Hasteomstart av nettutstyr på datasenter i Trondheim

Case number:
208464
Start: 07.04.20 kl. 17.00
End: 07.04.20 kl. 18.00

I forbindelse med ustabillitet på hardware må vi gjøre en hasteomstart av utstyr på ett av våre datasentre i Trondheim. Arbeidet forventes ta intill en time. Utstyret som skal omstartes er del av et redundant oppsett, vi forventer derfor ikke at arbeidet vil medføre nedetid for tjenester.

Dersom det skulle oppstå nedetid vil dette berøre bl.a pålogging på applikasjoner som benytter "Nye Feide" til innlogging, samt forstyrrelser/ nedetid for tjenesten Logganalyse.