Nettadministrasjon

Nettadministrasjon benyttes til å overvåke det lokale campusnettet med tilhørende tjenester. Dette gjøres ved bruk av sentrale verktøy som nettovervåking, trafikkanalyse, tjenesteovervåking og konfigurasjonsarkiv for nettelektronikk.

Nettadministrasjon er myntet på kunder som ønsker å drive eget lokalnettverk selv og som trenger gode verktøy for
nettovervåking og trafikkanalyse.

Hva er Nettadministrasjon?

Nettadministrasjon er myntet på kunder som ønsker å drive eget lokalnettverk selv og som trenger gode verktøy for
nettovervåking og trafikkanalyse.

Den lokale serveren vil driftes utelukkende av Uninett. I tillegg vil IKT-personell ved virksomheten få et webgrensesnitt som gir tilgang til verktøyene. Tjenesten for lokalnettovervåking inneholder p.t. følgende verktøy:

  • Programvare for overvåkning – NAV (Network Administration Visualized)
  • Netflowportefølje (NfSen / nfdump)
  • Tjenesteovervåkning med Xymon (ev. NAV)
  • Konfigurasjonsarkiv for nettelektronikk (basert på tftp)
  • Sysloggserver
  • Autentiseringstjeneste for nettelektronikk
  • Løsning for administrasjon av aksesslister (Firewall Builder)

NAV er det mest sentrale verktøyet i tjenesten, og er nærmere beskrevet her.

Uninett kan også tilby å drive lokalnettverket for deg, lokalnett fra Uninett - CNaaS

Hvem kan bestille nettadministrasjon?

Tjenesten er tilgjengelig for alle som benytter Uninett som internettleverandør, det vil si er tilknyttet forskningsnettet.

Hva forutsetter kjøp av nettadministrasjon?

Tjenesten forutsetter at det installeres en lokal server, som plasseres på et sikkert og godt beskyttet nettsegment. Deretter må Uninett få tilstrekkelig tilgang slik at serveren kan overvåkes og driftes fra Uninett.

Kontakt oss/bestill nettadministrasjon

For de statlige universitetene og høgskolene er tjenesten en del av grunnpakken

Øvrige kunder faktureres en oppstartskostnad samt en årlig avgift for drift og videreutvikling.

Bestill nettadministrasjon

Support

Virksomheten er selv ansvarlig for opplæring og brukerstøtte til sluttbrukere av tjenesten.  

Uninett overvåker tjenesten 24/7, håndterer feilmeldinger og gir teknisk brukerstøtte til IT-avdelingene. 

Kontakt oss