Nettilknytning – forskningsnettet

Tilknytning til Uninetts landsdekkende internett,  Norges forskningsnett, gir internettilgang med svært høy kapasitet for brukere i hele Norge, inkludert Svalbard. Forskningsnettet er transparent og nøytralt, har svært høy kapasitet, og gir brukerne nettilgang også til internasjonale forskningsnett. Forskningsnettet har stor redundans og fleksibilitet. Tilknytningen til forskningsnettet utgjør basis for de fleste andre tjenester levert av Uninett.

 • Beskrivelse av tjenesten

  Beskrivelse av nettilknytning

  Kunder tilkobles normalt Uninetts forskningsnett med minimum 1 Gbit/s Ethernet-grensesnitt, men lavere kapasiteter kan produseres på forespørsel. Nettilknytningen er transparent, slik at man kan kjøre ende-til-ende kommunikasjon uten hindringer eller flaskehalser.

  Alle institusjoner har frem til i dag fått tilgang til så mange offisielle IPv4-adresser som det kan dokumenteres behov for. Forskningsnettet er fullt utbygd med IPv6 og multicast som også tilbys som standard. Det gjøres ulike målinger og det samles kontinuerlig trafikkstatistikk. Resultatene gjøres tilgjengelige.

  Ekstra tilknytninger for eventuell lastdeling og redundans kan etableres. For særlig lastkrevende applikasjoner og/eller som krever absolutt fast tidsforsinkelse kan dedikerte optiske forbindelser tilbys nasjonalt og internasjonalt. Spesifikt rutingoppsett for selektiv trafikkstyring kan settes opp for dette.

  For statlige universiteter og høgskoler er tjenesten en del av grunnpakken.

 • Hvem kan få nettilknytning via Uninett?

  Hvem kan få nettilknytning via Uninett?

  Nettilknytning via Uninett kan benyttes av virksomheter i norsk kunnskapssektor og andre offentlige aktører. Tjenestene er utviklet for kunnskapssektoren.

 • Organisering av tjenesten

  Organisering av nettilknytning via Uninett

  Forskningsnettet utvikles og driftes av Uninett AS. Dialog med kunnskapssektoren og prioritering av arbeidet rundt tjenesten blir ivaretatt gjennom Tjenesterådet for IMD og informasjonssikkerhet

 • Pålitelighet

  Pålitelighet ved nettilknytning

  Tjenesten overvåkes 24/7 av Uninett AS.


  Ta kontakt med oss!

 • Forutsetninger

  Forutsetninger for nettilknytning fra Uninett

  Alle statlige universiteter og høyskoler har nettilknytning via Uninett.

  Forskningsinstitusjoner og ikke-kommersielle virksomheter i universitets- og høyskolesektoren kan også søke om å bli tilknyttet forskningsnettet.

  Forskningsprosjekter i kommersielle virksomheter tilknyttet Uninetts eksisterende kunder kan få tilgang til forskningsnettet i en begrenset periode.

 • Support

  Support for nettilknytning via Uninett

  Alle kunder kan kontakte Uninett AS direkte. Vi mottar feilmeldinger og gir teknisk support. 


  Ta kontakt med oss

   

 • Pris

  Pris for nettilknytning via Uninett

  Pris for tjenesten spesifiseres i forvarsel som omtalt i rammeavtalen.

 • Bestill

Beskrivelse av nettilknytning

Kunder tilkobles normalt Uninetts forskningsnett med minimum 1 Gbit/s Ethernet-grensesnitt, men lavere kapasiteter kan produseres på forespørsel. Nettilknytningen er transparent, slik at man kan kjøre ende-til-ende kommunikasjon uten hindringer eller flaskehalser.

Alle institusjoner har frem til i dag fått tilgang til så mange offisielle IPv4-adresser som det kan dokumenteres behov for. Forskningsnettet er fullt utbygd med IPv6 og multicast som også tilbys som standard. Det gjøres ulike målinger og det samles kontinuerlig trafikkstatistikk. Resultatene gjøres tilgjengelige.

Ekstra tilknytninger for eventuell lastdeling og redundans kan etableres. For særlig lastkrevende applikasjoner og/eller som krever absolutt fast tidsforsinkelse kan dedikerte optiske forbindelser tilbys nasjonalt og internasjonalt. Spesifikt rutingoppsett for selektiv trafikkstyring kan settes opp for dette.

For statlige universiteter og høgskoler er tjenesten en del av grunnpakken.

Hvem kan få nettilknytning via Uninett?

Nettilknytning via Uninett kan benyttes av virksomheter i norsk kunnskapssektor og andre offentlige aktører. Tjenestene er utviklet for kunnskapssektoren.

Organisering av nettilknytning via Uninett

Forskningsnettet utvikles og driftes av Uninett AS. Dialog med kunnskapssektoren og prioritering av arbeidet rundt tjenesten blir ivaretatt gjennom Tjenesterådet for IMD og informasjonssikkerhet

Pålitelighet ved nettilknytning

Tjenesten overvåkes 24/7 av Uninett AS.


Ta kontakt med oss!

Forutsetninger for nettilknytning fra Uninett

Alle statlige universiteter og høyskoler har nettilknytning via Uninett.

Forskningsinstitusjoner og ikke-kommersielle virksomheter i universitets- og høyskolesektoren kan også søke om å bli tilknyttet forskningsnettet.

Forskningsprosjekter i kommersielle virksomheter tilknyttet Uninetts eksisterende kunder kan få tilgang til forskningsnettet i en begrenset periode.

Support for nettilknytning via Uninett

Alle kunder kan kontakte Uninett AS direkte. Vi mottar feilmeldinger og gir teknisk support. 


Ta kontakt med oss

 

Pris for nettilknytning via Uninett

Pris for tjenesten spesifiseres i forvarsel som omtalt i rammeavtalen.

Trafikk i forskningsnettet

Trafikk inn til våre kunder de siste to dagene, målt i Gbit/s

Uninett Servicesenter

Kontakt Uninett Servicesenter