Problemer med sertifikater for nettsider

Case number:
216792
Start: 11.07.20 kl. 14.41
End: 24.07.20 kl. 14.41

Pga av en feil 4.7.2020 hos tidligere leverandør av sertifikater, DigiCert, så har alle SSL-sertifikater av typen EV (extended version) gått ut 11.7.2020. (Dette gjelder ikke OV-sertifikater).  Alle ansvarlige for tjenester med slike sertifikater er varslet. De må bestille nye sertifikater hos ny leverandør, Sectigo

Noen nettsider vi derfor kunne ha problemer frem til nye sertifikater er på plass. De som vil melde feil/ problemer med å komme inn på en nettside må kontakte den/de ansvarlig for nettsiden.