Nettilknytning – forskningsnettet

Tilknytning til Uninetts landsdekkende internett,  Norges forskningsnett, gir internettilgang for brukere i hele Norge, inkludert Svalbard. Forskningsnettet har svært høy kapasitet uten begrensinger, og gir tilgang til internasjonale forskningsnett. Forskningsnettet har stor redundans og fleksibilitet. Tilknytningen til forskningsnettet utgjør basis for de fleste andre tjenester levert av Uninett.

Beskrivelse av Forskningsnettet

Kunder tilkobles normalt Uninetts forskningsnett med minimum 1 Gbit/s Ethernet-grensesnitt, men lavere kapasiteter kan produseres på forespørsel. Nettilknytningen er transparent, slik at man kan kjøre ende-til-ende kommunikasjon uten hindringer eller flaskehalser.

Alle institusjoner har frem til i dag fått tilgang til så mange offisielle IPv4-adresser som det kan dokumenteres behov for. Forskningsnettet er fullt utbygd med IPv6 og multicast som også tilbys som standard. Det gjøres ulike målinger og det samles kontinuerlig trafikkstatistikk. Resultatene gjøres tilgjengelige.

Ekstra tilknytninger for eventuell lastdeling og redundans kan etableres. For særlig lastkrevende applikasjoner og/eller som krever absolutt fast tidsforsinkelse kan dedikerte optiske forbindelser tilbys nasjonalt og internasjonalt. Spesifikt rutingoppsett for selektiv trafikkstyring kan settes opp for dette.

For statlige universiteter og høgskoler er tjenesten en del av grunnpakken.

Hvem kan koble seg på forskningsnettet?

Nettilknytning via Uninett kan benyttes av virksomheter i norsk kunnskapssektor og andre offentlige aktører. Tjenestene er utviklet for kunnskapssektoren.

Organisering av nettilknytning via Uninett

Forskningsnettet utvikles og driftes av Uninett AS. Dialog med kunnskapssektoren og prioritering av arbeidet rundt tjenesten blir ivaretatt gjennom Tjenesterådet for IMD og informasjonssikkerhet

Forutsetninger

Alle statlige universiteter og høyskoler har nettilknytning via Uninett.

Virksomheter i norsk kunnskapssektor og andre offentlige aktører kan også søke om å bli tilknyttet forskningsnettet.

Pris

Tilknytning til forskningsnettet faktureres via Uninetts årlige tjenesteavgift. For mer informasjon om Uninetts prismodell.

Pris for tjenesten spesifiseres i forvarsel som omtalt i rammeavtalen.

Kontakt oss for pristilbud

Pris for tjenesten spesifiseres i forvarsel som omtalt i rammeavtalen.

Kontakt oss

Trenger du support?

Uninett overvåker tjenesten 24/7, håndterer feilmeldinger og gir teknisk brukerstøtte til IT-avdelingene. 

Kontakt support

Forskningsnettet fra Uninett

Tilknytning til Uninetts landsdekkende internett, Norges forskningsnett, gir internettilgang med svært høy kapasitet for brukere i hele Norge, inkludert Svalbard. Forskningsnettet er transparent og nøytralt, har svært høy kapasitet, og gir brukerne nettilgang også til internasjonale forskningsnett. 

Trafikk i forskningsnettet

Trafikk inn til våre kunder de siste to dagene, målt i Gbit/s

Uninett Servicesenter

Kontakt Uninett Servicesenter