Uninett-sikkerhet

Sikkerhet: Forebygge, oppdage og håndtere

En av Uninetts oppgaver er å forbedre den digitale sikkerheten i utdanning og forskning. Vi jobber sammen med våre kunder for forebygge, oppdage og håndtere sikkerhetsutfordringer kunnskapssektoren. 

 • Uninett CERT

  Uninett CERT

  Uninett CERT

  Uninett CERT er kunnskapssektorens nasjonale responsmiljø. Uninett CERT håndterer sikkerhetshendelser og koordinerer sikkerhetssamarbeidet i sektoren.

  Som Kunnskapsdepartementets sektor-CERT følger vi Nasjonal sikkerhetsmyndighets rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser.

  Håndtere hendelser

  Uninett CERT bistår universiteter og høyskoler med å håndtere sikkerhetshendelser, oppklare hva som har skjedd og gjenopprette normal drift.

  Som sektor-CERT sitter vi med informasjon som kan gjøre dette arbeidet raskere og enklere, og vi kan ved behov hente inn ytterligere informasjon og bistand gjennom etablerte tillitsforhold. 

  Ved mer omfattende hendelser vil Uninett CERT som Kunnskapsdepartementets sektorvise responsmiljø ha en koordineringsrolle for organisasjonene i sektoren.

  Mer informasjon om håndtering av sikkerhetshendelser

  Oppdage og varsle

  Deteksjon av trusler er en av Uninett CERTs viktigste oppgaver. Jo tidligere en sikkerhetshendelse oppdages, desto bedre kan vi håndtere situasjonen og begrense skadeomfanget. Straks en hendelse er bekreftet, varsler vi våre berørte kunder og samarbeidspartnere gjennom etablerte kanaler.

  For å rapportere en sikkerhetshendelse, trykk her

  Samarbeide

  Ingen er i stand til å møte dagens komplekse trusselbilde alene. Det krever samarbeid, og samarbeid krever tillit. Når man deler informasjon og samarbeider om forebygging, varsling og håndtering, vil både den enkelte organisasjon og sektoren som helhet være bedre rustet mot cyberangrep.

  Uninetts CERTs rolle er å koordinere sikkerhetssamarbeidet og håndteringen av sikkerhetshendelser i sektoren, samt tilrettelegge for trygg informasjonsdeling.

  Mer informasjon om sikkerhetssamarbeidet i sektoren

 • Rapporter sikkerhetshendelse
 • Våre sikkerhetstjenester

  Sikkerhetstjenester

  Våre sikkerhetstjenester

  Uninett tilbyr tjenester og rådgiving som bidrar til å forebygge at sikkerhetshendelser inntreffer ved din organisasjon og som hjelper deg å oppdage ondsinnet aktivitet.

  Beskytter brukerne mot skadelige eller falske nettsider og hindrer dem i å bli lurt til å gi fra seg sensitiv informasjon.

  Les mer og bestill

  Gjør besøkende trygg på at nettstedet er ekte og at du er den du utgir deg for å være.

  Les mer og bestill

  Avslører ondsinnet aktivitet og kompromitterte maskiner.

  Les mer og bestill

  Verktøy for å overvåke og feilsøke logger.

  Les mer og bestill

  Uninetts fageksperter på informasjonssikkerhet hjelper deg med å forbedre den digitale sikkerheten i organisasjonen.

  Les mer og bestill

 • Rådgiving

  Security advice

  Uninett’s experts will assist you with information security and privacy issues.

  Digitalization boosts value generation and promotes innovation, but it also renders us more vulnerable to digital threats.

  Many are keenly aware of how challenging it is to gain any kind of overview of the overall threat, as well as the measures needed to improve their organization’s digital security.

  Uninett’s experts in informational security will help you identify these challenges and find solutions that suit your organization.

  Advisory services

  Uninett offers advisory services in the following areas:

  • Assistance in establishing and further developing a management system for information security
  • Review of compliance with the management system for information security
  • Facilitation of risk assessments
  • Assistance with emergency drills
  • Assistance with company criticality assessments
  • Assistance with continuity and contingency planning
  • Advice on privacy issues, including GDPR and data processor agreements.

  Courses

  Do you need to increase your expertise in information security and incident handling in-house? Uninett offers courses in:

  • Establishing and operating a team for incident management (IM team)
  • Carrying out risk assessments
 • Sikkerhetssatsingen

  Sikkerhetssatsingen

  Sikkerhetssatsingen i kunnskapssektoren 2019–2022

  Sikkerhetssatsingen er et fireårig program for å styrke den digitale sikkerheten i kunnskapssektoren. Målet er forbedre sektorens evne til å forebygge, oppdage og håndtere trusler, samt styrke styringen av informasjonssikkerhet og personvern. 

  Regjeringen har satt av til sammen 70 millioner kroner til Unit til satsingen over fire år, og Uninett er prosjektleder.

  Programmet består av tre deler:

  • Styring av informasjonssikkerhet og personvern
  • Analysesenter og responsmiljø
  • Rådgivningstjenester og kompetanseheving

  Uninett er ansvarlig for etablering av sektorens felles analysesenter og tilby rådgivningstjenester. Unit leder delen av programmet som handler om styring av informasjonssikkerhet og personvern.

  Etableringen av sektorens felles analysesenter er et samarbeid mellom Uninett, Universitetet i Oslo og NTNU.

  Mer informasjon om sikkerhetssatsingen

Uninett CERT

Uninett CERT

Uninett CERT er kunnskapssektorens nasjonale responsmiljø. Uninett CERT håndterer sikkerhetshendelser og koordinerer sikkerhetssamarbeidet i sektoren.

Som Kunnskapsdepartementets sektor-CERT følger vi Nasjonal sikkerhetsmyndighets rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser.

Håndtere hendelser

Uninett CERT bistår universiteter og høyskoler med å håndtere sikkerhetshendelser, oppklare hva som har skjedd og gjenopprette normal drift.

Som sektor-CERT sitter vi med informasjon som kan gjøre dette arbeidet raskere og enklere, og vi kan ved behov hente inn ytterligere informasjon og bistand gjennom etablerte tillitsforhold. 

Ved mer omfattende hendelser vil Uninett CERT som Kunnskapsdepartementets sektorvise responsmiljø ha en koordineringsrolle for organisasjonene i sektoren.

Mer informasjon om håndtering av sikkerhetshendelser

Oppdage og varsle

Deteksjon av trusler er en av Uninett CERTs viktigste oppgaver. Jo tidligere en sikkerhetshendelse oppdages, desto bedre kan vi håndtere situasjonen og begrense skadeomfanget. Straks en hendelse er bekreftet, varsler vi våre berørte kunder og samarbeidspartnere gjennom etablerte kanaler.

For å rapportere en sikkerhetshendelse, trykk her

Samarbeide

Ingen er i stand til å møte dagens komplekse trusselbilde alene. Det krever samarbeid, og samarbeid krever tillit. Når man deler informasjon og samarbeider om forebygging, varsling og håndtering, vil både den enkelte organisasjon og sektoren som helhet være bedre rustet mot cyberangrep.

Uninetts CERTs rolle er å koordinere sikkerhetssamarbeidet og håndteringen av sikkerhetshendelser i sektoren, samt tilrettelegge for trygg informasjonsdeling.

Mer informasjon om sikkerhetssamarbeidet i sektoren

Sikkerhetstjenester

Våre sikkerhetstjenester

Uninett tilbyr tjenester og rådgiving som bidrar til å forebygge at sikkerhetshendelser inntreffer ved din organisasjon og som hjelper deg å oppdage ondsinnet aktivitet.

Beskytter brukerne mot skadelige eller falske nettsider og hindrer dem i å bli lurt til å gi fra seg sensitiv informasjon.

Les mer og bestill

Gjør besøkende trygg på at nettstedet er ekte og at du er den du utgir deg for å være.

Les mer og bestill

Avslører ondsinnet aktivitet og kompromitterte maskiner.

Les mer og bestill

Verktøy for å overvåke og feilsøke logger.

Les mer og bestill

Uninetts fageksperter på informasjonssikkerhet hjelper deg med å forbedre den digitale sikkerheten i organisasjonen.

Les mer og bestill

Security advice

Uninett’s experts will assist you with information security and privacy issues.

Digitalization boosts value generation and promotes innovation, but it also renders us more vulnerable to digital threats.

Many are keenly aware of how challenging it is to gain any kind of overview of the overall threat, as well as the measures needed to improve their organization’s digital security.

Uninett’s experts in informational security will help you identify these challenges and find solutions that suit your organization.

Advisory services

Uninett offers advisory services in the following areas:

 • Assistance in establishing and further developing a management system for information security
 • Review of compliance with the management system for information security
 • Facilitation of risk assessments
 • Assistance with emergency drills
 • Assistance with company criticality assessments
 • Assistance with continuity and contingency planning
 • Advice on privacy issues, including GDPR and data processor agreements.

Courses

Do you need to increase your expertise in information security and incident handling in-house? Uninett offers courses in:

 • Establishing and operating a team for incident management (IM team)
 • Carrying out risk assessments

Sikkerhetssatsingen

Sikkerhetssatsingen i kunnskapssektoren 2019–2022

Sikkerhetssatsingen er et fireårig program for å styrke den digitale sikkerheten i kunnskapssektoren. Målet er forbedre sektorens evne til å forebygge, oppdage og håndtere trusler, samt styrke styringen av informasjonssikkerhet og personvern. 

Regjeringen har satt av til sammen 70 millioner kroner til Unit til satsingen over fire år, og Uninett er prosjektleder.

Programmet består av tre deler:

 • Styring av informasjonssikkerhet og personvern
 • Analysesenter og responsmiljø
 • Rådgivningstjenester og kompetanseheving

Uninett er ansvarlig for etablering av sektorens felles analysesenter og tilby rådgivningstjenester. Unit leder delen av programmet som handler om styring av informasjonssikkerhet og personvern.

Etableringen av sektorens felles analysesenter er et samarbeid mellom Uninett, Universitetet i Oslo og NTNU.

Mer informasjon om sikkerhetssatsingen