Nettadministrasjon

Nettadministrasjon benyttes til å overvåke det lokale campusnettet med tilhørende tjenester. Dette gjøres ved bruk av sentrale verktøy som nettovervåking, trafikkanalyse, tjenesteovervåking, applikasjonsanalyse og konfigurasjonsarkiv for nettelektronikk.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Tjenesten er tilgjengelig for alle som benytter UNINETT som internettleverandør, det vil si er tilknyttet forskningsnettet.
Forutsetninger: 

Tjenesten forutsetter at det installeres en lokal server, som plasseres på et sikkert og godt beskyttet nettsegment. Deretter må UNINETT gis tilstrekkelig tilgang slik at serveren kan overvåkes og drives fra UNINETT driftssenter.

Denne tjenesten krever at virksomheten er tilknyttet forskningsnettet.

Beskrivelse av tjenesten: 

Den lokale serveren vil driftes utelukkende av UNINETT. I tilleg vil IKT-personell få et webgrensesnitt som gir tilgang til vertkøyene. Tjenesten for lokalnettovervåking inneholder pt. følgende verktøy:

  • Programvare for overvåkning - NAV (Network Administration Visualized)
  • Netflowportefølje (NfSen / nfdump)
  • Tjenesteovervåkning med Xymon (evt NAV)
  • Konfigurasjonsarkiv for nettelektronikk (basert på tftp)
  • Sysloggserver
  • Autentiseringstjeneste for nettelektronikk
  • Løsning for administrasjon av aksesslister (Firewall Builder)

NAV er det mest sentrale verktøyet i tjenesten, og er nærmere beskrevet her.

Les mer tjenestetilbudet her.

Kostnad: 

For de statlige universitetene og høgskolene dekkes tjenesten i sin helhet av UNINETTs årlige tjenestesavgift.  For øvrige kunder tilkommer en oppstartskostnad samt en årlig avgift for drift og videreutvikling.

Bestillingsinformasjon: 

Ta kontakt med UNINETT på kontakt@uninett.no for bestilling.

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten inngår i UNINETT sin @campus-aktivitet. Et eget strategi- og prioriteringsråd er nedsatt for å gi strategiske råd vedrørende langsiktige planer for UNINETTs campusaktivitet. Rådet ledes av UNINETTs administrerende direktør og besår av fire IT-ledere/dekaner fra UH-sektoren.

Kontaktinformasjon: