Karriere og ledige stillinger i Uninett AS

Jobb, karriere og ledige stillinger i Uninett

Har du lyst til å jobbe i et av Norges mest spennende teknologimiljøer? Vi bygger og drifter IKT-infrastruktur for utdanning og forskning i Norge.

Ledige stillinger i Uninett AS

Sikkerhetsrådgivere

Om stillingene

Har du lyst til å bli en av landets fremste eksperter innen informasjonssikkerhet?

Økt sikkerhet er et satsingsområde i kunnskapssektoren, og Uninett jobber iherdig med å møte behovene. Vi trenger derfor to knalldyktige rådgivere for informasjonssikkerhet, slik at sektoren får den hjelpen den trenger. Sikkerhetsrådgiverne skal bidra i etableringen av vårt nye cybersikkerhetssenteret.

Cybersikkerhetssenteret for forskning og utdanning tilbyr sikkerhets- og rådgivningstjenester tilpasset kunnskapssektoren. Kundene kan trygt samle sine data hos oss og få ny innsikt gjennom vår plattform. Cybersikkerhetssenteret vil sammenstille og analysere data på tvers av sektoren, og skape en helhetlig oversikt over trusselbildet. Målrettet rapportering til den enkelte virksomhet er også en del av oppdraget.

I rollen som sikkerhetsrådgiver i Uninett vil du jobbe tett med dyktige fagpersoner innenfor informasjonssikkerhet og personvern, og du vil bidra til at norsk kunnskapssektor er blant de fremste i landet innen digital sikkerhet.
 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver vil være å bistå kunder med:

 • Gjennomføring av risikovurderinger
 • Revisjon av ledelsessystem for informasjonssikkerhet
 • Rådgivning på informasjonssikkerhetsledelse
 • Utvikling og gjennomføring av beredskapsøvelser
 • Kontinuitets- og beredskapsplanlegging
 • Opplæring, kultur og holdningskapende arbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • Kjennskap til
  • planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser
  • gjennomføring av risikovurderinger
  • ledelsessystemer (ISO/IEC27001)
  • sertifiseringer som IT-revisor
 • Flytende norsk og engelsk både skriftlig og muntlig
 • Må kunne sikkerhetsklareres på sikt

Vi oppfordrer kvinner til å søke.

Vi ser etter deg som:

 • Ønsker å lære og å utvikle deg
 • Liker å samarbeide
 • Er god til å kommunisere
 • Har god gjennomføringsevne
 • Er i stand til å bygge nettverk
 • Tar initiativ og ansvar
 • Er til å stole på
 • Er analytisk
 • Har interesse for teknologi og sikkerhet

Uninett tilbyr:

 • Faglige utfordringer i et hyggelig og kompetent arbeidsmiljø 
 • Gode utviklingsmuligheter innenfor flere fagområder 
 • Konkurransedyktig lønn og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden

Vi legger sterk vekt på å utvikle arbeidsmiljøet, og tilrettelegger for at våre medarbeidere skal ha mulighet for å utvikle seg både faglig og menneskelig. Vi jobber for mangfold når det gjelder kjønn, alder, funksjonsnedsettelser og kulturell bakgrunn.

Spørsmål om stillingen?

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsdirektør for sikkerhetstjenester, Anders Lund på e-post: anders.lund@uninett.no

Søknadsfrist: 01.02.2021.


Søk på stillingene!

Internships/sommerjobber 2021

Om oss

Ønsker du en sommerjobb hvor det du gjør skaper verdi for sluttbrukerne? Eller er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe innovativt i en teknologisk bedrift? Da kan det være at nettopp du er blant dem som vi kan invitere inn i våre nyoppussede lokaler i Teknobyen sommeren 2021. Her vil vi tilrettelegge for noen sosiale og lærerike uker innenfor trygge smittevernsrammer.

Som sommerstudent hos oss får du bryne deg på mange utfordrende oppgaver som Uninett står overfor. Du vil jobbe med tjenester som du til daglig bruker som student, og som du nå kan få være med å påvirke. Jobben utføres i tett samarbeid med andre studenter, og du får tett oppfølging av en dedikert og faglig sterk veileder.

I tillegg til flere teknologiske rettede internships har vi i sommeren 2021 to oppgaver som vi ønsker løst av tverrfaglige team. Her ønsker vi at dere som brukere av Feide, og framtidens brukere av IAM, skal hjelpe oss med å utforske og implementere idéer for en sikrere digital hverdag. I den andre tverrfaglige oppgaven ønsker vi hjelp med omdømmebygging for vår nye cybersikkerhetssenter. Senteret er helt ny-etablert og tilbyr sikkerhets- og rådgivningstjenester spesialtilpasset kunnskapssektoren.

Arbeidssted for alle stillingene vil være i Teknobyen i Trondheim.

 

Oppgave 1 - Vil du bidra til at norsk forskning og utdanning blir sikrere?

Uninett AS vokser i omfang. Feide, den nasjonale løsningen for sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning, bikket i 2020 over 200 millioner innlogginger på ett år. I 2021 vil en ny fellesløsning for identitets- og tilgangsstyring (IAM) tas i bruk i hele sektoren. Sammen gir disse tjenestene brukertilgang til viktige IT-systemer, og inneholder data som gir bedre oversikt og vern mot cyberangrep.

Som bruker av disse tjenestene er du derfor invitert til å utforske og implementere ideer som bidrar til en sikrere hverdag. Vi tror det finnes potensiale og løsninger vi i dag ikke ser, og målet er å finne disse, og ta dem i bruk. Arbeidet vil skje i samarbeid med eksperter fra Vår sikkerhetsavdelingen, som sammen med partnere som NTNU, UiO og NSD jobber med etableringen av det nye  nasjonale Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning.

Du vil jobbe i et team med 2-3 andre studenter. Vi har kartlagt mulige tekniske oppgaver, men vi tror et selvstendig og tverrfaglig team også kan se helt nye muligheter. Oppgaven åpner derfor for at man kan foreslå og påvirke retningen selv. 

Vi tror at følgende erfaringer kommer godt med:

 • Utvikling og integrasjon av tjenester, for eksempel eksisterende API-er og teknologier som OpenID Connect/OAuth 2.0 eller SAML. 
 • Prosjektledelse og konseptualisering (design thinking, behovskartlegging) 
 • Interesse for cybersikkerhet og relevante teknologier 
 • Data science, maskinlæring og stordata-teknikker for analyseformål 

Veiledere:

Emil Henry Flakk, systemingeniør sikkerhetstjenester.

Epost: emil.flakk@uninett.no

Morten Knutsen, senior systemingeniør tjenesteplattform.

E-post: morten.knutsen@uninett.no

 

Oppgave 2 - Software-portefølje for Campus Network as a Service (CNaaS)

Uninett leverer tjenesten Campus Network as a Service (CNaaS) der vi leverer og drifter lokalnettene ute hos kundene. Under CNaaS-paraplyen tilhører en portefølje med egenutviklet open source-programvare for automasjon av drift, overvåking av datanettverk og håndtering av alarmer.

Vi trenger to kandidater som kan bidra til videreutvikling av funksjonalitet innenfor hele denne porteføljen:

Network Administration Visualized: Overvåking av nettverksinfrastruktur, med trafikkstatistikk og varsling ved utfall. Dette verktøyet brukes av så å si samtlige universiteter og høyskoler i Norge til overvåkning av campusnettene, uavhengig av om de drifter sitt eget nettverk eller kjøper CNaaS.

Argus: Aggregering av alarmer fra flere overvåkingssystemer til ett dashboard hos Uninett servicesenter, med varsling på e-post, SMS og direktemeldinger.

- CNaaS-NMS: Automatiserer konfigurasjonen av nettverksutstyr i en CNaaS-installasjon. Verktøyet utvikles i samarbeid med Uninetts svenske søsterselskap SUNET.

Kandidatene vil få innsikt i hvordan det er å jobbe i et utviklingsteam med høyt tempo. Til utvikling av disse verktøyene bruker vi:

-    JavaScript og React i frontend
-    Python, Django og PostgreSQL i backend

All programvaren som utvikles er med åpen kildekode. Du finner disse her:

  *  https://github.com/uninett/

For mer informasjon om CNaaS:

  *  www.uninett.no/cnaas

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Programmeringsspråk: Javascript, Python
 • Rammeverk: Django, Django REST Framework, React
 • Database: PostgreSQL

Du trenger ikke kunne alle disse teknologiene for å søke på denne oppgaven, da det vil bli gode muligheter for læring på jobben.

Veileder:

Morten Brekkevold, senior systemutvikler campusnett.

E-post: morten.brekkevold@uninett.no

 

Oppgave 3 -  Omdømmebygging for vårt cybersikkerhetssenter

Regjeringen har som mål at Norge skal drive verdensledende forskning og utdanning. Hverdagen blir stadig mer digital. Det er avgjørende at studenter, forskere og alle andre kan arbeids- og studiehverdag kan stole på systemene, også når truslene melder seg. Uninett jobber derfor sammen med partnere som UiO, NTNU og NSD med etableringen og lanseringen av Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning.

Cybersikkerhetssenteret må bli bedre kjent blant våre målgrupper. Derfor trenger vi studenter på internships som kan gjøre oss knallgode på å spre det glade budskap! Jobben blir å finne ut hvordan man best mulig synliggjør fordelene med et slikt senter. Hvilke kommunikajsonskanaler bør vi bruke, og hvilke unique selling points er sterkest? Senterets omdømme og merkevare er med andre ord sentrale stikkord i denne oppgaven.

Du vil jobbe i et tverrfaglig team med andre studenter, i tillegg til Uninetts eksperter på kommunikasjon, sikkerhet, prosjektledelse og salg. I Uninett tror vi på do-ers, og du vil få både tillit og handlingsrom til å påvirke prosess og resultat. Dette er en unik mulighet til å påvirke en storstilt sikkerhetssatsning, og vi håper derfor at du lar deg inspirere til å ta utfordringen!

Ønsket kompetanse:

 • Masterstudier innenfor kommunikasjon, salg, markedsføring eller informasjonssikkerhet. Relevant erfaring med formidling og kommunikasjon kan også komme godt med.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Evne til å formidle komplekse budskap på en enkel måte.
 • Kreativ.
 • Glad i å jobbe i team

Veiledere:

Mari Prestvik, kommunikasjonsleder.

E-post: mari.prestvik@uninett.no

Maria Luces, senior prosjektleder.

E-post: maria.luces@uninett.no

Emil Henry Flakk, systemingeniør sikkerhetstjenester

E-post: emil.flakk@uninett.no

Spørsmål om stillingene

Oppstart for alle sommerjobber er 14. juni og siste arbeidsdag er 13. august, og alle har tre uker ferie i juli (uke 27-29). Vi ønsker å samle alle internships-studentene en dag i vår for å bli bedre kjent og forberede oppstart.

Søknader for disse stillingene registreres i et elektronisk skjema via lenke på denne siden. Du må fylle ut standard CV og angi hvilke(n) av oppgavene du er interessert i. Legg ved CV og karakterutskrift, og lenke til GitHub hvis du har det.

Søknadsfrist: 24. januar 2021

Mer om Uninett: www.uninett.no 

Ta kontakt med HR-konsulent Elise Fjellheim Opland (elise.fjellheim.opland@uninett.no) hvis du har spørsmål rundt rekrutteringsprosessen eller ønsker mer informasjon om gjennomføringen av våre internships. Spørsmål knyttet direkte til hver enkelt stilling kan tas direkte med veileder(e).

Søk internship/sommerjobb!

Nettverksingeniør

Om stillingen

Vil du bli en av landets beste eksperter innenfor nettverksteknologi? Vi ser nå etter to unge talenter som ønsker å utvikle seg i et av landets sterkeste miljø på dette fagfeltet. 

Du har sterk interesse for nettverksteknologi og protokoller, og har allerede kikket nærmere på Unix-baserte systemer. Du har et ønske om å videreutvikle dybdeforståelse, du ønsker å skape noe nytt, og du liker å bryne deg på nye problemstillinger og utfordringer. 

Du er svært entusiastisk på ditt fagområde, og du motiveres av å jobbe med det siste innenfor teknologi. Pakkebaserte og avanserte optiske nettverk vekker din nysgjerrighet.

Hos Uninett får du gå i dybden og påvirke og utforme produkter, samtidig som du kan jobbe faglig bredt. Vi tror og håper at en slik kombinasjon vil drive våre leveranser i riktig retning. Du kan også bli involvert i internasjonalt samarbeid.

Vi har flere løfter til våre medarbeidere. Ett av dem lyder som følger: 

"Vi tilbyr deg et sterkt tverrfaglig miljø, hvor vi heier på læring, deling og samarbeid. Her hos oss har vi både spesialister og generalister. Hva ønsker du å være?"
 

Arbeidsoppgaver:

Uninett var først på banen med internett i Norge, og jobber for å kunne levere det beste nettet til norsk forskning og høyere utdanning. Ansvaret for dette ligger i stamnettavdelingen, som i dag består av 12 engasjerte og erfarne medarbeidere. Som nettverksingeniør vil du være med på å drifte og oppgradere forskningsnettet, og arbeidsdagen vil inneholde oppgaver som:

 • Konfigurasjon og dokumentasjon av nettelementer (rutere, svitsjer, samband)
 • Oppsett av DNS, NTP, monitorering, telemetri, sikkerhet m.m.
 • Drift og koordinering rundt nettoperasjoner
 • Praktisk utførelse, installasjon, driftsettelse av samband, rutere og støttesystemer (Linux-, *BSD-baserte) 
 • Design, nettarkitektur og planlegging av utbyggingsprosjekter
 • Automatisering, skripting, nettrelatert systemutvikling

Hvis du ikke kan koble alt dette til din praktiske erfaring, kan du lære det hos oss, så lenge du er riktig person for jobben! I søknaden kan du derfor gjerne skrive litt om hva du brenner for og hva du ønsker å jobbe med.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi forventer selvfølgelig ikke at du som ung og nyutdannet har erfaring med alt. Du vil derfor få tett oppfølging av en dedikert og faglig sterk mentor. Det er derimot fint om du har kjennskap til:

 • IP-teknologi (god forståelse av prinsipper og protokoller)
 • Nettarkitektur
 • UNIX-baserte systemer 
 • Skripting, programvareutvikling 
 • Transmisjonteknologi/Signalbehandling 
 • Optiske transportsystemer

Vi ser gjerne at du har utdannelse innen informatikk, datateknologi eller telematikk eller lignende.  Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Vi oppfordrer nyutdannede til å søke.

 

Denne rollen passer godt for deg som:

 • Kjenner deg igjen i våre verdier kundevennlig, nysgjerrig og entusiastisk
 • Er klar over egne styrker og svakheter og søker muligheter for å lære mer og utvikle deg
 • Har gode analytiske ferdigheter, jobber strukturert og har stor gjennomføringsevne

 

Uninett tilbyr:

 • Faglige utfordringer i et hyggelig og kompetent arbeidsmiljø 
 • Gode utviklingsmuligheter innenfor flere fagområder 
 • Konkurransedyktig lønn og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden

Vi legger sterk vekt på å utvikle arbeidsmiljøet, og tilrettelegger for at våre medarbeidere skal ha mulighet til å utvikle seg både faglig og menneskelig. Vi jobber for mangfold når det gjelder kjønn, alder, funksjonsnedsettelser og kulturell bakgrunn.

 

Spørsmål om stillingen?

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsdirektør Olaf Schjelderup, 
E-post: olaf.schjelderup@uninett.no
Mobil:  +47 91783457.

Spørsmål om rekrutteringsprosessen kan rettes til HR-leder Mona Aagard,  
E-post: mona.aagaard@uninett.no
Mobil: +47 48298765.

Søknadsfrist: 31.01.2021

Søk på stillingen!

Hvordan er det å jobbe i Uninett AS?

Som ansatt i Uninett jobber man mye teambasert og tverrfaglig, samtidig som det er rom for dypdykk innenfor ulike fagområder. Noen av våre ansatte har jobbet her lenge, mens andre er relativt ferske. Ta en kikk på videoene og se hvordan de ansatte selv beskriver jobbhverdagen!

Kunden er som familie!
To av våre kundeansvarlige beskriver sin arbeidshverdag
Fersk i Uninett
Eric startet i et internship som utvikler

Løfter til våre medarbeidere

Som arbeidsgiver satser vi langsiktig på hver og en av våre medarbeidere. Vi ønsker at de skal trives og utvikle seg. Derfor har vi laget et sett med løfter som vi gjør alt for å overholde.

Vi lover deg en meningsfull jobb som bidrar til verdensledende forskning og utdanning. I Uninett skal det være morsomt å skape tjenester i verdensklasse, og sammen gjør vi Norge klar for fremtiden!

Vi gir deg frihet til å forme din egen rolle, og fleksibilitet til å balansere jobb og fritid. Vi har tro på at rom for utfoldelse legger til rette for økt motivasjon og kreativitet.

Vi tilbyr deg et sterkt tverrfaglig miljø, hvor vi heier på læring, deling og samarbeid. Her hos oss har vi både spesialister og generalister. Hva ønsker du å være?

Et innblikk i hva vi gjør

Uninett på ett minutt

Send oss en åpen søknad eller be om jobbtips!

Jeg vil sende en åpen søknad!
Personvernerklæring: Ved å registrere din e-post bekrefter du at du er informert om og samtykker til at Uninett kan sende deg informasjon om internship sommeren 2021. Opplysningene slettes innen januar 2021. Du kan utøve dine rettigheter eller få ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg ved å sende en e-post til rekruttering@uninett.no. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake. Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg.
Jeg ønsker tips om internship eller sommerjobb!
Personvernerklæring: Ved å registrere din e-post bekrefter du at du er informert om og samtykker til at Uninett kan sende deg informasjon om internship sommeren 2021. Opplysningene slettes innen januar 2021. Du kan utøve dine rettigheter eller få ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg ved å sende en e-post til rekruttering@uninett.no. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake. Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg.