eduVPN fra Uninett

Kryptert tilgang med eduVPN

eduVPN gir brukerne kryptert internettforbindelse og tilgang til interne ressurser også når de jobber eksternt. Slik kan forskere, studenter og ansatte være like effektive ute som hjemme.

Den trygge tunnelen

Forskere, studenter og ansatte i kunnskapssektoren er ikke alltid fysisk til stede ved sin hjemmeinstitusjon. De besøker hverandre for å utveksle kunnskap og erfaringer, de jobber på hjemmekontor, er på reise eller tar del i fjernstudier. Dette innebærer at de stadig befinner seg i situasjoner der de er avhengige av å utføre arbeidsoppgaver fra forskjellige lokasjoner, tilkoblet en rekke ulike nettverk.

VPN står for Virtuelt Privat Nettverk. Med tjenesten eduVPN fra Sikt kan man enkelt opprette en kryptert tunnel som gir tilgang til hjemmeinstitusjonens lokalnett når man jobber eksternt, eller etablere en kryptert forbindelse som muliggjør sikker internettilkobling på offentlige nettverk. Løsningen tillater forskere, ansatte og studenter i kunnskapssektoren å være like effektive ute som hjemme.

Enkelt for brukere, effektivt for nettverksansvarlige

Med eduVPN kan nettverksansvarlig ved virksomheten være trygg på at både nettverket, brukerne og deres data er like godt beskyttet selv om mange jobber eksternt. Forskere, ansatte og studenter får tilgang til virksomhetens lokalnett og ressurser på en sikker måte, samt muligheten til å opprette kryptert internettilkobling fra usikre nett.

eduVPN er en applikasjon som installeres på brukerens mobiltelefon eller PC. Når klienten startes første gang må brukeren søke opp og velge sin institusjon og autentisere seg. Deretter blir det etablert en kryptert tunnel. Et ikon på skjermen viser at den trygge tunnelen er etablert.

Nettverksansvarlige kan enkelt legge til rette for at brukerne skal få mulighet til å benytte eduVPN. Klientinstallasjon krever ingen tekniske ferdigheter og ingen on site hardware eller software. eduVPN-appen kan inkluderes i virksomhetens portal og dermed rulles ut på samme måte som alle andre applikasjoner. Oppdateringer blir håndtert på samme måte. Brukerne kan også laste ned eduVPN-appen fra Google Play eller App Store.

eduVPN-tjenesten forutsetter at virksomheten benytter Sikts tjeneste Lokalnett - CNaaS

Felles europeisk infrastruktur

Sikkert internett gir beskyttet tilgang fra usikre nett (f.eks. wifi-hotspots) ved tilkobling til VPN-noder med aksess til pålitelige nettverk. eduVPN er del av en felles europeisk infrastruktur for forskning og utdanning, som benyttes av over 100 institusjoner i mer enn 19 land.

Med eduVPN kan man opprette en beskyttet forbindelse fra wifi-hotspots, enten det er på cafeer, hoteller eller togstasjoner. Du kan også velge å sette opp en kryptert forbindelse til en server lokalt i landet du befinner deg i, noe som ofte innebærer at nettkapasiteten blir forbedret. eduVPN er basert på åpne standarder og designet spesielt for autentisert privat tilgang. Tjenesten forbedrer sikkerheten ved bruk av offentlige nettverk og gir punkt-til-punkt-beskyttelse for forskere, ansatte og studenter som jobber utenfor campus.

Institusjonsaksess og sikkert internett

Sikts eduVPN-tjeneste er todelt:

 1. Institusjonsaksess er en «bedriftsløsning" som gir brukere trygg adgang til interne ressurser, og det kan differensieres på brukergrupper som ansatt, forsker eller student.
 2. Sikkert Internett gir beskyttet tilgang fra usikre nett (f.eks. wifi-hotspots) ved tilkobling til VPN-noder med aksess til pålitelige nettverk, dvs. nasjonale VPN-instanser i deltagende land.

Kostnad

Prisen for eduVPN beregnes ut fra antall ansatte og faktureres årlig.

Hva er eduVPN?

VPN står for virtuelt privat nettverk. Med eduVPN fra Uninett får studenter, forskere og øvrige ansatte en sikker, kryptert VPN-tilgang til sine campusnettverk. Dette er svært nyttig når man har hjemmekontor eller jobber eksternt. EduVPN er en internasjonal, felles VPN-løsning for forskning og utdanning. 

Sikts eduVPN-tjeneste er to-delt:

 • Institusjonstilgang:
  Institusjonsaksess gir tilgang til campus nettverk: En «bedriftsløsning" som gir brukere adgang til interne ressurser, og det kan differensieres på brukergrupper som ansatt og student
 • Sikkert internett:
  Sikkert Internett gir beskyttet tilgang fra usikre nett (typisk Wi-Fi hotspots) ved tilkobling til VPN noder med aksess til pålitelige nettverk. Altså nasjonale VPN instanser i deltagende land.

Mer informasjon:

Offisiell tjenestebeskrivelse fra Géant

Internasjonal side for eduVPN

Hvem er tjenesten for?

Det forutsettes også tilknytning til forskningsnettet og Lokalnett -CNaaS. Det vil si at virksomheten må benytte Sikt som internettleverandør.

EduVPN er godt egnet for studenter, forskere og øvrige ansatte i kunnskapssektoren.

Nøkkelegenskaper ved eduVPN

Enkelt for brukere og effektivt for IT-avdelingen

 • Enkelt for brukerne 
 • Klientinstallasjon krever ingen tekniske ferdigheter
 • Krever ingen on site hardware eller software

Bedre sikkerhet

 • Basert på åpne standarder
 • Designet for autentisert privat tilgang og sikker surfing på nettet
 • Forbedrer sikkerheten ved bruk av offentlige nettverk
 • Punkt-til-punkt-beskyttelse for studenter ansatte som jobber utenfor campus
Hva koster tjenesten?

Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift fra Sikt. Prisen beregnes ut fra antall ansatte. 

Første faktura vil ta hensyn til når på året kunden inngår avtale om å benytte tjenesten. 

Bestill eduVPN

EduVPN er godt egnet for studenter, forskere og øvrige ansatte i kunnskapssektoren.

Kontakt oss

Support

Virksomheten er selv ansvarlig for lokal opplæring og brukerstøtte til sine brukere). 

Uninett overvåker tjenesten 24/7, håndterer feilmeldinger og gir teknisk brukerstøtte til IT-avdelingene. 

Kontakt oss

Andre bestiller også:

Høy kapasitet uten begrensinger, og gir tilgang til internasjonale forskningsnett.

Et sektorvist responsmiljø (SRM) og en leverandør av en rekke sikkerhetstjenester.

En felles gjestenettløsning for universitets- og høgskolesektoren ved hjelp av selvbetjening.

CNaaS - lokalnett

CNaaS lokalnett bringer forskningsnettets kvalitet helt fram til brukeren.

Sikker og enkel tilgang til trådløst nett over hele verden for studenter, forskere og ansatte. 

Overvåk og administrer det lokalnettet - CNaaS med tilhørende tjenester.

Sikt leverer flere tjenester for deg som har behov for å knytte sammen flere fysiske lokasjoner.