Slik er UNINETT organisert

Nedenfor finner du lenke til UNINETTs organisasjonskart. Kartet gjelder hele UNINETT-konsernet

UNINETTs organisasjonskart, oppdatert januar 2018