Styrket cybersikkerhet med Uninett

Styrket cybersikkerhet i forskning og utdanning

En av Uninetts viktigste oppgaver er å styrke cybersikkerheten i utdanning og forskning. Vi jobber sammen med våre kunder for forebygge, oppdage og håndtere sikkerhetsutfordringer. 

 • Uninett CERT

  Uninett CERT

  Uninett CERT: UH-sektorens responsmiljø

  Uninett CERT er kunnskapssektorens responsmiljø (SRM), Som SRM skal vi forebygge, oppdage og håndtere sikkerhetshendelser for å beskytte sektorens informasjonsverdier, produksjons- og kommunikasjonsevne, materielle verdier og omdømme.

  Uninetts rolle som sektor-CERT er definert i Nasjonal sikkerhetsmyndighets rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser.

  Incident response teams - IRT

  Trafikklysprotokoll (TLP)

  CISO-forum

  Rapporter sikkerhetshendelse

 • Tjenester
 • Cybersikkerhetssenteret

  Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning

  Cybersikkerhetssenteret for forskning og utdanning 

  Cybersikkerhetssenteret samler sikkerhetsfaglig kompetanse fra NTNU, Universitetet i Oslo (UiO) og Uninett AS. Senteret tilbyr sikkerhets- og rådgivningstjenester spesialtilpasset kunnskapsssektoren

  Til Cybersikkerhetssenteret

 • Sikkerhetssatsing 2019-2022

  Sikkerhetssatsingen

  Sikkerhetssatsingen i kunnskapssektoren 2019–2022

  Sikkerhetssatsingen er et fireårig program for å styrke den digitale sikkerheten i kunnskapssektoren. Målet er forbedre sektorens evne til å forebygge, oppdage og håndtere trusler, samt styrke styringen av informasjonssikkerhet og personvern. Uninett er prosjektleder.

   

  Mer om sikkerhetssatsingen

Uninett CERT

Uninett CERT: UH-sektorens responsmiljø

Uninett CERT er kunnskapssektorens responsmiljø (SRM), Som SRM skal vi forebygge, oppdage og håndtere sikkerhetshendelser for å beskytte sektorens informasjonsverdier, produksjons- og kommunikasjonsevne, materielle verdier og omdømme.

Uninetts rolle som sektor-CERT er definert i Nasjonal sikkerhetsmyndighets rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser.

Incident response teams - IRT

Trafikklysprotokoll (TLP)

CISO-forum

Rapporter sikkerhetshendelse

Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning

Cybersikkerhetssenteret for forskning og utdanning 

Cybersikkerhetssenteret samler sikkerhetsfaglig kompetanse fra NTNU, Universitetet i Oslo (UiO) og Uninett AS. Senteret tilbyr sikkerhets- og rådgivningstjenester spesialtilpasset kunnskapsssektoren

Til Cybersikkerhetssenteret

Sikkerhetssatsingen

Sikkerhetssatsingen i kunnskapssektoren 2019–2022

Sikkerhetssatsingen er et fireårig program for å styrke den digitale sikkerheten i kunnskapssektoren. Målet er forbedre sektorens evne til å forebygge, oppdage og håndtere trusler, samt styrke styringen av informasjonssikkerhet og personvern. Uninett er prosjektleder.

 

Mer om sikkerhetssatsingen