eduVPN fra Uninett

eduVPN – sikker, kryptert nettilgang

eduVPN fra Uninett gir studenter, forskere og øvrige ansatte en sikker, kryptert internettforbindelse til sin utdanningsinstitusjon. 

 • Beskrivelse av tjenesten

  Beskrivelse av eduVPN

  Beskrivelse av eduVPN

  VPN står for virtuelt privat nettverk. Med eduVPN fra Uninett får studenter, forskere og øvrige ansatte en sikker, kryptert VPN-tilgang til sine campusnettverk. Dette er svært nyttig når man har hjemmekontor eller jobber eksternt. Tjenesten er også godt egnet som en kryptert omvei rundt usikre nettverk, for eksempel wifi hot spots o.l. eduVPN er en internasjonal, felles VPN-løsning for forskning og utdanning. 

  Uninetts eduVPN-tjeneste er to-delt:
   

  • Institusjonstilgang:
   Institusjonsaksess gir tilgang til campus nettverk: En «bedriftsløsning" som gir brukere adgang til interne ressurser, og det kan differensieres på brukergrupper som ansatt og student
  • Sikkert internett:
   Sikkert Internett gir beskyttet tilgang fra usikre nett (typisk Wi-Fi hotspots) ved tilkobling til VPN noder med aksess til pålitelige nettverk. Altså nasjonale VPN instanser i deltagende land. 

    

  Mer informasjon:

  Offisiell tjenestebeskrivelse fra Géant

  Internasjonal side for eduVPN

 • Hvem er tjenesten for?

  Hvem er eduVPN for?

  Hvem er eduVPN for?

  eduVPN er godt egnet for studenter, forskere og øvrige ansatte i kunnskapssektoren.

 • Organisering

  Organisering av eduVPN

  Organisering av eduVPN

  Tjenesten er en internasjonal tjeneste for utdanning og forskning, utviklet og eiet av Géant, Uninett AS selger og drifter tjenesten i Norge. 

 • Support

  Support for eduVPN

  Support for eduVPN

  Virksomheten er selv ansvarlig for lokal opplæring og brukerstøtte til sine brukere (førstelinjesupport). 

  Uninett AS gir teknisk støtte til virksomhetens IT-avdeling (andrelinjesupport). Teknisk støtte fås ved å kontakte Uninett  AS på kontakt@uninett.no. Se også www,uninett.no/kontakt

 • Pris

  Pris for eduVPN

  Pris for eduVPN

  Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift fra Uninett AS. Prisen beregnes ut fra antall ansatte. 

  Første faktura vil ta hensyn til når på året kunden inngår avtale om å benytte tjenesten. 

 • Bestill

Beskrivelse av eduVPN

Beskrivelse av eduVPN

VPN står for virtuelt privat nettverk. Med eduVPN fra Uninett får studenter, forskere og øvrige ansatte en sikker, kryptert VPN-tilgang til sine campusnettverk. Dette er svært nyttig når man har hjemmekontor eller jobber eksternt. Tjenesten er også godt egnet som en kryptert omvei rundt usikre nettverk, for eksempel wifi hot spots o.l. eduVPN er en internasjonal, felles VPN-løsning for forskning og utdanning. 

Uninetts eduVPN-tjeneste er to-delt:
 

 • Institusjonstilgang:
  Institusjonsaksess gir tilgang til campus nettverk: En «bedriftsløsning" som gir brukere adgang til interne ressurser, og det kan differensieres på brukergrupper som ansatt og student
 • Sikkert internett:
  Sikkert Internett gir beskyttet tilgang fra usikre nett (typisk Wi-Fi hotspots) ved tilkobling til VPN noder med aksess til pålitelige nettverk. Altså nasjonale VPN instanser i deltagende land. 

   

Mer informasjon:

Offisiell tjenestebeskrivelse fra Géant

Internasjonal side for eduVPN

Hvem er eduVPN for?

Hvem er eduVPN for?

eduVPN er godt egnet for studenter, forskere og øvrige ansatte i kunnskapssektoren.

Organisering av eduVPN

Organisering av eduVPN

Tjenesten er en internasjonal tjeneste for utdanning og forskning, utviklet og eiet av Géant, Uninett AS selger og drifter tjenesten i Norge. 

Support for eduVPN

Support for eduVPN

Virksomheten er selv ansvarlig for lokal opplæring og brukerstøtte til sine brukere (førstelinjesupport). 

Uninett AS gir teknisk støtte til virksomhetens IT-avdeling (andrelinjesupport). Teknisk støtte fås ved å kontakte Uninett  AS på kontakt@uninett.no. Se også www,uninett.no/kontakt

Pris for eduVPN

Pris for eduVPN

Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift fra Uninett AS. Prisen beregnes ut fra antall ansatte. 

Første faktura vil ta hensyn til når på året kunden inngår avtale om å benytte tjenesten.