Nettadministrasjon

Nettadministrasjon benyttes til å overvåke det lokale campusnettet med tilhørende tjenester. Dette gjøres ved bruk av sentrale verktøy som nettovervåking, trafikkanalyse, tjenesteovervåking og konfigurasjonsarkiv for nettelektronikk.

 • Hva er Nettadministrasjon?

  Beskrivelse av Nettadministrasjon

  Nettadministrasjon er myntet på kunder som ønsker å drive eget lokalnettverk selv og som trenger gode verktøy for
  nettovervåking og trafikkanalyse.

  Den lokale serveren vil driftes utelukkende av Uninett. I tillegg vil IKT-personell ved virksomheten få et webgrensesnitt som gir tilgang til verktøyene. Tjenesten for lokalnettovervåking inneholder p.t. følgende verktøy:

  • Programvare for overvåkning – NAV (Network Administration Visualized)
  • Netflowportefølje (NfSen / nfdump)
  • Tjenesteovervåkning med Xymon (ev. NAV)
  • Konfigurasjonsarkiv for nettelektronikk (basert på tftp)
  • Sysloggserver
  • Autentiseringstjeneste for nettelektronikk
  • Løsning for administrasjon av aksesslister (Firewall Builder)

  NAV er det mest sentrale verktøyet i tjenesten, og er nærmere beskrevet her.

  Uninett kan også tilby å drive lokalnettverket for deg, les mer om tjenesten for drift av lokalt campusnett (CNaaS) her

 • Hvem er Nettadministrasjon for?

  Hvem er Nettadministrasjon for?

  Tjenesten er tilgjengelig for alle som benytter Uninett som internettleverandør, det vil si er tilknyttet forskningsnettet.

 • Organisering

  Organisering av Nettadministrasjon

  Tjenesten har fast vedlikeholdsvindu hver tirsdag, mellom klokken 10.00 og 11.00.

  Vinduet vil hovedsakelig bli brukt dersom det oppstår behov for oppgraderinger eller omstart som følge av sikkerhetsoppdateringer, og som kan føre til merkbare driftsforstyrrelser. Slike endringer vil bli gjennomført i dette vinduet uten nærmere beskjed. Tjenesten kan oppleves som ustabil i dette tidsrommet.

  Dialog med UH-sektoren og prioritering av arbeidet rundt tjenesten vil bli ivaretatt av prioriteringsråd for nett og nettnære tjenester

 • Pålitelighet
 • Forutsetninger

  Forutsetninger for Nettadministrasjon

  Tjenesten forutsetter at det installeres en lokal server, som plasseres på et sikkert og godt beskyttet nettsegment. Deretter må Uninett gis tilstrekkelig tilgang slik at serveren kan overvåkes og driftes fra Uninetts driftssenter.

  Det forutsettes også tilknytning til forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte Uninett som internettleverandør.

 • Support

  Support for Nettadministrasjon

  Uninett gir teknisk støtte til virksomhetens IT-avdeling. Teknisk støtte fås ved å kontakte Uninett på kontakt@uninett.no / +47 73 55 79 00. Åpningstiden er 08.00–16.00.

  Feil på tjenesten kan meldes utenom ordinær åpningstid på telefon +47 911 27 087.

 • Pris

  Pris for Nettadministrasjon

  For de statlige universitetene og høgskolene er tjenesten en del av grunnpakken

  Øvrige kunder faktureres en oppstartskostnad samt en årlig avgift for drift og videreutvikling.

 • Bestill Nettadministrasjon

Beskrivelse av Nettadministrasjon

Nettadministrasjon er myntet på kunder som ønsker å drive eget lokalnettverk selv og som trenger gode verktøy for
nettovervåking og trafikkanalyse.

Den lokale serveren vil driftes utelukkende av Uninett. I tillegg vil IKT-personell ved virksomheten få et webgrensesnitt som gir tilgang til verktøyene. Tjenesten for lokalnettovervåking inneholder p.t. følgende verktøy:

 • Programvare for overvåkning – NAV (Network Administration Visualized)
 • Netflowportefølje (NfSen / nfdump)
 • Tjenesteovervåkning med Xymon (ev. NAV)
 • Konfigurasjonsarkiv for nettelektronikk (basert på tftp)
 • Sysloggserver
 • Autentiseringstjeneste for nettelektronikk
 • Løsning for administrasjon av aksesslister (Firewall Builder)

NAV er det mest sentrale verktøyet i tjenesten, og er nærmere beskrevet her.

Uninett kan også tilby å drive lokalnettverket for deg, les mer om tjenesten for drift av lokalt campusnett (CNaaS) her

Hvem er Nettadministrasjon for?

Tjenesten er tilgjengelig for alle som benytter Uninett som internettleverandør, det vil si er tilknyttet forskningsnettet.

Organisering av Nettadministrasjon

Tjenesten har fast vedlikeholdsvindu hver tirsdag, mellom klokken 10.00 og 11.00.

Vinduet vil hovedsakelig bli brukt dersom det oppstår behov for oppgraderinger eller omstart som følge av sikkerhetsoppdateringer, og som kan føre til merkbare driftsforstyrrelser. Slike endringer vil bli gjennomført i dette vinduet uten nærmere beskjed. Tjenesten kan oppleves som ustabil i dette tidsrommet.

Dialog med UH-sektoren og prioritering av arbeidet rundt tjenesten vil bli ivaretatt av prioriteringsråd for nett og nettnære tjenester

Forutsetninger for Nettadministrasjon

Tjenesten forutsetter at det installeres en lokal server, som plasseres på et sikkert og godt beskyttet nettsegment. Deretter må Uninett gis tilstrekkelig tilgang slik at serveren kan overvåkes og driftes fra Uninetts driftssenter.

Det forutsettes også tilknytning til forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte Uninett som internettleverandør.

Support for Nettadministrasjon

Uninett gir teknisk støtte til virksomhetens IT-avdeling. Teknisk støtte fås ved å kontakte Uninett på kontakt@uninett.no / +47 73 55 79 00. Åpningstiden er 08.00–16.00.

Feil på tjenesten kan meldes utenom ordinær åpningstid på telefon +47 911 27 087.

Pris for Nettadministrasjon

For de statlige universitetene og høgskolene er tjenesten en del av grunnpakken

Øvrige kunder faktureres en oppstartskostnad samt en årlig avgift for drift og videreutvikling.