoner og Bluetooth kan konkurrere med trådløse nettverk og du kan oppleve lydproblemer. Dessuten er de avhengig av batteri som kan gå tomt underveis.
  • Lag en plan for undervisningsøkten, sett av romslig med tid å komme i gang og avslutte inntil du og studentene vant med Zoom. Legg inn ekstra tid for å lære bruk av mer avanserte funksjoner som f.eks. «Beakout Rooms».
  • Start enkelt! Zoom har mange muligheter og etterhvert som du blir trygg kan du øke bruken av funksjoner i verktøyet.
  • Skal du foreta opptak av forelesningen, sett deg inn i lokalt regelverk for opptak av forelesning
  • Unngå å spill av video i Zoom. Del heller lenken til videoen og la studentene spille av videoen på egen maskin for deretter å komme tilbake til forelesningen.
  • Om mulig er det veldig nyttig med en assistent som følger med på chat, bidrar til å kontrollere deltakernes mikrofon/kamera og hjelper til med presentasjoner og den tekniske gjennomføringen. Dette frigjør underviseren til å fokusere på fremføring av budskapet.
  • Start all undervisning med «skikk og bruk» informasjon
   • Hva er opplegget for dagens undervisning
   • Alle som ikke har bedt om ordet skal mute mikrofonen.
   • Ikke start video hvis du har dårlig kapasitet på hjemmenettet
    Alt. Ikke start video før du får beskjed om det.
   • Bruk funksjonen for å rekke om hånden hvis du ønsker å si noe. Det kan være vanskelig å få med seg om noen gjør det fysisk.
   • Chaten er et fint verktøy for korte spørsmål.
   • Ikke gjør opptak av forelesningen uten et klart regelverk, bl.a.om samtykke fra alle deltakerne.

  Kan Zoom brukes til muntlig eksamen?

  Det er mulig å arrangere muntlig eksamen ved hjelp av Zoom. Men du må sjekke om lokalt eksamensreglement tillater muntlig eksamen ved bruk av online verktøy. Du har ikke kontroll på hvilke hjelpemidler kandidaten har tilgang på.

  • Eksaminator eller sensor bør opprette møterommet for å sikre at alle innstillinger er riktige i forhold til sikkerhet og formål.
  • Opprett eksamensrommet med en «lobby», da kan studentene logge inn og gjøre seg klare til sin eksaminering. Eksaminator henter inn kandidaten fra «lobby» når det er kandidatens tur. Det er også mulig å sende kandidaten ut i lobbyen mens eksaminator og sensor blir igjen i eksamensrommet. For deretter å hente kandidaten tilbake til eksamensrommet for en avsluttende eksaminering og oppsummering.

  Sikkerhet i Zoom

  Er Zoom sikker? Kan noen avlytte møte mitt?

  Som standard krypterer Zoom alle møter og webinarer med TLS 1.2 med AES 256 bit nøkkel. Når du er med i et Zoom møte vil det dukke opp en «grønn» hengelås oppe i venstre hjørne av skjermen din som indikerer at forbindelsen mot Zoom er kryptert.

  For tilkobling fra eksterne SIP og H323 endepunkt, er det også mulig å sette innstilling for å kreve kryptering fra disse. Vær oppmerksom på at mange ikke har konfigurert sine endepunkt tilstrekkelig, og de vil da ikke klare å koble seg til. Innringer vil få en feilmelding om dette er tilfelle.

  For møtedeltakere som ringer inn til møte med telefon så kan kryptering bare garanteres så lenge samtalen befinner seg i Zoom sine serverne. Det er ikke mulig med en ende-til-ende kryptering via telefon da samtaler går gjennom mange ledd og operatører med ulike og ukjente nivå av sikring.

  Er det mulig for andre å bruke mitt møterom uten min tillatelse?

  I Zoom er dine møterom koblet til deg som bruker, og dine møterom er i utgangspunktet ikke tilgjengelig for andre hvis du ikke er til stede i møterommet.

  Det er mulig å åpne møterom for bruk av andre uten at du er til stede. Den funksjonen heter «Join before host». Men dette er ikke anbefalt for personlig møterom da møterommet blir åpent for hele verden. Det foregår søk etter, og misbruk av åpne Zoom møterom.

  I tillegg finnes det opsjonen for passord på rom som er slått på som standard, dette sendes da med invitasjonslenken. Alle som har fått en slik invitasjonslenke kan gjenbruke den til å komme til ditt rom.

  Alt dette kan justeres i zoom klienten din under innstillinger for Advanced Features.

  Hvordan sikre seg mot at uvedkommende kommer inn i et møte?

  Zoom har flere metoder for å regulere tilgangen til møterom. Det kan være strengt regulert eller helt åpent for alle som kjenner møte ID/lenke. Det er mulig å definere et standard sikkerhetsnivå høyt eller lavt. Det må gjøres en vurdering av standard nivå på sikring opp mot brukervennlighet for brukere og gjester.

  • Hvis møterommet er oppsatt med passord må deltakerne kjenne både møte-IDen og passordet for å komme inn i møte.
  • En invitasjonslenke vil inneholde møte-IDen, og vil kunne ha passordet innkodet.
  • Det er mulig å aktivere en «lobby»-funksjon for møtet. Møteleder (host) kan da styre hvem som slipper inn i møtet.
  • Som møteleder kan du stenge møterommet for flere deltakere. Gå i deltakerlisten, trykk på «more» knapper nederst til høyre og velger «lock meeting». Det vil da ikke lenger være mulig å komme inn i møtet for nye deltakere.

  Hvordan sikrer jeg meg mot “møtebombing”?

  «Møtebombing» er når noen kommer inn i ditt møte uinvitert, eller om en møtedeltaker gjennom deling, lyder eller bilde gjør noe som er støtende eller forstyrrende. Det kan sammenliknes med at noen kommer inn i et klasserom for å sabotere undervisningen. 

  Med Zoom er det flere måter man både proaktivt og reaktivt kan unngå dette. Gjør deg kjent med mulighetene i Zoom og hvordan du beskytter dine møterom. 

  Noen tips for deg som bruker Zoom til undervisning og møter: 

  • Hvis du deler møtelenken via sosiale media eller andre forum, har du ikke kontroll på hvem som ser lenken og alle som kjenner møtelenken kan bli med i møte. 
  • Unngå å bruk ditt personlige møterom (PMI) til undervisning. Ditt personlige møterom (PMI) er et løpende møte og eksisterer til Zoom kontoen din avsluttes. Jo flere som kjenner ditt private møterom, jo større sjanse er det for at din ID kommer på avveie eller brukes i på en annen måte enn det du ønsker. 
  •  Bruk av lobby (Waiting Room) et effektivt verktøy for å slippe inn de riktige møtedeltakere i møterommet. Lobbyen kan tilpasses for ytterlig kontroll over, og informasjon til møtedeltakeren. 
  • Ta kontroll over hvem som kan bruke skjermdeling. Slik unngår du at møtedeltakerne deler «uønsket» innhold i møte:
   • I din Zoom-profil bør du i «In meeting» menyen sette «Who can share» til «Host Only». 
   • Du kan også sette dette etter at møtet har startet. Klikk på pilen ved siden av «Share screen», i «Advanced Sharing Options” velger du «Host Only» under «Who can share» og lukker dialogboksen. 
   • Slå av «Annotation» for møtedeltakeren. Dette kan den som deler gjøre fra menyen under en deling eller møteleder kan gjøre dette for alle møter via Zoom profilen sin. 
   • Tillat bare registrerte møtedeltakere å komme inn i møte (Allow only signed-in users to join). Dette betyr at brukeren må være logget inn i Zoom klienten med den adressen du har sendt møteinvitasjonen til (møtebookingen må gjøres fra Zoom). 
   • møterom. Denne funksjonen finner møteleder nederst til høyre i deltakerlisten under knappen «More». Bare møteleder kan slippe inn i et låst møterom. 
   • Kast ut uønskede møtedeltakere. I deltakerlisten kan møteleder markere en møtedeltaker og kaste ham ut av ut av møtet og møtedeltakeren kan ikke komme inn i møte igjen. 
   • Hvis en møtedeltaker ødelegger møteopplevelsen f.eks. med åpen mikrofon eller ikke skal høre deler av diskusjonen, kan møteleder sette deltakere «On Hold» (sende på gangen). Dette stopper all lyd og video til og fra denne møtedeltakeren inntil møtelederen slipper deltakeren inn i møtet igjen. 
   • Steng av møtedeltakerens mulighet for å sende video. Dette kan gjøres midlertidig slik at deltakeren kan slå på videoen igjen, eller permanent hvor møtelederen må tillate deltakeren å slå på videoen igjen. 
   • Steng møtedeltakerens mikrofon. Møteleder kan stenge av mikrofonen til andre møtedeltakere. Dette kan også gjøres midlertidig eller permanent på samme måte som for video. 
   • Slå av muligheten for å dele filer via chat, dette må møteleder gjøre i Zoom-profilen sin før møte startes. 
   • Slå av privat Chat mellom møtedeltakerne. Dette kan møteleder gjøre fra menyen i chat-vinduet feks sette det til «Host only» eller «Everyone» 
   • Slå av muligheten for møtedeltakere til å lagre Chaten fra møte, dette kan møteleder gjøre i Zoom profilen sin før møte. 

   

  Flere ofte stilte spørsmål og svar

  Se mange andre gode ofte stilte spørsmål og svar på USNs nettsider her, og på Zooms supportsider (engelsk) her

   

 • GDPR og personvern

  Zoom og personvern

  Zoom og personvern

  Bruken av videomøter og -undervisning via Zoom har skutt fart de siste ukene. Mange er opptatt av GDPR og personvern ved bruk av videotjenesten, og Uninett får mange henvendelser.

  Vi understreker derfor at avtaleverket for Zoom levert av Uninett  AS er i samsvar med GDPR og norsk personvernlovgivning.  Uninetts Zoom-tjeneste er helt adskilt fra den amerikanske offentlige tjenesten og kjører på en separat nordisk plattform, trygt tilrettelagt for alle våre brukere i kunnskapssektoren.

  Gå til vår side med fakta om GDPR og personvern

  LES MER: Uninetts Zoom-tjeneste er trygg

   

  Spørsmål om sikkerhet og personvern i Zoom

  Under forklarer Uninett påstander om sikkerheten i Zoom og svarer på Zoom-brukernes ofte stilte spørsmål om tema.

  1. I Zoom klienten på Mac er det en innebygget web-server som gjør at uvedkommende kan aktivere mikrofon og kamera.

  Klienten hadde en innebygget web-server som skulle gjøre det lettere for brukerne å koble seg opp til møter. Noen fant ut at det var mulig å manipulere denne til å «starte et møte» hos brukeren. 
   
  Feilen ble fikset av Zoom 9. juli 2019.

  2. Brukeravtalen til Zoom var utydelig og gav inntrykk av at Zoom samlet på veldig mye og delte informasjonen med tredjeparter.

  Zoom levert av Uninett har en egen og spesiell avtale med Zoom hvor vi bl.a. har egne servere for å ivareta personvernet. Våre brukere er derfor ikke underlagt den generelle brukeravtalen som det ble henvist til. 
   
  Zoom har senere tydeliggjort bruken av persondata og presisert at de ikke deler informasjon med tredjepart

  3. Zooms klient for iOS bruker en SDK (programtillegg) fra Facebook som sender unødvendig mye informasjon tilbake til Facebook, selv om man ikke bruker Facebook som påloggingsmetode for Zoom.

  Det er vanlig å bruke programtillegg og bibliotek fra andre leverandører. Facebooks SDK for pålogging er svært utbredt. Zoom var selv ikke klar over at den sendte så mye informasjon tilbake til Facebook. Dette ble fikset av Zoom dagen etter at det ble kjent.

  Les mer om dette her

  4. Zoom har en funksjon som heter «Attention Tracking». Den påstås å kunne brukes til å overvåke deltakerne i et møte.

  Det hersket mye misforståelser om hva dette egentlig var. Som standard fra Zoom har ikke denne funksjonen vært tilgjengelig for brukerne. Med funksjonen påslått, vil møteleder få en notis ved deltakerens navn om dens Zoom-vindu ikke har vært aktiv i mer enn 30 sekunder. Dette skjer bare i forbindelse med at møteleder deler sin presentasjon. Tanken var nok til bruk i undervisning for å gi læreren en indikasjon på om elevene fulgte med i timen. 
   
  For å unngå fremtidige misforståelser og spørsmål om personvern som håndteres ulikt i ulike land, har Zoom nå fjernet denne funksjonen helt.

  5. «Møtebombing», eller «Zoombombing» hvor uvedkommende kommer inn i et møte og gjør upassende/uønskede ting, er et problem med Zoom.

  Det henvises til konkrete episoder i USA og FBI har gått ut og advart mot dette. Noen artikler skriver om organisert «scanning» etter møter og deling av lister i ulike miljø.

  Dette er ikke et nytt fenomen ved videomøter, men som oftest tidligere erfart som uhell. Noen taster feil ID eller bruker en lenke for et tidligere møte. Nå med så mange som bruker video som kommunikasjonsverktøy, melder flere tjenester om slike episoder.  
   
  Zoom opererer med et 9-sifret tall som en identifikasjon til møtet. Selv om tallet er stort, kan noen slumpe til å finne et nummer for et aktivt møte eller rett og slett bare prøve seg frem («scanne») maskinelt til man finner ett. Zoom har på plass systemer som hindrer scanning, men det kan ikke fange opp alt. Heldigvis er det lett å sikre seg godt når man har Zoom. 

  Her er noen tips for å unngå "møtebombing":

  • Bruk konsekvent passord for alle møter 
  • Lobby-funksjonen gir deg kontroll på hvem som du ønsker å slippe inn i møtet 
  • Du kan låse et møte når alle er på plass. Da kan ingen andre slippe inn, selv ikke administrator! 
  • Lær deg hvordan du kan kaste ut og sperre noen fra et møte 
  • Lær deg hvordan du kan slå av mikrofon og kamera hos deltakere 
  • Tenk over hvem du gir tilgang til å dele skjerm og gjøre påtegninger (annotasjoner) 
  • Tenk over om du trenger chat i møtet og hvem som får lov til å bruke det 
  • Tenk over om det skal være lov til å ha kunstig bakgrunnsbilde i Zoom-møter 

   
  Hva man gjør av standard innstillinger er noe man kan diskutere med de lokale Zoom administratorer og vil være avhengig av møtesituasjonen. 
   
  Zoom har laget en nyttig veileder her

  6. Gratisbrukere av Zoom så plutselig mange andre ukjente i kontaktlisten sin med både navn og noen ganger med bilde.

  Denne feilen kan ikke ramme brukere av Uninett sin Zoom. Her er alle brukere lisensierte brukere og tilhører en organisasjon. 
   
  Det er normalt at gratisbrukere legger inn både navn og bilde i Zoom-profilen sin. Dette er en offentlig profil og er informasjon som brukeren selv har valgt å legge inn. Zoom er et verktøy for kommunikasjon så da ønsker man gjerne å fremstå med en identifisering som andre kan relatere seg til. 
   
  Lite informasjon er foreløpig tilgjengelig om denne saken. Zoom er i utgangspunktet ment for bedriftsmarkedet hvor man samler alle ansatte i en bedriftskatalog. For å unngå at det samme skjer for gratisbrukere, er det unntakslister med mail-domene som ikke skal anses som bedrifter. Foreløpig informasjon tyder på at mail-domenet til de som opplevde dette, ikke var registrert i unntakslisten.

  7. Om man brukte Zoom for Windows kunne noen stjele passordet ditt.

  Under møter i Zoom, var det mulig å skrive lenker til andre nettsteder. Disse ble klikkbare for å gjøre det enkelt for brukeren. Dette gjaldt også såkalte «UNC» (Universal Naming Convention) som bl.a. støttes av Windows. 
   
  Påstanden var veldig satt på spissen og forutsetter bl.a. at det var noen i et møte som la inn en slik lenke og at noen klikket på den. Det kan diskuteres om denne funksjonen i det hele tatt var en bug men heller en egenskap i Windows. Det samme skjer om man klikker på en slik lenke i en mail lest med Outlook eller om man limer inn lenken i Windows sin «File Explorer».  Administrator av flåtestyrte Windows kan slå av denne muligheten i «Group Policy» og det er mulig å legge inn filter på ruternivå. 
   
  Zoom fjernet muligheten for klikkbare lenker i chat dagen etter at dette ble problematisert.

  8. Installasjonsprogrammet til Mac kan manipuleres med ondsinnet kode for å installere andre programmer med systemnivå som da f.eks. kan gi styring av kamera og mikrofon.

  En slik tenkt manipulering krever en fysisk tilgang til en pålogget datamaskin og at man har fått et installasjonsprogram med ondsinnet kode. Har man fått installasjonsprogrammet fra en trygg kilde, som nedlastningssidene til Zoom eller fra sin lokale administrator, er det ingen problemer med Zoom-klienten. 
   
  Installasjonsteknikken brukt av Zoom var med en foreldet API fra Apple og med andre teknikker som også er brukt av mange andre programmer. Zoom fikset umiddelbart dette problemet da det ble kjent.

  9. Zoom har ikke ende-til-ende kryptering

  Det stemmer, men noen hadde funnet noen tilfeller i dokumentasjonen hos Zoom hvor krypteringsteknikken Zoom bruker ble omtalt som en «ende-til-ende»-kryptering.

  Selv om samtaler i Zoom teknisk sett er godt kryptert hele veien fra klient-til-klient, så er det ikke hva folk flest oppfatter som en «ende-til-ende» kryptering fordi i serverne hos Zoom ligger det en nøkkel som kan dekryptere samtalen.

  Med en ekte «ende-til-ende» kryptering skal endepunktene ha kontroll med nøkkelen slik at ingen andre er i stand til å dekryptere. Det er svært få videosystemer som har denne muligheten. 
   
  Med Zoom fra Uninett har vi egne servere som håndterer samtalene. Alle samtaler er kryptert og dermed utilgjengelig for uvedkommende. Det er fortsatt ikke like godt som en ekte «ende-til-ende»-kryptering, men det reduserer den teoretiske risikoen vesentlig at vi selv har kontrollen på serverne.
   
  Zoom har gått ut og beklaget begrepsbruken og kommet med en grundig forklaring på hvordan dette teknisk henger sammen.

  Forbedringer gjort av Zoom

  En detaljert oversikt over hva Zoom har gjort av forbedringer de siste dager finnes her

 • Zoom for møteleder og foreleser

  Zoom for møteleder og foreleser

  Topp-tips for sikre Zoom-møter   Brukerveiledning: Zoom for møteleder og foreleser

  Vi anbefaler at du kjører Zoom på Windows OS eller Mac OS, (PC eller MAC).

  For å få en god opplevelse av Zoom anbefaler vi at du skaffer deg:

   

  Hvordan komme i gang med Zoom

  1. Last ned “Zoom Client for Meetings” fra Zoom Download Center her
  2. Logg på med “Sign in with SSO”-knappen. Du blir bedt om å oppgi “company domain”. For NTNU er dette ntnu.zoom.us. Undersøk med din vertsorg hva ditt domene er. Skriv Feide-navnet på din institusjon i det tomme stedet og bruk vanlig Feide-innlogging
  3. Trykk på schedule
   1. Gi møte et navn
   2. Velg tidspunkt og varighet for møte
    (velg «recurring meeting» for å kunne gjenbruke møte IDen)
   3. Velg automatisk møte ID
   4. Video on for host og off for participants
   5. Telephone and computer audio
   6. Velg Outlook eller iCal eller annen passende kalender.
  4. Det blir opprettet et møte, og du får nå en møteinvitasjon i kalenderen som du kan bruke til å invitere øvrige møtedeltakere.

  Merk at dersom du administrerer Zoom via Canvas blir fremgangsmåten litt annerledes.

   

  Når du er med i et Zoom-møte som møteleder

  Som deltaker har du følgende meny nederst i møtevinduet. De viktigste er:

  Skjermdump for møteleder i Zoom

  • Mute / Unmute: Slå på og av mikrofonen.
   Lydkontroller (klikk på ^ -pilen ved siden av Mute/Unmute): Lar deg endre mikrofonen og høyttaleren som Zoom for øyeblikket bruker på datamaskinen
  • Start / Stop Video: Slår kameraet av eller på.
   Videokontroller (klikk på ^ -pilen ved siden av Start / Stop Video):
   Endre kameraer hvis du har flere kameraer.
  • Participants: Se hvem som for øyeblikket er på møtet.
   Deltakernes liste gir deg også tilgang til disse alternativene:
   • Mute All: Nederst i deltakerlisten har møteleder en knapp for å mute alle deltakere, fjern haken for «allow participants to unmute themselves».
   • Non-verbal feedback icons (nederst i deltakerliste): Plasser et ikon ved siden av navnet ditt for å varsle møtelederen raskt. For eksempel plasserer Raise Hand ikonet ved siden av navnet ditt og simulerer en heving av hånden.
  • Share Screen: Start en skjermdeling.
   • Basic:
    • Skjermen
    • Whiteboard
    • iPhone/iPad
   • Advanced:
    • En del av skjermen
    • Lyden på maskinen
    • 2. kamera (dokumentkamera og lignende)
  • Chat: Åpne chatvinduet for å chatte med deltakerne.
  • Record: Host har tillatelse til å ta opp møte..
  • Leave Meeting: forlat møtet mens det fortsetter for de andre deltakerne.
   Bare møteleder kan avslutte møtet.

   

  Hjelp til møteledere og forelesere

  Hvordan booke møter/undervisning

  Hvordan du som møteleder/foreleser styrer møtet/undervisningen

  Hvordan dele skjerm i møtet/undervisningen

  Hvordan dele flere skjermer samtidig

  Hvordan autotekste møtet/undervisningen

 • Zoom for møtedeltaker og student

  Zoom for møtedeltaker og student

  Brukerveiledning: Zoom for møtedeltaker og student 

  Vi anbefaler at du kjører Zoom på Windows OS eller Mac OS, (PC eller MAC).

  Zoom fungerer også på iPadOS, iOS, Android OS, Chrome OS og Linux OS, men med begrensende funksjoner på disse plattformene, og vi anbefaler at de brukes som back-up.

  For å få en god opplevelse av Zoom anbefaler vi at du skaffer deg:

   

  Hvordan komme i gang med Zoom

  • Last ned “Zoom Client for Meetings” fra Zoom Download Center: https://zoom.us/download
  • Logg på med “Sign in with SSO”-knappen. Du blir bedt om å oppgi “company domain”. For NTNU er dette ntnu.zoom.us. Undersøk med din vertsorg hva ditt domene er. Skriv Feide-navnet på din institusjon i det tomme feltet, og bruk vanlig Feide-innlogging
  • Har du Meeting ID? Klikk på “Join a Meeting” og skriv Meeting ID.
  • Har du Meeting URL (lenke, feks. fra en møteinvitasjon)? Klikk på lenken eller skriv (kopier) lenken på nettleserens adressefelt og trykk Enter. Følg instruksjonen.

   

  Når du med i et Zoom-møte som deltaker

  Som deltaker har du følgende meny nederst i møtevinduet, de viktigste er:

  Skjermdump hos møtedeltaker i Zoom

  • Mute / Unmute: Slå på og av mikrofonen.
   Lydkontroller (klikk på ^ -pilen ved siden av Mute / Unmute): Lar deg endre mikrofonen og høyttaleren som Zoom for øyeblikket bruker på datamaskinen
  • Start / Stop Video: Slår kameraet av eller på.
   Videokontroller (klikk på ^ -pilen ved siden av Start / Stop Video):
   Endre kameraer hvis du har flere kameraer.
  • Participants: Se hvem som for øyeblikket er på møtet.
   Deltakernes liste gir deg også tilgang til disse alternativene:
   • Rename: Hold markøren over navnet ditt og klikk på Rename for å endre skjermnavnet som vises til andre deltakere.
   • Non-verbal feedback icons (nederst i deltakerliste): Plasser et ikon ved siden av navnet ditt for å varsle møtelederen raskt. For eksempel plasserer Raise Hand ikonet ved siden av navnet ditt og simulerer en heving av hånden.
  • Chat: Åpne chatvinduet for å chatte med deltakerne.
  • Leave Meeting: forlat møtet mens det fortsetter for de andre deltakerne. Bare møteleder kan avslutte møtet.

   

  Hjelp til møtedeltaker og studenter

  Hvordan delta i et møte eller en forelesning 

  Hvordan dele skjerm i møtet/undervisningen

  Hvordan dele flere skjermer samtidig

   

 • Zoom i undervisning

  Zoom i undervisning

  Hvordan bruke Zoom i online undervisning?

  Uninett har samlet en rekke tips, triks og brukerveiledninger utarbeidet av sektoren for bruk av Zoom i digital undervisning:

   

  Uninett tilbyr tjenesten Zoom Undervisning

  Zoom Undervisning kan brukes i alt fra store forelesninger til nettbasert veiledning. Mer informasjon om Zoom Undervisning finnes her.

 • Keep it simple! Kontrollert opptrapping av Zoom-bruk

  Keep it simple! Kontrollert opptrapping av Zoom-bruk

  Forsiktig, gradvis oppstart med Zoom anbefales 

  Korona-pandemien har skapt en meget spesiell situasjon for alle. Det er umulig å forutse hvor stort press vi kollektivt vil oppleve på Zoom-tjenesten de kommende ukene. Uninett håper på forståelse i en uforutsigbar situasjon. Vi anbefaler at alle parter følger en “keep it simple” - tilnærming, og ikke aktiverer mer funksjonalitet i Zoom enn nødvendig i initiell fase. 

  Vi håper at institusjonene er innstilte på en forsiktig start. Da kan vi spre belastningen på tjenesten i en prekær situasjon. Avanserte Zoom-funksjoner og mer aktiv bruk kan gradvis opptrappes. Det gir både brukere og tjenesteleverandører bedre tid til å tilpasse seg nye behov og krav.

  Mange studenter og ansatte sitter nå hjemme og jobber. De har nettforbindelse av ulik kvalitet, fra ulike leverandører. De har derfor ikke den kapasiteten de normalt får med sin daglige nettforbindelse via forskningsnettet.

  Følgende tips foreslås:

  • På Zoom "Account" nivå, sette "video off" og "audio mute" som standard for alle deltakere (“participants”). Video og lyd kan heller slås på etter behov underveis i et møte/undervisning.
    
  • Gjenbruk av samme Zoom meeting ID til møter og undervisning som har samme tema. Vurder om det kan være lettere for deltakerne å forholde seg til samme ID fremfor et nytt for hver gang. Dette kan oppnås ved å lage gjentakende møter (“recurring meeting”) eller møter uten slutt-tidspunkt.
    
  • "Break-out room" er en svært nyttig egenskap i Zoom. Det er teknisk en opprettelse av nye “møter” og legger derfor beslag på ekstra ressurser. Vurder å begrense bruken av "break-out room" funksjonen til å begynne med.
    
  • Webinar bruker færre ressurser enn vanlige møter, mye fordi deltakere ikke selv sender video. Alle institusjoner har minimum 5 webinar-lisenser med 500 deltakere til rådighet. Det er mulig å bestille flere lisenser og lisenser for større antall deltakere. Ta kontakt med Uninett. Møter med begrenset bruk av video vil gi tilnærmet like lav ressursbruk.
    
  • Vurder bruk av streaming dersom det er undervisning som må foregå i sanntid men med begrenset/ingen behov for tilbakemeldinger. Eventuelt tilbakemeldinger via andre kanaler/verktøy.
    
  • Vurder å bruke opptak og tilgjengeliggjøring av dette fremfor sanntids undervisning. Dette vil naturlig fordele nettverksbelastningen over tid og hjelpe de som ikke har tilgang til godt nettverk hjemme akkurat når forelesningen skal skje.
    
  • Anbefal forelesere og møteledere til å spre bruken ut over dagen. Erfaringsmessig er belastningen på tjenesten delt 3 belastningssoner:
   • 100% mellom 09.00 til 13.00
   • 50% mellom 13.00 og 15.00
   • 10% mellom 15.00 og 18.00
     
  • Fordel samtidige aktive brukere over dagen. Dette vil lette arbeidet for lokale støtteressurser.

Zoom FAQ – Ofte stilte spørsmål

Kom i gang med Zoom

Jeg skal bruke Zoom, men er usikker. Kan noen hjelpe meg?

Innføring av nye verktøy i undervisningen stiller krav til opplæring og at du blir komfortabel med bruken av det nye verktøyet.

 • Sørg for å få opplæring, delta på brukerkurs, les sider med tips&triks, lytt til erfarne kollegaer, diskuter ideer og erfaringer med kollegaer.
 • Det viktigeste er å øve og teste ut den funksjonaliteten i Zoom du planlegger å bruke i møte. En del funksjonalitet krever tilganger til resurser på din PC som må tilordnes før de virker.
 • Som møteleder har du full kontroll over møte, og kan utnevne andre møtedeltakere til møteleder-2 (co-host) som kan hjelpe til med administrasjon av møte.
  Det er også mulig å overføre møteleder rollen til en annen møtedeltaker, men du er fremdeles eier av møterommet og kan ikke forlate møte å starte opp et annet møterom.
 • Det er mulig for en Zoom-administrator å komme inn i møterommet ditt som møteleder-2 (co-host) å hjelpe deg med møte avviklingen.
 • Hvis du er usikker på hvordan du setter opp et Zoom møte som dekker dine behov, snakk med lokal support eller en erfaren kollega. En Zoom-administrator har mulighet for å sette opp møterommet for deg (setter opp et møte med deg som eier).
  Du kan også tildele rettigheter til andre brukere som kan opprette møter for deg.

Booke og delta på møter/undervisning i Zoom

Jeg prøver å koble meg opp på et møte, men får melding om at «hosten» er opptatt i et annet møte. Hva gjør jeg feil?

En møteleder (host) kan bare være aktiv i ett og ett møte. Hvis møtelederen har vært snill og opprettet flere møterom for andre brukere, kan ikke de andre møterommene brukes hvis møtelederen (host) er aktiv i et av møterommene.

Vår anbefaling: Man må kun opprette de Zoom-møter man selv skal delta i. For eksempel kan ikke emneansvarlig opprette alle møterom for emnet.

Kan jeg opprette et møte hvor noen andre skal være møteleder?

Ja, det er flere muligheter for å opprette møter hvor andre skal være møteleder.

 • Du kan opprette er møte med alternativ møteleder «alternative host». I klienten ligger dette under «advanced options», i web grensesnittet ligger dette nederst på siden for å opprette møter «Schedule Meeting». Være obs på at du fremdeles eier møterommet og ingen kan bruke møterommet hvis du leder et annet møte på samme tidspunkt.
 • En zoom-administrator kan opprette møter for andre brukere og hvor brukeren er eier av møterommet. Dette gjøres ved at zoom-administratoren går inn på den aktuelle brukerens profil og oppretter et møte i brukerens profil.
 • En bruker kan delegere rettighetene til å opprette møter i sin profil til en eller flere andre brukere. Dersom du har rettigheter til å opprette møter for andre brukere vises dette nederst i din profil og du har et ekstra i web grensesnittet «Schedule For».

Hva er «Host Key»?

«Host Key» er en 6-sifferet nøkkel som følger deg som bruker. Tenk på den som et felles administratorpassord for alle dine møter. Du finner din «Host Key» nederst i profilen til brukeren din og i innstillingene for den installerte zoom-klienten.

 • Med en «Host Key» kan en ta over og bli møteleder («host») i et møte som er satt opp av den som eier den aktuelle «Host Key».
 • Når møte er satt opp med «join before host», vil alle møtedeltakere som kommer inn i møte før møteleder ha en knapp nederst i deltakerlisten som sier «claim host». Denne knappen forsvinner når møteleder kommer inn i møterommet, og kommer tilbake hvis møteleder forlater møterommet uten å lukke rommet for alle møtedeltakerne.
 • Hvis du har gitt din «Host Key» til andre brukere, bør du endre den etterpå. Dette gjøres ved å skrive inn en ny «Host Key» i profilen din.

Jeg har møtedeltakere som ikke muter mikrofonen. Hvordan kan jeg mute alle deltakerne i et møte?

Det er ikke en uvanlig situasjon at møtedeltakere glemmer eller ikke klarer og «Mute» mikrofonen når de ikke snakker i møte. Møteleder «host» kan slå av mikrofonen for alle møtedeltakere, enten permanent eller midlertidig i møtet.

Nederst til venstre i deltakervinduet (participants) er det en knapp som heter «Mute all». Du får opp en dialogboks for Mute All, med et avkrysningsfelt for «allow participants to unmute themselves». Hvis denne ikke er markert, er mutingen permanent. Markert boks gir kun en midlertidig mute og brukeren kan da “unmute” seg selv

Ved permanent muting må møtedeltakerne spørre møtelederen om å få snakke i møte.

Kan jeg låse fokus til videoen av foreleser?

Å kunne låse hvilken video deltakerne ser, er en meget nyttig funksjon. Spesielt ved opptak. Det forhindrer at video fra møtedeltakere/studenter blir med på opptaket.

Som standard presenterer Zoom video med «speaker view», dvs. møtedeltakeren ser videoen fra den som til enhver tid snakker. Hvis det er mer enn 3 møtedeltakere har Zoom to funksjoner for å låse fokus til videoen av møteleder/foreleser/møtedeltaker.

 1. En møtedeltaker kan velge å få vist videoen fra en annen valgt møtedeltaker ved å trykke på videobilde fra denne deltakeren å velge «Pin Video». Dette stopper «speaker view» og møtedeltakeren ser bare videoen fra den valgte møtedeltakeren.
 2. En møteleder(host) kan velge videoen fra en møtedeltaker og velge «Spotlight Video» for å at den videoen skal settes i fokus til alle andre møtedeltakere. Gå til deltakerlisten, klikk «More» og velg «Spotlight Video». Dette stopper samtidig «Speaker view».

Hva skjer når jeg trykker «end meeting»?

Når møteleder trykker «end meeting» eller lukker Zoom vinduet, kommer det opp en dialogboks med tre valg.

 1. Det som er standard er å lukke møte og kaste alle møtedeltakere ut av møterommet.
 2. Det andre alternativet er «leave meeting», hvor bare møteleder forlater møterommet. En «co-host» blir oppgradert til møteleder. Hvis det ikke finnes «co-host» i møte, blir en tilfeldig møtedeltaker oppgradert til møteleder.
 3. Siste valget er å avbryte lukkingen av møterommet.

Funksjonalitet i Zoom

Kan jeg bruke opptak i Zoom?

Det finnes to muligheter for opptak i Zoom. 

 1. Lokalt opptak hvor videofilen blir liggende på din PC etter at møtet er avsluttet.
 2. “Cloud recording” gjør opp tak til skyen. Disse opptakene lagres pt. i USA, noe som ikke er lovlig i henhold til GDPR. Alle institusjoner skal ha skrudd av tilgangen til "Cloud Recording"

Vår anbefaling: Ikke bruk opptak i Zoom hvis du ikke har kontroll på GDPR-krav til opptak, eller klare retningslinjer på din institusjon for hvordan du gjør opptak av møter og/ eller forelesninger.

Viktig melding til administratorer av Zoom levert av Uninett

Vi har økt kapasiteten for våre brukere den siste uken. Dette gjør at vi i en interimfase har en blanding av on premise-løsninger og Licenced-løsninger. Alle administratorer må deaktivere og låse sine respektive brukeres tilgang til "Cloud Recordings". Disse skal være deaktivert, av hensyn til GDPR, personvern, datalagring.

Hva er «Breakout Rooms»?

Med «Breakout Rooms» kan møteleder dele møtedeltakerne inn i inntil 50 arbeidsgrupper. Hver arbeidsgruppe blir et selvstendig møte med eget møterom. Det totale deltakerantallet er begrenset av møtelederens deltakerlisens.

«Breakout Rooms» fungerer best når møtedeltakerne er med via «Zoom desktop client». Møteleder må bruke «Zoom desktop klient» for å administrere møte. 

Anbefaling: Erfaring med funksjonen, gode forberedelser og kjøreplan bidrar til en vellykket bruk av «Breakout Rooms».

Hvordan bruker jeg «Breakout Rooms»?

For å kunne starte med «Breakout Rooms» må du bruke Zoom desktop-klienten, og være møteleder («host») i det møte du ønsker å dele opp. Slik gjør du:

1. Til høyre på verktøylinjen finnes en knapp med «Breakout Rooms»

2. Velg det antall rom du vil opprette. Deretter må du velge hvordan du ønsker å fordele deltakerne i rommene. Du har to alternativ:

 • «Automatically»: La Zoom dele deltakerne jevnt ut i rommene.
 • «Manually»: Du må sette opp fordelingen av deltakerne selv.

3. Klikk på «Create Rooms». Rommene dine blir opprettet, men starter ikke automatisk. Du kan administrere rommene før du starter dem

4. Etter å ha opprettet «Breakout Rooms», klikker på «Options» for å vise flere alternativer for «Breakout Rooms»:

 • Move all participants into breakout rooms automaticallyHvis du krysser av for dette alternativet, flyttes alle deltakere automatisk inn i rommene. Hvis dette alternativet ikke er merket av, må deltakerne klikke på “Join to be added to the breakout rooms”.
 • Allow participants to return to the main session at any timeHvis dette alternativet er merket av, kan deltakerne gå tilbake til hovedmøte fra “Meeting Controls”. Hvis dette er deaktivert, må de vente på at host skal avslutte “Breakout Rooms”.
 • Breakout rooms close automatically after x minutes:
  Hvis dette alternativet er merket av, avsluttes “Breakout Rooms” automatisk etter den konfigurerte tiden.
 • Notify me when the time is up:
  Hvis dette alternativet er krysset av, vil host bli varslet når tidsrommet for oppdeling er over.
 • Countdown after closing breakout rooms:
  Hvis dette alternativet er merket av, vil deltakerne få en nedtelling av hvor mye tid de har igjen før de blir returnert til hovedrommet.

5. Nå kan du tilordne deltakere manuelt til rom, eller klikk på “Open All Rooms” for å starte “Breakout Rooms”.

Når “Breakout Rooms” er startet, vil deltakerne bli bedt om å delta i Breakout Session. Host vil være i hovedmøtet til han manuelt velger å bli med i en økt. Hvis en deltaker ikke har meldt seg på økten ennå, vil den bli notert av (not joined) ved siden av navnet sitt.

Deltakere som kommer inn i møte etter at Breakout Sessionen er startet havner automatisk i hovedmøte. Deltakere som er med i møte via webklienten forblir i hovedmøte og kan ikke delta i Breakout Sessionen.

 • Join: Bli med et Breakout Room.
 • LeaveForlate rommet og gå tilbake til hovedmøtet (viser bare når du er i et Breakout Room).
 • Close All Rooms: Stopper alle rom etter en nedtelling på 60 sekunder, vist for host og deltakerne, og returnerer alle deltakerne tilbake til hovedmøtet.

I administrasjonsgrensesnittet (nettsiden) til Zoom er det mulig å opprette møter som skal bruke “Breakout Rooms” og fordele møtedeltakerne på arbeidsgrupper samtidig som møte opprettes. Dette kan spare møteleder for en del arbeid i møte, men det forutsetter at deltakernes Zoom-ID er kjent.

Du kan også leser mer om og se video om hvordan du bruker "Breakout rooms" her (ekstern)

Hva må jeg klargjøre før jeg bruker «Breakout Rooms»?

Planlegging og testing er nøkkelen til vellykket bruk av «Breakout Rooms» i Zoom.

Her er noen tips:

 • Gjør deg kjent med hvordan funksjonen fungerer. Øv sammen med kollegaer.
 • Lag kjøreplan for møte.
 • Sett av tid til oppretting og avslutting av «Breakout Rooms»
 • Skal du bruke fast eller dynamisk oppretting av arbeidsgrupper?
 • Oppnevn gruppeledere for hver arbeidsgruppe (co-host)
 • Presentasjon og delte dokumenter blir ikke med over i «Breakout Rooms», arbeidsoppgaver må deles ut på nytt av feks. gruppeleder. Svar må også noteres av feks. Gruppelederen.
  Eller gruppeoppgaven kan legges i online plattform for eksempel Office 365 eller Google Docs og lenken deles med deltakerne i arbeidsgruppen.
  Dermed kan deltakerne skrive sine notater online, og notatene forsvinner ikke når arbeidsgruppen går tilbake til hovedmøte.
 • Chat fungerer ikke mellom «Breakout Rooms», og tekst i chaten blir borte når brukeren flyttes mellom hovedmøte og arbeidsmøte.
 • Opptak i et «Breakout Room» må startes av en deltaker i rommet og denne deltakeren får opptaksfilen lokalt på egen PC. Brukeren må også har rett til å gjøre opptak, for eksempel være co-host.
 • I starten kan det være smart å ha med en møteleder-2 som hjelper til med administrasjonen av møte, f.eks kan møteleder-2 fordele møtedeltakerne i grupper mens møteleder ønsker velkommen og gjennomgår kjøreplanen og innleder til gruppeoppgavene.

Det finnes mange muligheter i Zoom, og oppskrifter på «kreative» løsninger for bruk av «Breakout Rooms» i Zoom. Den klare anbefalingen er å starte enkelt og utvide etter hvert.

Hva kan jeg bruke «Breakout Rooms» til?

«Breakout Room» kan brukes til å splitte et stort møte opp i flere grupper. For eksempel:

 • Et fellesmøte kan splittes i flere «fag-møter» for å så avsluttes felles (kan også avsluttes etter fag-møtene)
 • En forelesning starter felles, for deretter å deles i arbeidsgrupper som jobber hver for seg. Forelesningen avsluttes i en felles oppsummering.

Zoom i undervisning

Jeg skal undervise med Zoom hjemmefra. Hva trenger jeg?

Det er mange fine funksjoner som gjør Zoom egnet til å gi undervisning hjemmefra. Det er noen ting en bør tenke på for en best mulig opplevelse.

 • Hvis mulig, bruk kablet nettverk. Trådløse nettverk er ofte gode, men er sårbare for signalstøy og trenger god signalstyrke.
 • Du sender og mottar like mye data når du er i et Zoom møte.
  Test kapasiteten på hjemmenettet ditt, Zoom bør ha tilgjengelig minst 1.5Mbit begge veier. Nettsider som https://nettfart.no og https://www.speedtest.net/ kan gi deg en god indikasjon. Mange nettleverandører har også tilsvarende. Zoom kan fungere fint på 3G/4G/5G, men vær oppmerksom på at det kan medføre høye kostnader og at dette er et delt, trådløst medium hvor kapasitet er avhengig av avstand til radiosender og hvor mange andre som bruker den samme senderen.
 • Hvis du har liten kapasitet til hjemmenettet kan det være en fordel å slå av strømming fra f.eks. YouTube, Netflix, o.l. Noen online spill bruker mye nettkapasitet.
 • Ha en arbeidsplass med ryddig bakgrunn. Fokus skal være på deg og det du sier, ikke på alt det interessante bak deg. Bakgrunnen bør helst være med en lys, dus farge. Det bør ikke være helt hvitt/skarpt. Laken, gardin, rullegardin fra taket, lerret på stativ. Det er bare å være kreativ. Alternativt, i Zoom er det mulig med både bilder og levende kunstige bakgrunner som maskerer området rundt deg. Et lyst, ensfarget bakgrunnsbilde kan brukes, men unngå fristelsen å bruke bilder og video som kan virke forstyrrende. Unngå å bruke mørke farger på bakgrunnen også her, men en logo e.l. i et hjørne kan med fordel brukes for å markere hvem du representerer.
 • Sørg for å ha god nok belysning på deg forfra slik at du kommer skarpt frem på bildet. Det bør helst være indirekte belysning og ikke lage dype skygger eller blende deg. Bruk f.eks. en bordlampe eller to og eksperimenter.
 • Pass på at du unngår skarpt lys bak deg, som f.eks. et vindu med dagslys. Det gjør at ansiktet ditt kommer i skygge og det skarpe lyset ødelegger for kontrasten og fargegjenngivelsen for den som skal se på.
 • Tenk på klær og fargevalg, ikke bruk klær med samme farge som bakgrunnen.
  Husk, du kommer i nærbilde til møtedeltakerne.
 • Bruk hodetelefoner med god mikrofon, helst med mikrofonen på bom.
  Trådløse mikrofoner og Bluetooth kan konkurrere med trådløse nettverk og du kan oppleve lydproblemer. Dessuten er de avhengig av batteri som kan gå tomt underveis.
 • Lag en plan for undervisningsøkten, sett av romslig med tid å komme i gang og avslutte inntil du og studentene vant med Zoom. Legg inn ekstra tid for å lære bruk av mer avanserte funksjoner som f.eks. «Beakout Rooms».
 • Start enkelt! Zoom har mange muligheter og etterhvert som du blir trygg kan du øke bruken av funksjoner i verktøyet.
 • Skal du foreta opptak av forelesningen, sett deg inn i lokalt regelverk for opptak av forelesning
 • Unngå å spill av video i Zoom. Del heller lenken til videoen og la studentene spille av videoen på egen maskin for deretter å komme tilbake til forelesningen.
 • Om mulig er det veldig nyttig med en assistent som følger med på chat, bidrar til å kontrollere deltakernes mikrofon/kamera og hjelper til med presentasjoner og den tekniske gjennomføringen. Dette frigjør underviseren til å fokusere på fremføring av budskapet.
 • Start all undervisning med «skikk og bruk» informasjon
  • Hva er opplegget for dagens undervisning
  • Alle som ikke har bedt om ordet skal mute mikrofonen.
  • Ikke start video hvis du har dårlig kapasitet på hjemmenettet
   Alt. Ikke start video før du får beskjed om det.
  • Bruk funksjonen for å rekke om hånden hvis du ønsker å si noe. Det kan være vanskelig å få med seg om noen gjør det fysisk.
  • Chaten er et fint verktøy for korte spørsmål.
  • Ikke gjør opptak av forelesningen uten et klart regelverk, bl.a.om samtykke fra alle deltakerne.

Kan Zoom brukes til muntlig eksamen?

Det er mulig å arrangere muntlig eksamen ved hjelp av Zoom. Men du må sjekke om lokalt eksamensreglement tillater muntlig eksamen ved bruk av online verktøy. Du har ikke kontroll på hvilke hjelpemidler kandidaten har tilgang på.

 • Eksaminator eller sensor bør opprette møterommet for å sikre at alle innstillinger er riktige i forhold til sikkerhet og formål.
 • Opprett eksamensrommet med en «lobby», da kan studentene logge inn og gjøre seg klare til sin eksaminering. Eksaminator henter inn kandidaten fra «lobby» når det er kandidatens tur. Det er også mulig å sende kandidaten ut i lobbyen mens eksaminator og sensor blir igjen i eksamensrommet. For deretter å hente kandidaten tilbake til eksamensrommet for en avsluttende eksaminering og oppsummering.

Sikkerhet i Zoom

Er Zoom sikker? Kan noen avlytte møte mitt?

Som standard krypterer Zoom alle møter og webinarer med TLS 1.2 med AES 256 bit nøkkel. Når du er med i et Zoom møte vil det dukke opp en «grønn» hengelås oppe i venstre hjørne av skjermen din som indikerer at forbindelsen mot Zoom er kryptert.

For tilkobling fra eksterne SIP og H323 endepunkt, er det også mulig å sette innstilling for å kreve kryptering fra disse. Vær oppmerksom på at mange ikke har konfigurert sine endepunkt tilstrekkelig, og de vil da ikke klare å koble seg til. Innringer vil få en feilmelding om dette er tilfelle.

For møtedeltakere som ringer inn til møte med telefon så kan kryptering bare garanteres så lenge samtalen befinner seg i Zoom sine serverne. Det er ikke mulig med en ende-til-ende kryptering via telefon da samtaler går gjennom mange ledd og operatører med ulike og ukjente nivå av sikring.

Er det mulig for andre å bruke mitt møterom uten min tillatelse?

I Zoom er dine møterom koblet til deg som bruker, og dine møterom er i utgangspunktet ikke tilgjengelig for andre hvis du ikke er til stede i møterommet.

Det er mulig å åpne møterom for bruk av andre uten at du er til stede. Den funksjonen heter «Join before host». Men dette er ikke anbefalt for personlig møterom da møterommet blir åpent for hele verden. Det foregår søk etter, og misbruk av åpne Zoom møterom.

I tillegg finnes det opsjonen for passord på rom som er slått på som standard, dette sendes da med invitasjonslenken. Alle som har fått en slik invitasjonslenke kan gjenbruke den til å komme til ditt rom.

Alt dette kan justeres i zoom klienten din under innstillinger for Advanced Features.

Hvordan sikre seg mot at uvedkommende kommer inn i et møte?

Zoom har flere metoder for å regulere tilgangen til møterom. Det kan være strengt regulert eller helt åpent for alle som kjenner møte ID/lenke. Det er mulig å definere et standard sikkerhetsnivå høyt eller lavt. Det må gjøres en vurdering av standard nivå på sikring opp mot brukervennlighet for brukere og gjester.

 • Hvis møterommet er oppsatt med passord må deltakerne kjenne både møte-IDen og passordet for å komme inn i møte.
 • En invitasjonslenke vil inneholde møte-IDen, og vil kunne ha passordet innkodet.
 • Det er mulig å aktivere en «lobby»-funksjon for møtet. Møteleder (host) kan da styre hvem som slipper inn i møtet.
 • Som møteleder kan du stenge møterommet for flere deltakere. Gå i deltakerlisten, trykk på «more» knapper nederst til høyre og velger «lock meeting». Det vil da ikke lenger være mulig å komme inn i møtet for nye deltakere.

Hvordan sikrer jeg meg mot “møtebombing”?

«Møtebombing» er når noen kommer inn i ditt møte uinvitert, eller om en møtedeltaker gjennom deling, lyder eller bilde gjør noe som er støtende eller forstyrrende. Det kan sammenliknes med at noen kommer inn i et klasserom for å sabotere undervisningen. 

Med Zoom er det flere måter man både proaktivt og reaktivt kan unngå dette. Gjør deg kjent med mulighetene i Zoom og hvordan du beskytter dine møterom. 

Noen tips for deg som bruker Zoom til undervisning og møter: 

 • Hvis du deler møtelenken via sosiale media eller andre forum, har du ikke kontroll på hvem som ser lenken og alle som kjenner møtelenken kan bli med i møte. 
 • Unngå å bruk ditt personlige møterom (PMI) til undervisning. Ditt personlige møterom (PMI) er et løpende møte og eksisterer til Zoom kontoen din avsluttes. Jo flere som kjenner ditt private møterom, jo større sjanse er det for at din ID kommer på avveie eller brukes i på en annen måte enn det du ønsker. 
 •  Bruk av lobby (Waiting Room) et effektivt verktøy for å slippe inn de riktige møtedeltakere i møterommet. Lobbyen kan tilpasses for ytterlig kontroll over, og informasjon til møtedeltakeren. 
 • Ta kontroll over hvem som kan bruke skjermdeling. Slik unngår du at møtedeltakerne deler «uønsket» innhold i møte:
  • I din Zoom-profil bør du i «In meeting» menyen sette «Who can share» til «Host Only». 
  • Du kan også sette dette etter at møtet har startet. Klikk på pilen ved siden av «Share screen», i «Advanced Sharing Options” velger du «Host Only» under «Who can share» og lukker dialogboksen. 
  • Slå av «Annotation» for møtedeltakeren. Dette kan den som deler gjøre fra menyen under en deling eller møteleder kan gjøre dette for alle møter via Zoom profilen sin. 
  • Tillat bare registrerte møtedeltakere å komme inn i møte (Allow only signed-in users to join). Dette betyr at brukeren må være logget inn i Zoom klienten med den adressen du har sendt møteinvitasjonen til (møtebookingen må gjøres fra Zoom). 
  • møterom. Denne funksjonen finner møteleder nederst til høyre i deltakerlisten under knappen «More». Bare møteleder kan slippe inn i et låst møterom. 
  • Kast ut uønskede møtedeltakere. I deltakerlisten kan møteleder markere en møtedeltaker og kaste ham ut av ut av møtet og møtedeltakeren kan ikke komme inn i møte igjen. 
  • Hvis en møtedeltaker ødelegger møteopplevelsen f.eks. med åpen mikrofon eller ikke skal høre deler av diskusjonen, kan møteleder sette deltakere «On Hold» (sende på gangen). Dette stopper all lyd og video til og fra denne møtedeltakeren inntil møtelederen slipper deltakeren inn i møtet igjen. 
  • Steng av møtedeltakerens mulighet for å sende video. Dette kan gjøres midlertidig slik at deltakeren kan slå på videoen igjen, eller permanent hvor møtelederen må tillate deltakeren å slå på videoen igjen. 
  • Steng møtedeltakerens mikrofon. Møteleder kan stenge av mikrofonen til andre møtedeltakere. Dette kan også gjøres midlertidig eller permanent på samme måte som for video. 
  • Slå av muligheten for å dele filer via chat, dette må møteleder gjøre i Zoom-profilen sin før møte startes. 
  • Slå av privat Chat mellom møtedeltakerne. Dette kan møteleder gjøre fra menyen i chat-vinduet feks sette det til «Host only» eller «Everyone» 
  • Slå av muligheten for møtedeltakere til å lagre Chaten fra møte, dette kan møteleder gjøre i Zoom profilen sin før møte. 

 

Flere ofte stilte spørsmål og svar

Se mange andre gode ofte stilte spørsmål og svar på USNs nettsider her, og på Zooms supportsider (engelsk) her

 

Zoom og personvern

Zoom og personvern

Bruken av videomøter og -undervisning via Zoom har skutt fart de siste ukene. Mange er opptatt av GDPR og personvern ved bruk av videotjenesten, og Uninett får mange henvendelser.

Vi understreker derfor at avtaleverket for Zoom levert av Uninett  AS er i samsvar med GDPR og norsk personvernlovgivning.  Uninetts Zoom-tjeneste er helt adskilt fra den amerikanske offentlige tjenesten og kjører på en separat nordisk plattform, trygt tilrettelagt for alle våre brukere i kunnskapssektoren.

Gå til vår side med fakta om GDPR og personvern

LES MER: Uninetts Zoom-tjeneste er trygg

 

Spørsmål om sikkerhet og personvern i Zoom

Under forklarer Uninett påstander om sikkerheten i Zoom og svarer på Zoom-brukernes ofte stilte spørsmål om tema.

1. I Zoom klienten på Mac er det en innebygget web-server som gjør at uvedkommende kan aktivere mikrofon og kamera.

Klienten hadde en innebygget web-server som skulle gjøre det lettere for brukerne å koble seg opp til møter. Noen fant ut at det var mulig å manipulere denne til å «starte et møte» hos brukeren. 
 
Feilen ble fikset av Zoom 9. juli 2019.

2. Brukeravtalen til Zoom var utydelig og gav inntrykk av at Zoom samlet på veldig mye og delte informasjonen med tredjeparter.

Zoom levert av Uninett har en egen og spesiell avtale med Zoom hvor vi bl.a. har egne servere for å ivareta personvernet. Våre brukere er derfor ikke underlagt den generelle brukeravtalen som det ble henvist til. 
 
Zoom har senere tydeliggjort bruken av persondata og presisert at de ikke deler informasjon med tredjepart

3. Zooms klient for iOS bruker en SDK (programtillegg) fra Facebook som sender unødvendig mye informasjon tilbake til Facebook, selv om man ikke bruker Facebook som påloggingsmetode for Zoom.

Det er vanlig å bruke programtillegg og bibliotek fra andre leverandører. Facebooks SDK for pålogging er svært utbredt. Zoom var selv ikke klar over at den sendte så mye informasjon tilbake til Facebook. Dette ble fikset av Zoom dagen etter at det ble kjent.

Les mer om dette her

4. Zoom har en funksjon som heter «Attention Tracking». Den påstås å kunne brukes til å overvåke deltakerne i et møte.

Det hersket mye misforståelser om hva dette egentlig var. Som standard fra Zoom har ikke denne funksjonen vært tilgjengelig for brukerne. Med funksjonen påslått, vil møteleder få en notis ved deltakerens navn om dens Zoom-vindu ikke har vært aktiv i mer enn 30 sekunder. Dette skjer bare i forbindelse med at møteleder deler sin presentasjon. Tanken var nok til bruk i undervisning for å gi læreren en indikasjon på om elevene fulgte med i timen. 
 
For å unngå fremtidige misforståelser og spørsmål om personvern som håndteres ulikt i ulike land, har Zoom nå fjernet denne funksjonen helt.

5. «Møtebombing», eller «Zoombombing» hvor uvedkommende kommer inn i et møte og gjør upassende/uønskede ting, er et problem med Zoom.

Det henvises til konkrete episoder i USA og FBI har gått ut og advart mot dette. Noen artikler skriver om organisert «scanning» etter møter og deling av lister i ulike miljø.

Dette er ikke et nytt fenomen ved videomøter, men som oftest tidligere erfart som uhell. Noen taster feil ID eller bruker en lenke for et tidligere møte. Nå med så mange som bruker video som kommunikasjonsverktøy, melder flere tjenester om slike episoder.  
 
Zoom opererer med et 9-sifret tall som en identifikasjon til møtet. Selv om tallet er stort, kan noen slumpe til å finne et nummer for et aktivt møte eller rett og slett bare prøve seg frem («scanne») maskinelt til man finner ett. Zoom har på plass systemer som hindrer scanning, men det kan ikke fange opp alt. Heldigvis er det lett å sikre seg godt når man har Zoom. 

Her er noen tips for å unngå "møtebombing":

 • Bruk konsekvent passord for alle møter 
 • Lobby-funksjonen gir deg kontroll på hvem som du ønsker å slippe inn i møtet 
 • Du kan låse et møte når alle er på plass. Da kan ingen andre slippe inn, selv ikke administrator! 
 • Lær deg hvordan du kan kaste ut og sperre noen fra et møte 
 • Lær deg hvordan du kan slå av mikrofon og kamera hos deltakere 
 • Tenk over hvem du gir tilgang til å dele skjerm og gjøre påtegninger (annotasjoner) 
 • Tenk over om du trenger chat i møtet og hvem som får lov til å bruke det 
 • Tenk over om det skal være lov til å ha kunstig bakgrunnsbilde i Zoom-møter 

 
Hva man gjør av standard innstillinger er noe man kan diskutere med de lokale Zoom administratorer og vil være avhengig av møtesituasjonen. 
 
Zoom har laget en nyttig veileder her

6. Gratisbrukere av Zoom så plutselig mange andre ukjente i kontaktlisten sin med både navn og noen ganger med bilde.

Denne feilen kan ikke ramme brukere av Uninett sin Zoom. Her er alle brukere lisensierte brukere og tilhører en organisasjon. 
 
Det er normalt at gratisbrukere legger inn både navn og bilde i Zoom-profilen sin. Dette er en offentlig profil og er informasjon som brukeren selv har valgt å legge inn. Zoom er et verktøy for kommunikasjon så da ønsker man gjerne å fremstå med en identifisering som andre kan relatere seg til. 
 
Lite informasjon er foreløpig tilgjengelig om denne saken. Zoom er i utgangspunktet ment for bedriftsmarkedet hvor man samler alle ansatte i en bedriftskatalog. For å unngå at det samme skjer for gratisbrukere, er det unntakslister med mail-domene som ikke skal anses som bedrifter. Foreløpig informasjon tyder på at mail-domenet til de som opplevde dette, ikke var registrert i unntakslisten.

7. Om man brukte Zoom for Windows kunne noen stjele passordet ditt.

Under møter i Zoom, var det mulig å skrive lenker til andre nettsteder. Disse ble klikkbare for å gjøre det enkelt for brukeren. Dette gjaldt også såkalte «UNC» (Universal Naming Convention) som bl.a. støttes av Windows. 
 
Påstanden var veldig satt på spissen og forutsetter bl.a. at det var noen i et møte som la inn en slik lenke og at noen klikket på den. Det kan diskuteres om denne funksjonen i det hele tatt var en bug men heller en egenskap i Windows. Det samme skjer om man klikker på en slik lenke i en mail lest med Outlook eller om man limer inn lenken i Windows sin «File Explorer».  Administrator av flåtestyrte Windows kan slå av denne muligheten i «Group Policy» og det er mulig å legge inn filter på ruternivå. 
 
Zoom fjernet muligheten for klikkbare lenker i chat dagen etter at dette ble problematisert.

8. Installasjonsprogrammet til Mac kan manipuleres med ondsinnet kode for å installere andre programmer med systemnivå som da f.eks. kan gi styring av kamera og mikrofon.

En slik tenkt manipulering krever en fysisk tilgang til en pålogget datamaskin og at man har fått et installasjonsprogram med ondsinnet kode. Har man fått installasjonsprogrammet fra en trygg kilde, som nedlastningssidene til Zoom eller fra sin lokale administrator, er det ingen problemer med Zoom-klienten. 
 
Installasjonsteknikken brukt av Zoom var med en foreldet API fra Apple og med andre teknikker som også er brukt av mange andre programmer. Zoom fikset umiddelbart dette problemet da det ble kjent.

9. Zoom har ikke ende-til-ende kryptering

Det stemmer, men noen hadde funnet noen tilfeller i dokumentasjonen hos Zoom hvor krypteringsteknikken Zoom bruker ble omtalt som en «ende-til-ende»-kryptering.

Selv om samtaler i Zoom teknisk sett er godt kryptert hele veien fra klient-til-klient, så er det ikke hva folk flest oppfatter som en «ende-til-ende» kryptering fordi i serverne hos Zoom ligger det en nøkkel som kan dekryptere samtalen.

Med en ekte «ende-til-ende» kryptering skal endepunktene ha kontroll med nøkkelen slik at ingen andre er i stand til å dekryptere. Det er svært få videosystemer som har denne muligheten. 
 
Med Zoom fra Uninett har vi egne servere som håndterer samtalene. Alle samtaler er kryptert og dermed utilgjengelig for uvedkommende. Det er fortsatt ikke like godt som en ekte «ende-til-ende»-kryptering, men det reduserer den teoretiske risikoen vesentlig at vi selv har kontrollen på serverne.
 
Zoom har gått ut og beklaget begrepsbruken og kommet med en grundig forklaring på hvordan dette teknisk henger sammen.

Forbedringer gjort av Zoom

En detaljert oversikt over hva Zoom har gjort av forbedringer de siste dager finnes her

Zoom for møteleder og foreleser

Topp-tips for sikre Zoom-møter Brukerveiledning: Zoom for møteleder og foreleser

Vi anbefaler at du kjører Zoom på Windows OS eller Mac OS, (PC eller MAC).

For å få en god opplevelse av Zoom anbefaler vi at du skaffer deg:

 

Hvordan komme i gang med Zoom

 1. Last ned “Zoom Client for Meetings” fra Zoom Download Center her
 2. Logg på med “Sign in with SSO”-knappen. Du blir bedt om å oppgi “company domain”. For NTNU er dette ntnu.zoom.us. Undersøk med din vertsorg hva ditt domene er. Skriv Feide-navnet på din institusjon i det tomme stedet og bruk vanlig Feide-innlogging
 3. Trykk på schedule
  1. Gi møte et navn
  2. Velg tidspunkt og varighet for møte
   (velg «recurring meeting» for å kunne gjenbruke møte IDen)
  3. Velg automatisk møte ID
  4. Video on for host og off for participants
  5. Telephone and computer audio
  6. Velg Outlook eller iCal eller annen passende kalender.
 4. Det blir opprettet et møte, og du får nå en møteinvitasjon i kalenderen som du kan bruke til å invitere øvrige møtedeltakere.

Merk at dersom du administrerer Zoom via Canvas blir fremgangsmåten litt annerledes.

 

Når du er med i et Zoom-møte som møteleder

Som deltaker har du følgende meny nederst i møtevinduet. De viktigste er:

Skjermdump for møteleder i Zoom

 • Mute / Unmute: Slå på og av mikrofonen.
  Lydkontroller (klikk på ^ -pilen ved siden av Mute/Unmute): Lar deg endre mikrofonen og høyttaleren som Zoom for øyeblikket bruker på datamaskinen
 • Start / Stop Video: Slår kameraet av eller på.
  Videokontroller (klikk på ^ -pilen ved siden av Start / Stop Video):
  Endre kameraer hvis du har flere kameraer.
 • Participants: Se hvem som for øyeblikket er på møtet.
  Deltakernes liste gir deg også tilgang til disse alternativene:
  • Mute All: Nederst i deltakerlisten har møteleder en knapp for å mute alle deltakere, fjern haken for «allow participants to unmute themselves».
  • Non-verbal feedback icons (nederst i deltakerliste): Plasser et ikon ved siden av navnet ditt for å varsle møtelederen raskt. For eksempel plasserer Raise Hand ikonet ved siden av navnet ditt og simulerer en heving av hånden.
 • Share Screen: Start en skjermdeling.
  • Basic:
   • Skjermen
   • Whiteboard
   • iPhone/iPad
  • Advanced:
   • En del av skjermen
   • Lyden på maskinen
   • 2. kamera (dokumentkamera og lignende)
 • Chat: Åpne chatvinduet for å chatte med deltakerne.
 • Record: Host har tillatelse til å ta opp møte..
 • Leave Meeting: forlat møtet mens det fortsetter for de andre deltakerne.
  Bare møteleder kan avslutte møtet.

 

Hjelp til møteledere og forelesere

Hvordan booke møter/undervisning

Hvordan du som møteleder/foreleser styrer møtet/undervisningen

Hvordan dele skjerm i møtet/undervisningen

Hvordan dele flere skjermer samtidig

Hvordan autotekste møtet/undervisningen

Zoom for møtedeltaker og student

Brukerveiledning: Zoom for møtedeltaker og student 

Vi anbefaler at du kjører Zoom på Windows OS eller Mac OS, (PC eller MAC).

Zoom fungerer også på iPadOS, iOS, Android OS, Chrome OS og Linux OS, men med begrensende funksjoner på disse plattformene, og vi anbefaler at de brukes som back-up.

For å få en god opplevelse av Zoom anbefaler vi at du skaffer deg:

 

Hvordan komme i gang med Zoom

 • Last ned “Zoom Client for Meetings” fra Zoom Download Center: https://zoom.us/download
 • Logg på med “Sign in with SSO”-knappen. Du blir bedt om å oppgi “company domain”. For NTNU er dette ntnu.zoom.us. Undersøk med din vertsorg hva ditt domene er. Skriv Feide-navnet på din institusjon i det tomme feltet, og bruk vanlig Feide-innlogging
 • Har du Meeting ID? Klikk på “Join a Meeting” og skriv Meeting ID.
 • Har du Meeting URL (lenke, feks. fra en møteinvitasjon)? Klikk på lenken eller skriv (kopier) lenken på nettleserens adressefelt og trykk Enter. Følg instruksjonen.

 

Når du med i et Zoom-møte som deltaker

Som deltaker har du følgende meny nederst i møtevinduet, de viktigste er:

Skjermdump hos møtedeltaker i Zoom

 • Mute / Unmute: Slå på og av mikrofonen.
  Lydkontroller (klikk på ^ -pilen ved siden av Mute / Unmute): Lar deg endre mikrofonen og høyttaleren som Zoom for øyeblikket bruker på datamaskinen
 • Start / Stop Video: Slår kameraet av eller på.
  Videokontroller (klikk på ^ -pilen ved siden av Start / Stop Video):
  Endre kameraer hvis du har flere kameraer.
 • Participants: Se hvem som for øyeblikket er på møtet.
  Deltakernes liste gir deg også tilgang til disse alternativene:
  • Rename: Hold markøren over navnet ditt og klikk på Rename for å endre skjermnavnet som vises til andre deltakere.
  • Non-verbal feedback icons (nederst i deltakerliste): Plasser et ikon ved siden av navnet ditt for å varsle møtelederen raskt. For eksempel plasserer Raise Hand ikonet ved siden av navnet ditt og simulerer en heving av hånden.
 • Chat: Åpne chatvinduet for å chatte med deltakerne.
 • Leave Meeting: forlat møtet mens det fortsetter for de andre deltakerne. Bare møteleder kan avslutte møtet.

 

Hjelp til møtedeltaker og studenter

Hvordan delta i et møte eller en forelesning 

Hvordan dele skjerm i møtet/undervisningen

Hvordan dele flere skjermer samtidig

 

Zoom i undervisning

Hvordan bruke Zoom i online undervisning?

Uninett har samlet en rekke tips, triks og brukerveiledninger utarbeidet av sektoren for bruk av Zoom i digital undervisning:

 

Uninett tilbyr tjenesten Zoom Undervisning

Zoom Undervisning kan brukes i alt fra store forelesninger til nettbasert veiledning. Mer informasjon om Zoom Undervisning finnes her.

Keep it simple! Kontrollert opptrapping av Zoom-bruk

Forsiktig, gradvis oppstart med Zoom anbefales 

Korona-pandemien har skapt en meget spesiell situasjon for alle. Det er umulig å forutse hvor stort press vi kollektivt vil oppleve på Zoom-tjenesten de kommende ukene. Uninett håper på forståelse i en uforutsigbar situasjon. Vi anbefaler at alle parter følger en “keep it simple” - tilnærming, og ikke aktiverer mer funksjonalitet i Zoom enn nødvendig i initiell fase. 

Vi håper at institusjonene er innstilte på en forsiktig start. Da kan vi spre belastningen på tjenesten i en prekær situasjon. Avanserte Zoom-funksjoner og mer aktiv bruk kan gradvis opptrappes. Det gir både brukere og tjenesteleverandører bedre tid til å tilpasse seg nye behov og krav.

Mange studenter og ansatte sitter nå hjemme og jobber. De har nettforbindelse av ulik kvalitet, fra ulike leverandører. De har derfor ikke den kapasiteten de normalt får med sin daglige nettforbindelse via forskningsnettet.

Følgende tips foreslås:

 • På Zoom "Account" nivå, sette "video off" og "audio mute" som standard for alle deltakere (“participants”). Video og lyd kan heller slås på etter behov underveis i et møte/undervisning.
   
 • Gjenbruk av samme Zoom meeting ID til møter og undervisning som har samme tema. Vurder om det kan være lettere for deltakerne å forholde seg til samme ID fremfor et nytt for hver gang. Dette kan oppnås ved å lage gjentakende møter (“recurring meeting”) eller møter uten slutt-tidspunkt.
   
 • "Break-out room" er en svært nyttig egenskap i Zoom. Det er teknisk en opprettelse av nye “møter” og legger derfor beslag på ekstra ressurser. Vurder å begrense bruken av "break-out room" funksjonen til å begynne med.
   
 • Webinar bruker færre ressurser enn vanlige møter, mye fordi deltakere ikke selv sender video. Alle institusjoner har minimum 5 webinar-lisenser med 500 deltakere til rådighet. Det er mulig å bestille flere lisenser og lisenser for større antall deltakere. Ta kontakt med Uninett. Møter med begrenset bruk av video vil gi tilnærmet like lav ressursbruk.
   
 • Vurder bruk av streaming dersom det er undervisning som må foregå i sanntid men med begrenset/ingen behov for tilbakemeldinger. Eventuelt tilbakemeldinger via andre kanaler/verktøy.
   
 • Vurder å bruke opptak og tilgjengeliggjøring av dette fremfor sanntids undervisning. Dette vil naturlig fordele nettverksbelastningen over tid og hjelpe de som ikke har tilgang til godt nettverk hjemme akkurat når forelesningen skal skje.
   
 • Anbefal forelesere og møteledere til å spre bruken ut over dagen. Erfaringsmessig er belastningen på tjenesten delt 3 belastningssoner:
  • 100% mellom 09.00 til 13.00
  • 50% mellom 13.00 og 15.00
  • 10% mellom 15.00 og 18.00
    
 • Fordel samtidige aktive brukere over dagen. Dette vil lette arbeidet for lokale støtteressurser.

Zoom Møte

Enklere videomøter og chat på alle enheter. 

Les mer og bestill

Zoom Undervisning

Video og streaming av undervisning.

Les mer og bestill

Zoom Total

Kombinasjon av Zoom Møte og Zoom Undervisning.

Les mer og bestill