Nettadministrasjon

Nettadministrasjon benyttes til å overvåke det lokale campusnettet med tilhørende tjenester. Dette gjøres ved bruk av sentrale verktøy som nettovervåking, trafikkanalyse, tjenesteovervåking og konfigurasjonsarkiv for nettelektronikk.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Tjenesten er tilgjengelig for alle som benytter UNINETT som internettleverandør, det vil si er tilknyttet forskningsnettet.
Forutsetninger: 

Tjenesten forutsetter at det installeres en lokal server, som plasseres på et sikkert og godt beskyttet nettsegment. Deretter må UNINETT gis tilstrekkelig tilgang slik at serveren kan overvåkes og driftes fra UNINETTs driftssenter.

Beskrivelse av tjenesten: 

Den lokale serveren vil driftes utelukkende av UNINETT. I tillegg vil IKT-personell få et webgrensesnitt som gir tilgang til verktøyene. Tjenesten for lokalnettovervåking inneholder pt. følgende verktøy:

  • Programvare for overvåkning - NAV (Network Administration Visualized)
  • Netflowportefølje (NfSen / nfdump)
  • Tjenesteovervåkning med Xymon (evt NAV)
  • Konfigurasjonsarkiv for nettelektronikk (basert på tftp)
  • Sysloggserver
  • Autentiseringstjeneste for nettelektronikk
  • Løsning for administrasjon av aksesslister (Firewall Builder)

NAV er det mest sentrale verktøyet i tjenesten, og er nærmere beskrevet her.

For ytterligere beskrivelse av tjenesten, se her.

Denne tjenesten krever at virksomheten er tilknyttet forskningsnettet.

Kostnad: 

For de statlige universitetene og høgskolene er tjenesten en del av grunnpakken. Øvrige kunder faktureres en oppstartskostnad samt en årlig avgift for drift og videreutvikling.

Bestillingsinformasjon: 

Ta kontakt med UNINETT på kontakt@uninett.no for bestilling.

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten har fast vedlikeholdsvindu hver tirsdag, mellom klokken 10:00 og 11:00.

Vinduet vil hovedsakelig bli brukt dersom det oppstår behov for oppgraderinger eller omstart som følge av sikkerhetsoppdateringer, og som kan føre til merkbare driftsforstyrrelser. Slike endringer vil bli gjennomført i dette vinduet uten nærmere beskjed. Tenesten kan oppleves som ustabil i dette tidsrommet.

Pålitelighet: 

Tjenesten overvåkes 24/7 av UNINETTs driftssenter, www.uninett.no/uninett-driftssenter.

Support: 

UNINETT gir teknisk støtte til virksomhetens IT-avdeling. Teknisk støtte fås ved å kontakte UNINETT på kontakt@uninett.no / +47 73 55 79 00, åpningstiden er kl. 08:00 – 16:00.

Kontaktinformasjon: